အတၱ၏သားေကာင္မ်ား မျဖစ္ေစဖို႔ရာ

သာမန္ ပုထုဇဥ္လူသားတို႔သည္ အတၱႏွင့္မကင္းႏိုင္။ အထူ၊ အပါးသာကြာ မည္။ အတၱ၏ၫႈိ႔ငင္၊ ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကို လြတ္ ေအာင္႐ုန္းႏိုင္ရန္ ခက္လွသည္။ တခ်ိဳ႕ က အတၱႏွင့္ပရမၽွ ေျခကိုက္ ေအာင္ႀကိဳး စားၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အတၱထက္ ပရကဲေအာင္ အားထုတ္ၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ ပရထက္ အတၱကဲသူက ပိုမ်ားေန မည္မွာ အမွန္ပင္။ တခ်ိဳ႕က အခ်စ္တြက္ အတၱႀကီးၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေငြ အတြက္ အတၱႀကီးၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က ရာထူးဂုဏ္ျဒပ္အတြက္ အတၱႀကီးၾကသည္။ အမ်ိဳးအစားသာ ကြာခ်င္ကြာမည္။ အတၱ ႀကီးပုံျခင္းမွာ အတူတူပင္။

အတၱႀကီးျခင္းမ်ားအနက္ ပညာအ တြက္ အတၱႀကီးျခင္းကား စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္ အတၱႀကီးျခင္းကို မဆိုလိုပါ။ သားသမီး မ်ားအတြက္ ပညာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတၱ ႀကီးၾကေသာ မိဘတခ်ိဳ႕ကိုသာဆို လိုရင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေစတနာဟူေသာ မ်က္ႏွာဖုံးကို စြပ္ထားသျဖင့္ အတၱ၏ ေနာက္ကြယ္က ဆိုးက်ိဳးကိုမူ သတိမမူမိ ၾက။ ယခုအထိလည္း အျပစ္ဟု မျမင္ၾက ေသးေပ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏အေယာင္ ေဆာင္ေစတနာကို ခံယူေနရသည့္ လူမ မယ္ကေလးေလးမ်ားမွာ အ႐ြယ္ႏွင့္ မမၽွ ေအာင္ပင္ ဒုကၡႀကီးလွသည္။

မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို ေကာင္း စားေစခ်င္၊ ထူးခၽြန္ေစခ်င္ၾကသည္မွာ မိဘတိုင္း၏ ဆႏၵျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အတၱမလြန္ကဲရန္ကိုမူ ဆင္ျခင္ရေပမည္။ ယခုဆိုလၽွင္KGတန္းမွ န၀မတန္းအထိ အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုၿပီးၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕ေပၚေန ေက်ာင္း သားမ်ားမွာ က်ဴရွင္ျပန္တက္ေနၾကရ ေပၿပီ။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတက္ေရာက္ ၾကမည့္ န၀မတန္းေျဖဆိုထားၿပီး ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား က်ဴရွင္တက္ၾကသည္ ကို အျပစ္မေျပာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ က်န္ အတန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို က်ဴရွင္ တက္ခိုင္းသည္ကိုေတာ့ အားမေပးလိုပါ။ အလြန္သနားဖို႔ေကာင္းသည္။ ဆယ္လ တာမၽွ ပင္ပန္းခဲ့ေသာ ဦးေႏွာက္ကို နည္း နည္းေတာ့ အနားေပးဖို႔သင့္သည္။

လူတစ္ေယာက္၏ ဦးေႏွာက္သည္ လုံး၀မနားတမ္း အလုပ္လုပ္ေနရသည္။ ညဘက္အိပ္စက္ခ်ိန္တြင္လည္း ဦး ေႏွာက္က အလုပ္လုပ္ေနရသည္။ စာ က်က္ေနၾကရေသာ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား ၏ ဦးေႏွာက္သည္ က်န္ေသာသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ထက္ ပိုပင္ပန္းမည္မွာ အမွန္ ပင္။

