ေ႐ႊၾကက္ေမာက္ညရဲ႕ ေရကန္ေဘာင္ ဒီဘိတ္

0
18

ထိုညက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေ႐ႊၾကက္ ေမာက္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ စကားဝိုင္းမွာ ခါတိုင္းညေတြထက္ နည္းနည္းထူးျခား သည္။ ခါတိုင္းညေတြတုန္းက စကား ဝိုင္းမွာ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႐ႈေထာင့္ အဖုံဖုံမွ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးၾကေပမဲ့ ထိုညတြင္ ေခါင္းစဥ္ တစ္မ်ိဳးတည္းကို ႐ႈေထာင့္အသီးသီးမွ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို ေၾကာင့္ စကားဝိုင္းမွာ ဒီဘိတ္တစ္ခုအ သြင္ေဆာင္မွန္းမသိ ေဆာင္သြားပါေတာ့ သည္။ ထိုညက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးၾကေသာေခါင္းစဥ္မွာ “ေရကန္ ေဘာင္ကို ဘာအမည္ေပးမလဲ” ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ကို တည္ေပးမိသူမွာ ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္မွာ ဤ ႏွယ္တည္း။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ အထင္က ရ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္ရွိသည္။ ထိုရ ကန္ႀကီးမွာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္၌ တည္ရွိၿပီး ၂၁ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည္။

အဆိုပါ ေရကန္ႀကီးကို ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ (ေအဒီ ၁၈၁၅)တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ဝန္ ပဲေတာင့္ စားမင္းက ဘုရားကိုင္အရပ္ရွိ ေရွးျမန္ မာမင္းမ်ား ေလွၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရာ ေရကန္ ႀကီး တိမ္ေကာစျပဳေနတာက တစ္ ေၾကာင္း၊ ” ကန္ေဟာင္းပ်က္လို႔ ကန္သစ္ ေပၚ ပဲေတာင့္ကိုယ္ေတာ္ ၿပဳံးစိၿပဳံးစိ” ဟူေသာ တေဘာင္အရတစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္အရပ္ရွိ ကင္းေခ်ာင္းကို ပိတ္ၿပီး ေရကန္တူးေဖာ္ခဲ့သည္။

ကန္တူး ေဖာ္ရာအရပ္၌ ဥေဒါင္းဖို၊ ဥေဒါင္းမတို႔ ျမဴးႂကြပ်ံသန္းေနတာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေရကန္ကို ဥေဒါင္းငွက္ပုံသဏၭာန္ တူး ေဖာ္ေစၿပီး ” ဥေဒါင္းမင္း” ဟု အမည္ေပး ခဲ့ပါသည္ (ေရကန္တူးေဖာ္ၿပီးသည့္ ေနာက္ ၿမိဳ႕ဝန္ပဲေတာင့္စားမင္းသည္ ဘု ရားႀကီးလမ္း၌ ေစတီတစ္ဆူတည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ရာ ထိုေစတီမွာ ” ပဲေတာင့္ စားေစတီ” ဟု အမည္တြင္ခဲ့ၿပီး ေရကန္ ႀကီးၿပီးမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရပ္ကြက္ကို ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ဟု မွည့္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါသည္၊ ဤကား စကား ခ်ပ္)။

တျဖည္းျဖည္း ေခတ္ကာလေတြ ေ႐ြ႕လ်ားလာေတာ့ ေရကန္အမည္မွာ ဥ ေဒါင္းမင္းကန္မွ ပဲေတာင့္စားမင္းကန္၊ ထိုမွတစ္ဖန္ ေရကန္ေဘာင္ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့ၾကၿပီး ယခု ေနာက္ဆုံးအမည္ ေပါက္မွာ မဂၤလာကန္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားစုက မူလအမည္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ ဥေဒါင္းမင္းကန္ႏွင့္ ပဲေတာင့္ စားမင္းကန္ကို မသိသျဖင့္ သုံးႏႈန္းျခင္း မရွိသလို ေနာက္ဆုံးအမည္ေပါက္ျဖစ္ ေသာ မဂၤလာကန္ေတာ္ကိုလည္း စစ္အ စိုးရလက္ထက္က ေရကန္ျပန္ေဖာ္ၿပီး မွည့္ေခၚခဲ့ေသာ အမည္မို႔ မည္သူကမွ ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းျခင္းမရွိဘဲ ႏႈတ္က်ိဳးေန ၿပီျဖစ္ေသာ ေရကန္ေဘာင္ဟူေသာ အ မည္ကိုသာ တြင္တြင္ႀကီးသုံးႏႈန္းလ်က္ ရွိပါသည္။

