ဂ်င္းကို မုန္း၍ ေ႐ြးခဲ့သည္

0
15

” စစ္ကို မုန္း၍ တိုက္ခဲ့သည္” ဟူ ေသာ ဇာတ္ကားအမည္ေၾကာင့္ ပြက္ ေလာ႐ိုက္ခဲ့သည္။ ပြက္ေလာ႐ိုက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
တခ်ိဳ႕က ” အရက္ကို မုန္း၍ ေသာက္ခဲ့သည္” ၊ ” လာဘ္ကို မုန္း၍ စား ခဲ့သည္” စသျဖင့္ ျပန္ကေလာ္၊ ျပန္သ ေရာ္ၾကသည္။

” ဂ်င္းကို မုန္း၍ ေ႐ြးခဲ့သည္” ကား ကေလာ္ျခင္း၊ သေရာ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္း အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံးအား သတိေပးလိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

” ဂ်င္းထည့္ခံရသည္” ဟူေသာ စကား ေခတ္စားလာသည္မွာ မၾကာေသး (ဟု ထင္သည္)။ တစ္စုံတစ္ဦးက တစ္ခု ခုကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားခံရလၽွင္၊ ေသြး ေဆာင္ျဖားေယာင္း လက္သိပ္ထိုး အသုံး ခ်ခံလၽွင္” ဂ်င္းထည့္ခံရသည္” ဟု ေျပာ ဆိုတတ္ၾကသည္။
မည္သူမၽွ ဂ်င္းထည့္ မခံခ်င္ပါ။ ဂ်င္းထည့္ခံရၿပီဆိုက မည္သူမဆို ျပန္ သိလၽွင္ ရွက္တတ္ၾကပါသည္။သို႔ေၾကာင့္ ဂ်င္းထည့္မခံရေအာင္ သတိမူတတ္ၾက ပါသည္။ ဂ်င္းထည့္တတ္ေသာ ” ဂ်င္း ေကာင္” မ်ားကို ႐ြံတတ္ မုန္းတတ္ ေၾကာက္တတ္ၾကပါသည္။ ေဝးစြာ ေရွာင္ လိုၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်င္းေကာင္မ်ားသည္ ေန ရာအႏွံ႔၊ နယ္ပယ္အႏွံ႔တြင္ ရွိေနတတ္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ ေႏွး ေကြးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဂ်င္းေကာင္မ်ား ပိုမိုက်က္စားအလုပ္ျဖစ္တတ္ၿပီး လူတို႔ ဂ်င္းထည့္ခံရမႈ ပိုမ်ားတတ္ပါသည္။ဆိုရလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔သည္ ဂ်င္းထည့္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္လုလု အခင္းအက်င္းတြင္သာ ရွိေသးသည္။ ” တိုင္းျပည္ႀကီး ေခ်ာက္ထဲက်ရန္ လက္ တစ္လုံးအလို” မွသည္ ယေန႔ထိ (တစ္ခါ တစ္ခါ)ဂ်င္းထည့္ခံရဆဲ မဟုတ္ပါေလာ။

” ဖက္ဒရယ္သည္ ခြဲထြက္ေရးမူ” ၊ ” ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္႐ိုး” ၊ “ေလလႈိင္း ေပၚက လူသတ္သမား” စသည့္ ဂ်င္းမ်ား ဒရစပ္အထည့္ခံခဲ့ရသည္မွာ တခ်ိဳ႕ဆို က ယခုထိ ထူပူေနဆဲပင္။ဂ်င္းထည့္ခံေနရသည္ကို မသိ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိလ်က္ႏွင့္ အေျခ အေနအရေသာ္လည္းေကာင္း ႀကိတ္မွိတ္ လွိမ့္ခံခဲ့ရဖူးသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီခဲ့သည္။

သို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ကိုယ္စား မိမိတို႔ ၏ အေရးအရာကို၊ တိုင္းျပည္အေရးအရာ ကို စီမံခန္႔ခြဲမည့္သူကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရခ်ိန္တြင္ ” ဂ်င္းမထည့္” ဟု ယုံၾကည္ရသူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်င္းထည့္တတ္ေသာ ဂ်င္းေကာင္မ်ား၏ ေဘးရန္မွ လြတ္ကင္းႏိုင္ေရး ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရသူမ်ားကို ပုံအပ္မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ ၾကသည္။

” ဂ်င္းကို မုန္း၍ ေ႐ြးခဲ့သည္” ။

တနသၤာရီတိုင္းသားတို႔သည္ ဂ်င္း ကို မုန္း၍ ယုံၾကည္ရေသာ ပါတီတစ္ခု တည္းကို ပုံေအာေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္..၊ မိမိတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဂ်င္းထည့္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္မိ ပါသည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ဂ်င္းထည့္ခံရႏိုင္ ေသာ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရပါ သည္။

မည္သူတို႔ ဂ်င္းထည့္ၾကမည္နည္း။ တိုင္းအစိုးအဖြဲ႕ အထာမညက္က ဂ်င္း ထည့္မည့္သူ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနသည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။
အထူးသျဖင့္ ေလ့လာသူမ်ား၊ သ တင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပိုနီးစပ္ေသာ တိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ယင္း အရိပ္အေယာင္မ်ား ေတြ႕ေနသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးတို႔ ေျဖဆိုရာတြင္ လြယ္လင့္တကူ ႏိုင္ေလစြ။

