ႏိုင္လြန္ကတၱရာ ကီလိုမီတာ ခုနစ္ဆယ္ခန္႔ ထပ္ခင္းမည္

0
133
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တိုင္းအတြင္း ႏိုင္လြန္ကတၱရာ (AC)လမ္း ၇၀ ကီလိုမီတာခန္႔ခင္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
တိုင္းအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္သုံးခုတြင္ ခင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ပိုခင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉး ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

“ရန္ပုံေငြ အတည္မျပဳရေသးလို႔ (AC ခင္းမည့္ လမ္းအရွည္)ခ႐ိုင္အလိုက္ေတာ့ မခြဲရေသးဘူး”ဟု ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းအရွည္ ၅၆ ကီလိုမီတာခန္႔၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၂၅ ကီလို မီတာခန္႔ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ၁၁ကီလိုမီတာခန္႔ ခင္းခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရသည္။ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္း တစ္ကီလို မီတာလၽွင္ ေငြက်ပ္သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။