အဆိုပါ ေရကန္ႀကီးမွာ ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔ပစ္ခံထားရေသာေၾကာင့္ တျဖည္း ျဖည္းတိမ္ေကာစျပဳလာရာ ၂၀၁၇၊ ဒီဇင္ ဘာလတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ေရကန္ႀကီး ကို မတူးေဖာ္မီ ကန္အတြင္းရွိ ေရေန သတၱဝါေလးမ်ားႏွင့္ ေရကန္၌လာ ေရာက္က်က္စားေနေသာ ငွက္မ်ားကို ၿမိတ္တကၠသိုလ္၊ သတၱေဗဒဌာနမွ ကထိ က ဦးစိုးႏိုင္က Survey (စစ္တမ္းေကာက္) လုပ္ေပးသလို ကန္အတြင္းရွိ ေရမ်ား ယိုစိမ့္ဆုံး႐ႈံးမႈ မ ရွိရေလေအာင္ Soil Test (ေျမစစ္ေဆး)လုပ္ၿပီးမွ တူးေဖာ္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ကန္အတြင္းရွိ ေရမ်ား စုပ္ထုတ္ရာ၌လည္း ေရေနသတၱဝါေလး မ်ား အေသအေပ်ာက္ မရွိရေလေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ဖမ္းဆီး၊ စာရင္းျပဳလုပ္ၿပီးမွ ေရပုန္းေရကန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တတ္သိနားလည္ ပညာရွင္ မ်ားက အမ်ားျပည္သူ စိတ္လက္ခ်မ္း သာစြာ အနားယူအပန္းေျဖႏိုင္မည့္ ေရ ကန္ဒီဇိုင္းတစ္ခုဆြဲေပးသလို ေရကန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္ မတီဖြဲ႕ရာတြင္လည္း နယ္ပယ္အသီးသီး မွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ လက္ လွမ္းမီသေလာက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ေရ ကန္ႀကီးကို တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ထဲ က သိန္းႏွစ္ေထာင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ မတည္အလႉေငြ သိန္းသုံး ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူ။သားမ်ား၏ စုေပါင္းအလႉေငြမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အ ခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုအတြင္း ၿပီးစီး ေအာင္ တက္သုတ္႐ိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရ ေသာေၾကာင့္ စက္ယႏၲရားအင္အားကို အျပည့္အဝ အသုံးျပဳခဲ့ရသည့္အတြက္ ေငြသိန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သုံးစြဲ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေငြကုန္ေၾကး က်ခံၿပီး အခ်ိန္မီျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း မရွိပါက မ်ားမၾကာမီ မီးသတ္ကားမ်ား ေရ ၂၄နာရီ ရရွိႏိုင္မည့္ ကန္တစ္ကန္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သလို အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖအနားယူရာ၊ က်န္းမာေရး ေလ့ က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ရာ ေနရာေလးတစ္ခု လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ေသခ်ာသ ေလာက္ပင္။ ထိုေၾကာင့္လည္း ေရကန္ကို မျဖစ္မေန ျပန္လည္တူးေဖာ္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေလး မွာ လွပတင့္တယ္ေသာ ေရကန္ႀကီး တစ္ကန္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရေတာ့မွာျဖစ္ ပါသည္။ ထိုအခါ ေရကန္ႀကီးကို အ ထက္မွာဆိုခဲ့ေသာ အမည္ေလးခုအနက္ တစ္ခုခုကို အမ်ားသေဘာျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ ကာ ဆိုင္းဘုတ္တင္သင့္ေၾကာင္းကို သ မိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ကၽြန္ေတာ္က ရွင္း ျပေသာအခါ ေ႐ႊၾကက္ေမာက္ ဝိုင္းေတာ္ သားမ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္။ ။ လူတစ္ေယာက္မွာ ေခၚစရာအမည္တစ္ခုရွိသလို ေရကန္ တစ္ကန္မွာလည္း အတည္တက် အမည္ ေလးတစ္ခုေတာ့ ရွိသင့္တယ္ဗ်။ ဒါ ေၾကာင့္ ေရကန္ႀကီး ျပဳျပင္ၿပီးလို႔ ကန္အ မည္ ဆိုင္းဘုတ္တင္တဲ့အခါ ေရွ႕မွာဆို ခဲ့တဲ့ အမည္ေလးခုအနက္ ဘယ္အမည္ကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တယ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ထင္သ လဲ။
ဘႀကီးၿဖိဳး။ ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေရကန္ရဲ႕ မူလအမည္ျဖစ္တဲ့ ဥေဒါင္းမင္း ကန္ကိုပဲ ျပန္မွည့္ေစခ်င္တယ္။ ဒီအမည္ က ေရွးဆန္တယ္၊ က်က္သေရရွိတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ေဒါင္းဆိုတာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ငွက္တစ္မ်ိဳး မဟုတ္လား။

