ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ တစ္လထပ္တိုး

တိုင္းအတြင္း လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္ မ်ားကို ေဒသလိုင္စင္ လုပ္ရန္ အခ်ိန္ တစ္လ ထပ္တိုးထားေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ကညန)ထံမွ သိရသည္။

ေဒသလိုင္စင္ျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေနာက္ဆံုး ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လိုင္စင္ လာလုပ္သည့္ ဆိုင္ကယ္အစီးေရ မ်ား ေနေသးသည့္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ အခ်ိန္ထပ္ တိုး ထားေၾကာင္း ကညန တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ဦးထင္ေပၚက ဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က တိုင္းအတြင္း ရွိ ကညန႐ံုး ၃ ႐ံုးတြင္ ဆိုင္ကယ္အစီးေရ ၁၀ဝ ေက်ာ္ ေဒသလိုင္စင္ လာလုပ္ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

Related Posts