ထိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေဆြးေႏြး

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်ာခၽြန္ ျပည္နယ္အၾကား စီးပြားေရးအျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြမိုးဟို တယ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်ာခၽြန္ျပည္နယ္ အၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ မွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
ႏွံမႈအတြက္ ပူးေပါင္းႏိုင္ေရးရည္႐ြယ္ ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စက္မႈလက္မႈကုန္
သည္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္ အလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သကဲ့သို႔၊ ႏွစ္ဘက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုခုထြက္လာလိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ဆက္ ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ထုတ္ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ နည္းပညာႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ ရရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထုတ္ ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသူ MONSI GROUP CO.LTD မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်ာခၽြန္ဆန္ျပည္နယ္မွ အစိုးရတာဝန္ ရွိသူ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ အေသး စားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူ မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Related Posts