ျမန္မာ-ထိုင္းခ်စ္ၾကည္ေရး ဆြမ္း ေျခာက္ေလာင္းလႉပြဲ က်င္းပမည္

0
12

သံဃာအပါး ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ ေရး ဆြမ္းေျခာက္ေလာင္းလႉပြဲကို ၿမိတ္ ၿမိဳ႕ စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာ စႏၵ၀တီ ကုန္းေတာ္ ေပၚရွိ မဟာသိဒၶိဇယ် ေစတီေတာ္တြင္ ဧၿပီလ ၂၂၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ဆြမ္းေျခာက္ ေလာင္းလႉပြဲတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ပင့္သံဃာ ၂၄၀ ပါး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွ ပင့္သံဃာ ၂၀၀ ပါးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ပင့္သံဃာ ၁၀၀ ပါး စုစုေပါင္း ၅၄၀ ပါးတို႔ျဖင့္ ဆြမ္းေျခာက္ ေလာင္းလႉ ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ေစတနာအလႉရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆြမ္းေဆးအစရွိေသာ လႉဖြယ္ပစၥည္း မ်ား ဆက္ကပ္လႉဒါန္းျခင္း၊ မတည္ အလႉေငြမ်ား ထည့္ဝင္လႉဒါန္းျခင္း၊ ပင့္သံဃာမ်ား အဆင္ေျပစြာ ႂကြေရာက္ အလႉခံႏိုင္ရန္ ယာဥ္မ်ားလႉဒါန္းျခင္း၊ လုပ္အားဒါနမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ျခင္းစသျဖင့္ ပါဝင္လႉဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း အက်ိဳး ေဆာင္အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဆြမ္းေျခာက္ေလာင္းလႉ ပြဲကို ဩဝါဒဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ၿမိတ္သူ/သားမ်ား၊ ဘာ သာေရးဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရ ဟိတ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားမွ စုေပါင္းက်င္း ပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ-ထိုင္းခ်စ္ၾကည္ေရးဆြမ္းေျခာက္ေလာင္းပြဲကို ယမန္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၃၁ ရက္က မဟာသိဒၶိဇယ်ေစတီ ေတာ္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ပင့္သံဃာအပါး ၂၅၀ ပါးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ပင့္သံဃာအ ပါး၂၀၀ပါး စုစုေပါင္း ၄၅၀ ပါးျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။