ဦးပိုင္က တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ ငွက္သိုက္ကၽြန္း ခရီးသည္ပို႔က ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္ဟုဆို

0
16

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ က တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ငွက္သိုက္ကၽြန္းမ်ားသို႔ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား သြားေရာက္မည္ ဆိုပါက ပတၱျမားေရာင္ျခည္ ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာဦးစန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အသည္း ပုံကၽြန္း(ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း)၊ ျမင္းခြာ ကၽြန္းစသည့္ ကၽြန္းမ်ားကို ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးစန္းယု တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားပါရွိမွသာ ကၽြန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပတၱျမား ေရာင္ျခည္ကုမၸဏီ၏ Fေခနဘသသု စာမ်က္ႏွာတြင္ မတ္လ ၂၂ ရက္က ေၾကညာထားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ရွိ အသည္းပုံကၽြန္း၊ ျမင္းခြာကၽြန္းမ်ားပါဝင္ သည့္ ကဆိုင္လွႏွင့္ ေကာ့ငါးကၽြန္းအုပ္စု အပါအဝင္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ငွက္သိုက္ကၽြန္းမ်ားတြင္ ငွက္သိုက္ စုသိမ္းခြင့္ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီ မိတက္က ရရွိထားသည္။ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ပတၱျမားေရာင္ျခည္ကုမၸဏီတို႔ မည္သို႔ ပတ္သက္သည္ ဆိုသည္ကိုမူ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ရွင္းလင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစန္းေအာင္က ဆိုသည္။
” ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝက္ဆိုဒ္မွာေတာ့ ေၾကညာထားတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ကိုက်ေတာ့ ေနာက္လထဲမွာ မီဒီယာေတြနဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ၿပီးမွ ေျဖၾကားေပးႏိုင္မယ္” ဟု ၎ က ဆိုသည္။

အသည္းပုံကၽြန္းႏွင့္ ျမင္းခြာကၽြန္း အပါအဝင္ ငွက္သိုက္ထြက္သည့္ ကၽြန္း မ်ားကို ယခင္က Grand Andaman Island ကုမၸဏီက တင္ဒါေအာင္ျမင္ကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ယခုႏွစ္တြင္မူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦး ပိုင္ကုမၸဏီက တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ မတ္လ ၈ ရက္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

” လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့ ကုမၸဏီကို ကၽြန္းေပၚတက္ခ local တစ္ဦးကို ဘတ္ တစ္ရာ အရင္ကလည္း ေပးရတယ္ အခု လည္း ေပးရတာပဲ၊ ဒီထက္ပိုၿပီး ေဈးႏူန္း အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု ခရီးသြားေအဂ်င္စီလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ယခင္က ငွက္သိုက္ထုတ္ခြင့္ ရခဲ့ သည့္ Grand Andaman Island ကုမၸဏီ လက္ထက္က ေကာ့ေသာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယင္းကုမၸဏီ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ သြားလာခဲ့ၾကေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ မ်ားထံမွ သိရသည္။