” —-ေဒသတြင္ —– ကိစၥရပ္ အား မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို သိလိုေၾကာင္း ” ေမးျမန္းလၽွင္ ယင္းေနရာ၊ ယင္းေဒသ၏အေျခအေနကို ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စိစစ္ကြင္းဆင္းျခင္းမရွိဘဲ ဌာ နမွ ေရးေပးလိုက္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကက္တူေ႐ြး စာအံဘိသို႔ ကရားေရလႊတ္တတြတ္တြတ္ လာေျဖေနၾကသည္မွာ ၾကားရသူအဖို႔ ရင္ေမာစရာ။

ယခုလ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွစ လတ္တေလာက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္လည္း ဝန္ႀကီး တစ္ပါးမွ ေမးခြန္းတစ္ခုကို သက္ဆိုင္ ရာေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းစိစစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဌာနမွတင္ျပခ်က္အတိုင္း လာေရာက္ေျဖ ဆိုသြားသည္။ (ယင္းဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ကြင္းဆင္းၿပီးမွ ေျဖဆိုပါမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္)။

ဌာနမွေရးေပးလိုက္သည့္ ေျဖဆိုမႈ မ်ားက ဂ်င္းဟုတ္။မဟုတ္ မည္သို႔စိစစ္ ပါသနည္း။ဝန္ႀကီးတို႔ေျဖဆိုခ်က္မ်ားက ေျမ ျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကြဲလြဲမႈရွိေနသည္ ကိုလည္း ႀကဳံခဲ့ဖူးၿပီး မဟုတ္တုံေလာ။ ေမးျမန္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အထြန္႔ မတက္တန္ရာ၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ေဒသခံမ်ား မေဖာ္ထုတ္တန္ရာဟု လြယ္ လင့္တကူ မမွတ္ယူသင့္ပါ။

ယင္းသည္ ျပည္သူ႕အေ႐ြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဂ်င္းထည့္ခံရႏိုင္မႈ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ လူမသိသူမသိ ဂ်င္းထည့္ခံရႏိုင္ဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဂ်င္းထည့္ခံရမႈမ်ား မည္မၽွ ရွိသြားၿပီကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာ သည္။

လက္သိပ္ထိုး အသုံးခ်ခံရ၊ လိမ္ လည္လွည့္ျဖားခံရသည္ကို မည္သူမၽွ မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ။ ခြင့္မလႊတ္လိုပါ။ ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္နည္းပညာ အတန္အသင့္ ေကာင္း မြန္လာၿပီျဖစ္ေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဂ်င္းတို႔၏ဆိတ္ကြယ္ရာ ရွားပါးလာပါ ၿပီ။ထုံအသူ၊ မွိန္းေနတတ္သူ၊ အေျမႇာက္ ႀကိဳက္သူတို႔က ဂ်င္းေကာင္တို႔၏ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

ဂ်င္းထည့္ရာတြင္ ပါးနပ္ယဥ္ပါးခဲ့ သူတို႔သည္ ပထမတြင္ ပါးပါးစမ္းထည့္ မည္။ ဂ်င္းထည့္ခံမွန္းသိလၽွင္ တစ္စစ ပိုထည့္လာလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဂ်င္းထည့္ခံရသူက မိမိကိုယ္တိုင္ ဂ်င္း ထည့္ခံေနရမွန္း မသိသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားပါလိမ့္မည္။ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုက ဂ်င္းထည့္ခံေနရမွန္း မသိသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့လၽွင္ ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို အားထားေနရသည့္ ျပည္သူအဖို႔ မေတြးရဲစရာ။

အစိုးရတစ္ရပ္က မိမိကိုယ္တိုင္ ဂ်င္းေကာင္ဘ၀ေရာက္မွန္းမသိေရာက္ သြားခဲ့လၽွင္ ျပည္သူတို႔က အခ်ိန္တိုင္း ဂ်င္းထည့္ခံေနရသူမ်ားဘ၀ ျပန္ေရာက္ သြားပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ ျပည္သူတို႔၏ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ကား ေရရွည္ ” ဂ်င္း ” ထည့္ခံေတာ့မည့္အေနအထား မဟုတ္ ေတာ့ပါ။
ဂ်င္းကို မုန္း၍ ယခုအစိုးရကို ေ႐ြးခဲ့ သည္။

သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မသိ၍ျဖစ္ေစ ဂ်င္းလာထည့္ခဲ့လၽွင္ ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ တတ္စြမ္းသမၽွ ခ်က္ခ်င္း ျပန္တုံ႔ျပန္လိမ့္မည္။ ခ်က္ခ်င္း မတုန္႔ျပန္ ႏိုင္သည့္တိုင္ အခ်ိန္က်လၽွင္ ၎တို႔ပိုင္ ဆိုင္ေသာ မဲျပားမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ၾကလိမ့္ မည္။

” ဂ်င္းကို မုန္း၍ ေ႐ြးခဲ့သည္” ကို မေမ့သင့္ေပ။
” ဂ်င္းကို မုန္း၍ ေ႐ြးခဲ့သည္” ဆို သည့္အသုံးအႏႈန္းမွာ ကေလာ္ျခင္း၊ သေရာ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သတိေပးျခင္းျဖစ္ သည္။ တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံး အား သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။