ထားဝယ္ႏွင့္ ၿမိတ္တြင္ အခြန္ေႂကြးက်န္ အမ်ားဆုံး

0
14

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ သုံးခုတြင္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တြင္ အခြန္အေႂကြးက်န္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္က ေကာက္ခံ ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အျမတ္ခြန္၊ ဝင္ေငြ ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ စသည့္ အခြန္အေႂကြးက်န္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္ ခ႐ိုင္တြင္ ေငြက်ပ္ ၆၀၂ သန္းေက်ာ္၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၆၀၂ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ၃၁၅သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း အထက္ပါဌာန စာရင္းအရ သိရသည္။

စုံစမ္း၍ မရႏိုင္ေတာ့သည့္ လူ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား(မရွိေတာ့ဟု ယူဆသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား) တြင္ ရရန္က်န္သည့္ အခြန္ေႂကြးက်န္ မ်ားကို ေလ်ာ္ေပး(မေကာက္ခံေတာ့ရန္) ရန္ ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္ရဲထြန္း က ဆိုသည္။

“လူမရွိ(ပိုင္ရွင္)၊ လုပ္ငန္းမရွိ တာက အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတယ္၊ ဘယ္ လိုမွ ရွာမေတြ႕ေတာ့ဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္ရဲ ထြန္းက ေျပာသည္။
တိုင္းအတြင္း အခြန္အေႂကြးက်န္ အမ်ားဆုံးမွာ ဝင္ေငြခြန္ျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွာ ေငြက်ပ္ သန္း ၄၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အျမတ္ခြန္မွာ ေငြက်ပ္ သန္း ၃၄၀ ေက်ာ္ အေႂကြး က်န္ေနေၾကာင္း အထက္ပါဌာန စာရင္း အရ သိရသည္။