ဒုံးေညာင္မႈိင္းတြင္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

0
15

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒုံးေညာင္မႈိင္း ေက်း႐ြာတြင္ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳ ခရီး သြားလုပ္ငန္း(CBT) အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ယင္း႐ြာမွ ေက်း႐ြာသူ၊ ေက်း႐ြာ သား ၆ ဦး သည္လည္း ဌာနမွဖြင့္ လွစ္ေသာ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ CBT အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးတိုးလြင္က ဒုံးေညာင္မႈိင္း အား CBT အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္မည့္႐ြာအျဖစ္ တိုင္းအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳ သတ္မွတ္ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိကို မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဝန္ႀကီး က ယင္းသို႔ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုံးေညာင္မႈိင္း႐ြာသည္ ဆလုံလူမ်ိဳး မ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္သားမ်ား စုေဝး ေနထိုင္သည့္႐ြာျဖစ္ၿပီး ဒုံးေရတံခြန္ႏွင့္ ဒုံးဒဟြန္း ကမ္းေျခတို႔ႏွင့္လည္း ခရီး စဥ္တစ္ဆက္တည္း သြားေရာက္ႏိုင္ သည့္အျပင္ နတ္သမီးေရတြင္းကၽြန္း၊ ႏွစ္ဖက္လွကၽြန္းမ်ားသို႔လည္း အခ်ိန္ တိုအတြင္း သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ အခ်ာက်သည့္႐ြာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ CBT အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည့္႐ြာတစ္႐ြာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတိုးလြင္က ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ CBT ေဆာင္႐ြက္ ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ေက်း႐ြာ ၃ ႐ြာ ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ စမ္းလွမ္း ႐ြာ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ဒုံးေညာင္မႈိင္း၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ မႀကဳံကလက္တို႔ ျဖစ္သည္။