တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား စိတ္ဝင္စားလာ

0
18

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား စိတ္ဝင္စားလာၾက ၿပီး ခပ္စိပ္စိပ္ လာေရာက္ေလ့လာေနၾက ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA) တနသၤာ ရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ေဒါက္တာ ထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုမတ္လအတြင္း နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံ၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ တို႔မွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားက တနသၤာရီ တိုင္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာမ်ား ကို လာေရာက္ေလ့လာၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း DICA တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉး ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။
“အရင္ကဆိုရင္ တနသၤာရီကို လာေလ့လာတာ မရွိဘူး၊ အခုက ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းကို ဦးတည္တာလို႔ ထင္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

လာမည့္ ဧၿပီလတြင္လည္း ျပင္ သစ္ႏိုင္ငံမွ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ လာ ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔လာေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ားကို မိခင္ႏိုင္ငံအသီးသီးထံ ျပန္လည္အစီရင္ခံမည္ဟု သိရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ယခင္က တနသၤာရီတိုင္းသို႔ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း စသည့္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား လာေရာက္မႈမ်ားရွိ ေသာ္လည္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက လာ ေရာက္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း DICA ထံမွ သိရသည္။