ကၽြႏ္ုပ္။ ။ ၾကည့္လည္းလုပ္ဦး ေနာ္၊ ေတာ္ၾကာ ဘႀကီးၿဖိဳးဟာ ပါတီႀကီး တစ္ခုရဲ႕ေလာ္ဘီလား…ဘႀကီးၿဖိဳး ဘာ လဲ ….ဘယ္လဲလို႔ အေျပာခံေနရဦးမယ္။
ကိုေလး။ ။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ ေျပာင္းတယ္…ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္လုံလုံ ရွိဖို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္ဗ်၊ ေရကန္ရဲ႕ လက္ရွိအမည္ ျဖစ္တဲ့ မဂၤလာကန္ေတာ္ကို ဘာေၾကာင့္ ျပန္ေျပာင္းခ်င္ရတာလဲ၊ စစ္အစိုးရေခတ္ က ေပးခဲ့တဲ့ အမည္မို႔ ျပန္ေျပာင္းခ်င္တာ ဆိုေတာ့ ဒါ…ခိုင္လုံတဲ့ အေၾကာင္းျပ ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေလာက္ဘူး၊ ဒါမွမ ဟုတ္ အမည္ေၾကာင့္ ကန္က ေသးသိမ္ သြားလို႔လား….တစ္ခုခုေပါ့၊

ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုတာက ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ေျပာင္းဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံရင္ ေျပာင္းေပါ့၊ ဥပမာဗ်ာ…ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕ကို အရင္က ထိုင္းလို မာရိတ္လို႔ မွည့္ေခၚခဲ့ၾကေပမဲ့ အေလာင္းမင္းတရား က ၿမိတ္ၿမိဳ႕လို႔ အမည္ေျပာင္းခဲ့တယ္၊ ကိုလိုနီေခတ္က MERGUI ၊ဒီဘက္ ေခတ္ေရာက္ေတာ့ MYEIK ၊ ကိုလိုနီ ေခတ္က အဂၤလိပ္အရာရွိေတြ အနားယူ အပန္းေျဖတဲ့ ေမၿမိဳ႕ကို ျပင္ဦးလြင္…စ သည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ၾကသလို ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ ကမၻာမွာပါ အ ခုလို အမည္ေျပာင္းခဲ့ရတဲ့ၿမိဳ႕ေတြ အမ်ား ႀကီးပါ၊ အလားတူပဲ ကိုလိုနီေခတ္က အဂၤလိပ္လို မွည့္ေခၚခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လမ္းအမည္တခ်ိဳ႕ကို ကာလံေဒသံနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိလို႔ ဒီဘက္ ေခတ္မွာ ေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚခဲ့ၾကတယ္။

ဥပမာ..မဂိုလမ္းကို ေ႐ႊဘုံသာလမ္း၊ ဟုမ္း လမ္းကို ပန္းလႈိင္လမ္း၊ ေမာင္ဂိုမာရီ လမ္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဖ ေရဇာလမ္းကို အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဒါလ ဟိုဇီလမ္းကို မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ စပတ္ လမ္းကို ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း…စ သည္ျဖင့္ေပါ့။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ေရွ႕လူ ေပးခဲ့တဲ့အမည္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္လုံလုံမရွိဘဲ ျပန္ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ေလယာဥ္ကြင္းလမ္းေလးဆုံက အဝိုင္းႀကီးလို ျဖစ္ေနဦးမယ္။ အဘတစ္ ေယာက္လက္ထက္မွာ အဝိုင္းႀကီးလုပ္၊ ေနာက္အဘတစ္ေယာက္ လက္ထက္မွာ အဝိုင္းႀကီး ျပန္ဖ်က္နဲ႔။

