လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ရက္လြန္ေၾကး မေကာက္ခံရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးဟု လၽွပ္စစ္ဝန္ႀကီးေျပာ

0
279
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ က်သင့္ေငြ ေကာက္ခံရာတြင္ ရက္လြန္ေၾကး မေကာက္ ခံဘဲ ျပည္ေထာင္စုမွ သတ္မွတ္ၫႊန္ၾကား ထားသည့္ အတိုင္းသာေကာက္ခံရန္ GGS ကုမၸဏီအား ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က ေျပာသည္။
ရက္လြန္ေၾကး ေကာက္ခံေနသည္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး GGS ကုမၸဏီ တာဝန္ ရွိသူမ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆုံရန္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က ေျပာသည္။

မီတာခေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ယင္းအိမ္အား မီးလိုင္း ျဖတ္ေတာက္ကာ ရက္လြန္ေၾကး က်ပ္ ၃၀၀၀၊ မီးျပန္ဆက္က ျပန္ဆက္ေၾကး က်ပ္ ၂၀၀၀ကို GGS ကုမၸဏီက ေကာက္ခံ လ်က္ရွိေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စုမွ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ရက္လြန္ေၾကး ေကာက္ခံရန္ မပါဝင္ေပ။

ျပည္ေထာင္စုမွ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အေထြေထြ အိမ္သုံးမီတာမ်ား ဓာတ္အား ေႂကြးက်န္ရွိ၍ မီးျဖတ္ၿပီး ျပန္ဆက္က ပထမလတြင္ က်ပ္ ၂၀၀၀၊ ဒုတိယလ တြင္ က်ပ္ ၃၀၀၀၊ တတိယလတြင္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး စတုတၳလ တြင္ မီတာျဖဳတ္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။
ယင္း ရက္လြန္ေၾကးေကာက္ခံမႈ အား စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ရန္ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္မွ ဧၿပီလ ၂၆ရက္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ရွိ GGS ကုမၸဏီသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း တာဝန္ခံေျဖၾကား မည့္သူ မရွိဟု ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ (GGS ကုမၸဏီ သို႔ သြား ေရာက္ေမးျမန္းတိုင္း ယင္းသို႔ ေျဖၾကား မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။)

ဓာတ္အားခအား လဆန္း ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ ထားၿပီး ယင္းကုမၸဏီမွ ဓာတ္အားခက် သင့္ေငြျဖတ္ပိုင္း စာ႐ြက္မ်ား ထားဝယ္ ၿမိဳ႕တြင္း ေဝငွရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေနအိမ္မ်ား သို႔ လဆန္းဆယ္ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွ ေရာက္လာသည္မ်ားလည္းရွိသျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရသူ အေတာ္မ်ား မ်ားရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“အေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိၾကတယ္၊ တစ္ၿမိဳ႕လုံး နီးနီးပဲ။ မီးမျဖတ္ဘဲ ေနာက္ လမွ ေပါင္းေကာက္လည္း ရတာပဲကို။ မီးဆက္ေၾကးေကာက္ခ်င္လို႔ မီးလာျဖတ္ သလို ျဖစ္ေနတာ”ဟု အထက္ပါၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။
GGS ကုမၸဏီသည္ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္တြင္ လၽွပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။