ထိုဦးေႏွာက္ေလးမ်ားကို အနားေပး ဖို႔ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသနည္း။ အတၱက အ ေမွာင္ခ်ထား၍ေလာ။ ကေလးေတြက စာေမးပြဲေျဖေနတုန္း ရွိေသးသည္။ မိဘ မ်ားက က်ဴရွင္တက္ခိုင္းရန္အတြက္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ အဆင္သင့္ဝယ္ထားၿပီး ေန ေလၿပီ။ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိဘ မ်ားအတြက္ ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

ေနာက္ထပ္မိဘတစ္မ်ိဳးမွာ အဂၤ လိပ္စာ တေစၧအေျခာက္ခံေနၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာသည္ ကမၻာသုံးျဖစ္ သည္။ အိုင္တီေခတ္တြင္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ မိခင္ဘာ သာစကားမဟုတ္သည့္ တစ္ျခားဘာသာ စကားတစ္ခုကို တတ္ေျမာက္ထားျခင္း သည္ ဘ၀တိုက္ပြဲအတြက္ လက္နက္ ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ သည္ မတတ္မျဖစ္တတ္ထားရမည့္ ဘာ သာစကားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘ၀၏တိုး တက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ရယူရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ထားဖို႔လိုသည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္ စာတတ္ထားလၽွင္ အားလုံးၿပီးျပည့္စုံၿပီလားဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ခ်င္ သည္။

အဂၤလိပ္စာတတ္ထားလၽွင္ ဘ၀ မွာ ေအာင္ျမင္ရန္ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာ သြားၿပီလား ေမးၾကည့္ခ်င္သည္။ တိက် သည့္အေျဖေပးႏိုင္ရန္၊ အာမခံရန္ ခက္ လွေပမည္။
ကၽြန္ေတာ္ ဤကဲ့သို႔ေျပာျခင္းသည္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းကို အျပစ္ေျပာ လို၍၊ တိုက္ခိုက္လို၍မဟုတ္။ အဂၤလိပ္စာ တတ္ထားရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ မိခင္ ဘာသာစကားကိုလည္း ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္ က်င္တတ္ေျမာက္ထားရန္ အေရးႀကီး သည္ကို သတိျပဳၾကေစလို၍ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အ႐ြယ္မတိုင္ခင္ ဒုတိယဘာ သာစကားတစ္ခုကို သင္ၾကားေပးမိလၽွင္ မိခင္ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းမႈတြင္ ျပႆနာရွိလာႏိုင္သည္။ အသက္ ၇ႏွစ္ မျပည့္မီ ဒုတိယဘာသာစကားကို သင္ ၾကားေပးမိပါက မိခင္ဘာသာစကားတြင္ စကားလုံးႂကြယ္၀မႈ အားနည္းျခင္း၊ စ ကားမပီျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ား ရွိလာ ႏိုင္သည္။ အသက္ ၇ ႏွစ္ျပည့္မွ ဒုတိ ယဘာသာစကားကို မိမိတို႔၏ ရင္ေသြး ငယ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးေစလိုပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ မူႀကိဳအ႐ြယ္က တည္းက မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို အဂၤ လိပ္စာ တတ္ေစခ်င္ေနၾကသည့္ မိဘ မ်ားက ပိုမ်ားေနသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ သည္ကို ဝန္ခံရေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္က အဂၤလိပ္စာသင္ေသာ ဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကၽြန္ေတာ့္သမီး ေလးကိုလည္း အဂၤလိပ္စာျမန္ျမန္တတ္ ေစခ်င္ေနမိသည္။ အခုအသက္ ၄ ႏွစ္ျပည့္ ၿပီးသည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ေသာ စာ သင္ဝိုင္းအပ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေပၿပီ ။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္၏ အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလိုက္ပါၿပီ။ အသက္ ၇ႏွစ္ျပည့္ၿပီးမွ မိခင္ဘာသာစ ကားမဟုတ္သည့္ ဒုတိယဘာသာစကား ကို သင္ၾကားေပးေတာ့မည္။ ယခုအခ်ိန္ တြင္ပင္လၽွင္ ထားဝယ္စကားႏွင့္ ဗမာ စကားအၾကား ဗ်ာမ်ားေနရေလသည္။ ထိုအထဲ အဂၤလိပ္စာထပ္ေပါင္းထည့္မည္ ဆိုလၽွင္ . . . . . ။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏သားသ မီးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ဘာသာ စကားတစ္ခုတည္းကိုသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစျခင္းျဖင့္ လုံေလာက္မႈမရွိဆိုသည္ ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ကေလးတစ္ ေယာက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟု ဆိုရာ၌ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈI(physical deve-lopment)၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပိုင္းဆိုင္ ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (cognitive (thinking) development)၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (social and emotional development)ဟူ၍ catergories သုံးခု ပါဝင္ေပသည္။catergory တစ္ခုခ်င္းစီေအာက္တြင္ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခား ေလးခုစီ သတ္မွတ္ထားသည္။
အသက္ ၄ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္အထိကို တစ္အုပ္စု။ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္ အထိကို တစ္အုပ္စု။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ကို တစ္အုပ္စု။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိကို တစ္အုပ္စု အသီး သီးခြဲျခားထားသည္။