ဘႀကီးၿဖိဳး။ ။ ေရကန္အမည္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ မခိုင္လုံဘဲ ေျပာင္းခ်င္ တာက ကၽြန္ေတာ္မဟုတ္ဘူး၊ သူ႐ို႕ ေျပာင္းခဲ့တာဗ်၊ ေရကန္ရဲ႕ နဂိုရွိၿပီးသား အမည္ကိုေျပာင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္က နဂို အမည္ ျပန္မွည့္ေခၚေစခ်င္တာပါ၊ ဒီေရ ကန္ဟာ တစ္ၿမိဳ႕လုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကန္၊ တစ္ၿမိဳ႕လုံးပိုင္တဲ့ကန္၊ အမ်ားပိုင္ကန္ဗ်၊ တစ္ၿမိဳ႕လုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေရကန္ကို ကိုယ့္လက္ထက္မွာ ျပန္တူးေဖာ္ၿပီး ကိုယ္ ေပးခ်င္တဲ့ အမည္ေပးတာဟာ တိုင္း ျပည္ကို အာဏာသိမ္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ခုကို ကိုယ့္စိတ္ ႀကိဳက္ ျပန္ေရးဆြဲသလိုမ်ား ျဖစ္မေနဘူး လား၊ ဒါေၾကာင့္လည္း လက္ရွိအမည္ ျဖစ္တဲ့ မဂၤလာကန္ေတာ္ကို ဘယ္သူမွ လက္ခံသုံးႏႈန္းျခင္းမရွိတာေပါ့။

ကၽြႏ္ုပ္။ ။ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ေလယာဥ္ကြင္းဆိုလို႔ ေျပာရဦးမယ္၊ ေလယာဥ္ကြင္းလမ္းဆုံအနီးက သတိ ေပးဆိုင္းဘုတ္တခ်ိဳ႕ကို ခင္ဗ်ားတို႔ သတိ ထားမိသလား။ “ေလးလမ္းဆုံ ရွိသည္”လို႔ သုံးေနရာလား မသိဘူး၊ လမ္းေဘးမွာ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္ႀကီး ေတြ စိုက္ထူထားတယ္ေလ၊ တကယ္ ေတာ့“လမ္းေလးဆုံရွိသည္”လို႔ ေရးရ မွာ၊ အထားအသို မမွန္ေတာ့ လမ္းဆုံ ေလးခုရွိသေယာင္ေယာင္ ျဖစ္သြားပါ ေရာလား။ တစ္ခါ တုန္းကလည္း ၿမိဳ႕ျပင္ ဘက္မွာ လမ္းခင္းေတာ့ သတိေပးဆိုင္း ဘုတ္ႀကီးေတြ ေထာင္ထားတယ္။

တစ္ေနရာမွာ “ျဖည္းျဖည္းေမာင္း”တဲ့၊ ေနာက္ဓာတ္တိုင္ ငါးတိုင္ေလာက္ ေရာက္ေတာ့“ေျဖးေျဖးေမာင္း” ျဖစ္ သြားျပန္ေရာ… ၾကည့္ရတာ ဒီႏွစ္ခု အနက္ ဘယ္အရာက သတ္ပုံအမွန္လဲ ဆိုတာ မသိလို႔ လိုရမည္ရ ႏွစ္ခုစ လုံးေရးလိုက္ပုံရတယ္၊ တျခား ေဝးေဝး လံလံ ၾကည့္စရာမလိုဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နံေဘးက သတိေပးဆိုင္းဘုတ္ကို ၾကည့္ လိုက္“ဤေနရာ၌ ဆိုင္ကယ္ တကၠစီမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မရပ္ရ”လို႔ေရးထားေလရဲ႕၊ တကယ္ဆို “ဤေနရာ၌ မည္သည့္ ယာဥ္မၽွ မရပ္ရ”လို႔ လိုတိုရွင္းေရးလိုက္ ရင္ ၿပီးေရာ မဟုတ္လား။ တခ်ိဳ႕ေတြ ရွင္းေနတာကို မ႐ႈပ္႐ႈပ္ေအာင္ လုပ္ရမွ ေက်နပ္ပုံရတယ္။

ဘႀကီးၿဖိဳး။ ။ အေရးထဲ ေရကန္ အမည္ေဆြးေႏြးေနပါတယ္ဆိုမွ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္က တစ္ေမွာင့္။

သားပု။ ။ ကဲ ကဲ…ဒါျဖင့္ ရွဥ့္ လည္းေလၽွာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ ေအာင္ မူလအမည္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ပဲေတာင့္ စားမင္းကန္လို႔ မွည့္ရင္ေရာ၊ ဒါဆို မူလ တူးေဖာ္ခဲ့သူကို ဂုဏ္ျပဳရာေရာက္လို႔ အားလုံးလက္ခံသေဘာတူမယ္ ထင္ပါ တယ္။

