ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အိမ္ရာေျမကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရာင္းခ်သူ၊ ဝယ္ယူသူမ်ားကို တရားစြဲမည္

ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားအား အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အိမ္ရာေျမ အကြက္ ႐ိုက္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ ပါက ခိုးေရာင္း ခိုးဝယ္ဟု သတ္မွတ္ကာ ေရာင္းသူေရာ ဝယ္သူပါ တရားစြဲဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ တြင္ ယင္းသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားအား အိမ္ရာေျမကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ ကာ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ား၏ အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ားကိုလည္း အစိုးရမွ အျခားနည္းအသံုး ျပဳခြင့္ ခ်ထားေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက ေျပာသည္။
“အိမ္ရာကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်တာမ်ိဳး ခြင့္မျပဳဘူး၊ တိက်တဲ့ အေထာက္အထားရရင္ တည္ ဆဲလယ္ယာ ေျမဥပေဒအရ တရားစြဲခံ ရမယ”ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ တိုင္းအတြင္း ေနရာအခ်ိဳ႕ တြင္ အိမ္ရာေျမ အကြက္႐ိုက္ ေရာင္း ခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕ အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥမ်ားတြင္ စရန္ေပး ေခ်ထားသည့္ အဆင့္တြင္ရွိၿပီး အ ေကာင္အထည္ မေပၚပါက ေရာင္းသူမွ ေငြျပန္အမ္းမည္ဟု အာမခံထားေၾကာင္း ေျမကြက္ဝယ္ယူထားသူအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရ သည္။
“တရားစြဲခံရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စရန္ ျမန္ျမန္ ျပန္ေတာင္းမွရမယ” ဟု ထားဝယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္းလမ္း တြင္ ေျမတစ္ကြက္ ဝယ္ယူထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ လခန္႔က ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထားဝယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္းလမ္းတြင္ ေျမ ကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ရာ ေပ ၄၀ _ ၆၀ ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ ေနရာ အခင္းအက်င္း အရ က်ပ္ ၂၅ သိန္းမွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ၾကား ေဈးေပါက္ အေရာင္းအဝယ္ တြင္က်ယ္ခဲ့ရာ အက်ိဳးေဆာင္ပြဲစားမွ တစ္ဆင့္ ၂၅ သိန္း တန္ ေျမတစ္ကြက္ကို စရန္ ၅ သိန္း ေပးေခ်ဝယ္ယူမိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းအမ်ိဳးသမီးက ေျပာသည္။
အကြက္အ႐ိုက္ေရာင္းခ်သည့္ ေျမ ကြက္အမ်ားစုမွာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳ လုပ္ထားၾကၿပီး ျဖစ္ၾကသည္။

Related Posts