တနသၤာရီတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ တစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ သည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၇၀၀ ဦးရွိေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။
မတ္လ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမေန႔ ျမန္မာစာ ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ တိုင္းအတြင္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ပ်က္ ကြက္သူ ေက်ာင္းသား ၈၄၂ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၈၄၅ ဦး ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၆၈၇ ဦး ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံးမွ ပညာေရးမႉး ေဒၚျမင့္စိန္ က ေျပာသည္။

အဂၤလိပ္စာေျဖဆိုသည့္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား ၃ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၂ ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၅ ဦး၊ သခ်ၤာေျဖသည့္ေန႔ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ေက်ာင္းသား ၆ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၂ ဦး ထပ္မံ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္ က ေျပာသည္။
“ေျဖဆိုခြင့္ ကင္းလြတ္ရန္ ႀကိဳ တင္ ေလၽွာက္ထားမႈ မရွိဘူးဆိုေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ပ်က္တယ္ဆိုတာ မသိရဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တိုင္းအတြင္း ခ႐ိုင္သုံးခုတြင္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္က ပ်က္ကြက္မႈ အမ်ား ဆုံးျဖစ္ကာ၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္က ဒုတိယ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္က တတိယ စသည္ျဖင့္ ပ်က္ ကြက္ခဲ့ၿပီး စုစု ေပါင္းႏွစ္ရက္အတြင္း ၇.၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ တိုင္းအတြင္း တကၠ သိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ ၿမိတ္၊ ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စာစစ္ဌာန တစ္ခုစီ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ထားၿပီး စုစုေပါင္းစာစစ္ဌာန ၄၅ခု ဖြင့္လွစ္ ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုရန္ စားရင္းေပးထားသူ ေက်ာင္း သား ရွစ္ေထာင္နီးပါး(၇၉၃၀)ရွိၿပီး၊ ေက်ာင္းသူ တစ္ေသာင္းေလးေထာင္နီး ပါး(၁၃၉၉၄) ရွိကာ စုစုေပါင္းႏွစ္ ေသာင္း ေက်ာ္(၂၁၉၂၄) ရွိေၾကာင္း တိုင္းပညာ ေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

Related Posts