ထိုအသက္အ႐ြယ္အုပ္စု အပိုင္းအ ျခားအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေန ျခင္း ကြဲျပားႏိုင္သည္။ အားလုံးအတြက္ တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းမျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း အမ်ားစုအတြက္ မွန္ကန္မႈရွိေပ သည္။မည္သည့္အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ သည္ကို ေဖာ္ျပမည္ဆိုလၽွင္ စာရွည္မည္ စိုးသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားမည္ဆိုပါ က အြန္လိုင္းတြင္ ရွာေဖြဖတ္႐ႈႏိုင္သကဲ့သို႔၊ ကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ရွာေဖြ ဝယ္ယူဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကေလးတစ္ဦး၏ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းဟု ဆိုရာတြင္ ဒုတိယဘာသာစကားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ အ ေရးႀကီးသည္မွန္ေသာ္လည္း အဓိကမက် ဆိုသည္ကို မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳ ေစလိုသည္။
ဘာသာစကားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္လိုက္ ရင္း က်န္အပိုင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္း သြားမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္။ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ စာတစ္ခု တည္း မဟုတ္ဘဲ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးအပိုင္းမ်ားပါ တိုးတက္ မႈရေအာင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့က်င့္ ေပးရေပမည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကေလးမ်ားကို စာ ေမးပြဲေျဖၿပီးသည္ႏွင့္ က်ဴရွင္တန္းမပို႔ဘဲ မိသားစုအပန္းေျဖခရီးထြက္ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွးဦးစြာ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ ခရီး ထြက္ျခင္းသည္ စိတ္အပန္းေျပမႈရႏိုင္သ လိုေဒသႏၲရဗဟုသုတမ်ားလည္း ရႏိုင္သ ျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိ ႏိုင္သည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း လုပ္ ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ခဏတာထားခဲ့ၿပီး ခရီးထြက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္အပန္းေျပႏိုင္ သကဲ့သို႔ စီးပြားေရးအတြက္ အေတြးအျမင္ သစ္မ်ားလည္း ရႏိုင္ေပသည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ တြက္ ေႏြရာသီအားကစားသင္တန္းမ်ား ကို ပို႔ေပးသင့္သည္။
အားကစားနည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို က စားျခင္းျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈအျပင္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိလာႏိုင္သည္။ ထို႔ အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း၊ သႀကၤန္တ ရားစခန္းကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္း ပို႔ေပးသင့္ေပသည္။

တရားထိုင္ျခင္းကစိတ္ကူးစိတ္သန္းပိုင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚ မႈအပိုင္းကို အားေကာင္းလာေစႏိုင္သည္။ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းေၾကာင့္လည္း စိတ္တည္ ၿငိမ္မႈရႏိုင္သလို၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

တစ္ျခားနည္းလမ္းေကာင္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေပမည္။ မိမိကေလးႏွင့္ သင့္ ေတာ္ရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ကာ သင့္ေတာ္ေသာ သင္တန္းတစ္ခုခုကို တက္ေရာက္ေစႏိုင္ သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလၽွင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အတၱမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလၽွာ႔ၿပီး မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သင့္ေပသည္။ ႏိုင္ ငံ၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား သည္ ဗလငါးတန္ဖြံ႕ၿဖိဳးသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔လို သည္။ ထိုတာဝန္သည္ မိဘမ်ား၏ပခုံး ေပၚတြင္ အဓိကက်ေရာက္ေနေပသည္။

Related Posts