ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား က်ဴးေက်ာ္ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ စူငယ္ပါ လိုင္ေက်း႐ြာအုပ္စု မႀကဳံကလက္ ေက်း ႐ြာရွိ ေမာ္ကင္း(ေခၚ)ဆလုံ လူမ်ိဳးမ်ား မွာ က်ဴးေက်ာ္ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ရ ေၾကာင္း ယင္း႐ြာေန ဆလုံအေရးလႈပ္ရွား ေနသူ ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေျမယာ အၿပိဳင္အဆိုင္ဝယ္ယူရာမွ ဌာေန တိုင္း ရင္းသားတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေပ်ာက္ဆုံး သြားမည္ကို ဦးခင္ေမာင္ေထြးက စိုးရိမ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တာ႐ူေတာင္း အဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ပိုင္နက္အတြင္း ရွိ လိပိ (Lepi) ကၽြန္းတြင္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ေျမယာပိုင္ ဆိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ေဒသခံ ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား ၏ ေျမမ်ားကို အလုအယက္ ဝယ္ယူခဲ့ရာ ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးၿပီး က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေနခဲ့ရ ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာျပသည္။

“အဲလိုအေနအထားမ်ိဳးေတြ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဆီမွာ စေနၿပီ”ဟု ဦးခင္ေမာင္ ေထြးကေျပာသည္။
မႀကဳံကလက္ေက်း႐ြာသည္ လန္ပိ အမ်ိဳးသားအဏၰဝါဥယ်ာဥ္ အတြင္းရွိ ဘိုခ်ိဳကၽြန္းေပၚတြင္ တည္ ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံးမွ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ (၄၇၀^၂၀၁၅)ျဖင့္ ဧရိယာစုစုေပါင္း ၅၉ ဒသမ ၈၇ ဧကကို သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ္မွ ပယ္ ဖ်က္ၿပီး ေက်း႐ြာပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္ မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္စုက ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေျမ ၅၉ ဒသမ ၈၇ ဧကအနက္ ေျမ ၁၁ ဧကခန္႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာျပသည္။

“သူေဌးအုပ္စုက ဝင္ေရာက္ပိုင္ ဆိုင္ထားတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ေက်း႐ြာဖြံၿဖိဳးလာလို႔ရွိရင္ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ေျမ ေနရာမရွိဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ ေျမယာမ်ားကို ေဈးမတန္ မဆေပးၿပီး ဝယ္ယူမႈမ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ ေပ အလ်ား ၄၀၊ အနံ ၃၀ ေျမ တစ္ကြက္ကိုပင္လၽွင္ က်ပ္သိန္း ၈၀ ေက်ာ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာျပသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပိကၽြန္းေပၚတြင္ ေျမတ႐ိုင္(၀.၄ ဧက) ၏ ေပါက္ေဈးမွာ ဘတ္ေငြ ၂ သန္း (က်ပ္သိန္း ၈၀) အထိ ေဈးေျမာက္ခဲ့သည္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသစ္ေတာဌာနကို ကိုးကား၍ ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာဆိုသည္။

၎၏ အဆိုအရ ယင္းကၽြန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆလုံမိသားစု ၁၀ စုခန္႔ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာ ျပသည္။ ေမာ္ကင္း(ေခၚ)ဆလုံတိုင္းရင္း သားတို႔သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကၽြန္းစု၊ ဘုတ္ျပင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ဆလုံ လူမ်ိဳးစစ္စစ္ ၁၇၀၀ ဦးေက်ာ္သာ က်န္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Related Posts