တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ စိတ္ႂကြေဆးျပား ေလးရာနီးပါး ဖမ္းမိ

0
16

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ စိတ္ ႂကြေဆးျပား ေလးရာနီးပါး မတ္လ ၂၄ ရက္က ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။

ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္ ေအာင္ေဇယ် လမ္းရွိ အိမ္ခန္းငွားရမ္းသည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေနသည့္ ၂ ထပ္တိုက္ ၈ ခန္းတြဲရွိ အခန္းတစ္ခန္းကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ နည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ ထားဝယ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ၃ ဦးထံမွ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁၈၀ ျပား ဖမ္း မိခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။
အသက္ ၂၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ နည္း ပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ထားဝယ္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးႏွင့္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ထားဝယ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး တို႔တြင္ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွတ္ တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စစ္ေဆးခ်က္အရ ထားဝယ္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ တတိယႏွစ္တက္ေန သည့္ (ပဲခူးၿမိဳ႕ေနသူ) အသက္ ၂၀ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ ေက်ာင္းသား၏ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ ၿပီး ၎မွာ မၾကာမီေရာက္ရွိလာမည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္း အရ သိရသည္။

မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ (ပဲခူးၿမိဳ႕ေန) နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ျဖစ္သူက ႁဗၽြဳ-၂ ကားျဖင့္ေရာက္ရွိ လာၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အျခား နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး လည္း ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေရာက္လာေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားထား သည္။
အဆိုပါ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးက ၈ ခန္းတြဲ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ စဥ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ကားျဖင့္လာေရာက္သည့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားထံမွ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁၉၅ ျပားကို ထပ္မံဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

ကြင္းဆက္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ မတ္လ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ အေနာက္ရပ္ကြက္ရွိ ဦးေက်ာ္ရင္လမ္းဆုံ၌ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ရွာေဖြရာ ၎ စီးနင္းလာသည့္ ဆိုင္ကယ္အတြင္းမွ WY စိတ္ႂကြေဆး ၈၀ ျပား ဖမ္းမိခဲ့ ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းအမ်ိဳးသား၏ ေနအိမ္ကို ဆက္လက္ရွာေဖြရာ WY စိတ္ႂကြေဆး ၁၁၆၀ ျပား ထပ္မံဖမ္းမိခဲ့ၿပီး စစ္ေဆး ခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါ စိတ္ႂကြေဆးျပား မ်ားကို ထားဝယ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား (ပဲခူးၿမိဳ႕ေနသူ) က ေရာင္းခ်ရန္ ေပးထားသည့္ ေဆးျပား မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။