ကိုသန္း။ ။ ဒီမွာ…ကၽြန္ေတာ့္ သေဘာေျပာရရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ဘာသာ ႀကိဳက္ ရာအမည္ေပးၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ တင္ၾကပါ၊ ဥေဒါင္းမင္းကန္လို႔ မွည့္ မွည့္၊ ပဲေတာင့္ စားမင္းကန္လို႔ မွည့္ မွည့္၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိအမည္ျဖစ္တဲ့ မဂၤလာကန္ေတာ္ပဲ မွည့္မွည့္ ႀကိဳက္ရာ မွည့္ၾကပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တစ္သက္ လုံး ႏႈတ္က်ိဳးေနတဲ့ ေရကန္ေဘာင္ဆိုတဲ့ အမည္ပဲ ဆက္ေခၚမယ္၊ သိမ္ေတာ္ ႀကီးလို႔ ဆိုင္းဘုတ္ ဘယ္ေလာက္ တင္တင္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးက သိမ္ႀကီးေတာင္ လို႔ ေခၚၾကတာပဲ၊ ၿမိဳ႕မအားကစား ကြင္းလို႔ ဘယ္ေလာက္ေရးေရး တစ္ၿမိဳ႕ လုံးက ဘုရားငါးဆူကြင္းလို႔ ေခၚၾက သလို ဆိပ္ငယ္စည္ပင္ေဈးကို တစ္ၿမိဳ႕ လုံးက တိုက္ေဈးလို႔ ေခၚၾကတာပဲ မဟုတ္ လား၊ တကယ္ေတာ့ ဆိုင္းဘုတ္ေပၚက အမည္က သိပ္အေရးမႀကီးပါဘူးဗ်ာ။

ကၽြႏ္ုပ္။ ။ ဒီလိုေတာ့ ယတိျပတ္ ေျပာလို႔ မရဘူးေလ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ႏႈတ္က်ိဳးေနတဲ့ အမည္ကို ေခၚ တာလည္း ေခၚေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ေရကန္ႀကီး တစ္ကန္ကို ေငြက်ပ္ သိန္းေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ အကုန္က်ခံ မြမ္းမံျပင္ဆင္ၿပီး ကာမွ အမည္ေလးတစ္ခုသတ္သတ္မွတ္ မွတ္ေ႐ြးၿပီး ဆိုင္းဘုတ္တင္ေပးသင့္တာ ေပါ့။ ဒါမွ တျခားေဒသက အလည္ အပတ္ လာသူေတြအေနနဲ႔ ေရကန္ အမည္ကို လူတကာကို ေလၽွာက္ေမး ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူးမဟုတ္လား ၊ ေနာက္ၿပီး ဒီေရကန္ဟာ အင္းလ်ား ကန္လို တစ္ႏိုင္ငံလုံးက သိတဲ့အထင္က ရ ေရကန္တစ္ကန္ မဟုတ္ဘူးေလ။

ဘႀကီးၿဖိဳး။ ။ ဒါျဖင့္လည္း ကန္အမည္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ဗ်ာ၊ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ခဲ့တဲ့ အမည္ေလး ခုအနက္ ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆုံးရတဲ့ အမည္ကို အတည္ျပဳၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ တင္ၾကေပါ့။

ကၽြႏ္ုပ္။ ။ ဘႀကီးၿဖိဳးအႀကံ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒီမိုကေရစီလည္း က် ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေထြ ေထြကုန္က်စရိတ္ ဘယ္သူက ေပးမလဲ။
ညက တျဖည္းျဖည္း အိုမင္းရင့္ ေရာ္လာေခ်ၿပီ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ ေရကန္အမည္ေပးေရး ဒီဘိတ္ႀကီး ကား ေသာင္မတင္ေရမက်ႏွင့္ အေခ် အတင္ ေဆြးေႏြးေနရတုန္းပင္။ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္ထဲမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဝိုင္းမွလြဲ၍ မည္သူမွ မရွိေတာ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ေနာက္ေန႔မွ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာၿပီး အိမ္ျပန္ရန္ ျပင္စဥ္တစ္ခ်ိန္လုံး စကားတစ္ခြန္းမွ ဝင္မေျပာဘဲ ငိုက္ျမည္း ေနသေယာင္ေယာင္ႏွင့္ တစ္ဝိုင္းလုံးေျပာ သမၽွ အသာနားစြင့္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက တစ္ခြန္းတည္းႏွင့္ ေရကန္ ေဘာင္ အမည္ေပးေရး ဒီဘိတ္ကို ယခုလို ပုဒ္မ ခ်ေပးလိုက္ပါသည္။

“တကယ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ခ႐ုခါး ေတာင္းက်ိဳက္ ဖမ္းေနၾကတာပဲ၊ ႏွင္းဆီ ပန္းကို ဘာအမည္ေပးေပး ေမႊးၿမဲေမႊးေန မွာပါဗ်ာ” ဟူ၏။