ေလာင္းလုံးေဆး႐ုံ လူနာေဆာင္ တိုးခ်ဲ႕မည္

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံတြင္ လူနာေဆာင္အသစ္ကို လာမည္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ေဆး႐ုံ အုပ္ ေဒါက္တာသူဇာဝင္းက ေျပာသည္။
ႏွစ္ဆယ့္ငါးကုတင္ဆံ့ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ေဆး႐ုံတြင္ လက္ရွိ လူနာဦးေရ အရ ေနရာမလုံေလာက္သျဖင့္ လူနာ မ်ားကို က်ဥ္းက်ပ္စြာ ကုသေပးေန ရေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ထပ္ လူနာအေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာ သူဇာဝင္းက ေျပာသည္။

“ကေလး လူနာ အေဆာင္ဆိုၿပီး လည္း သီးျခားမရွိဘူး၊ အမ်ိဳးသမီး အေဆာင္နဲ႔ တြဲထားေနရတယ္”ဟု ေဒါက္တာ သူဇာဝင္းက ဆိုသည္။
ယင္းအျပင္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း မ်ားမွာလည္း ယခင္ကထက္ ပိုမ်ားလာ သျဖင့္ သိုေလွာင္ခန္းမ်ားလည္း ယခင္ ကထက္ ပိုမို လိုအပ္လာေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရအရ လူနာေဆာင္ တိုးခ်ဲ႕ေပး သကဲ့သို႔ ေဆး႐ုံကိုလည္း ကုတင္တိုး ျမႇင့္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေလးျမင့္က မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။
“အေဆာင္ေဆာက္ဖို႔ တင္ျပေပး တာ ေကာင္းပါတယ္။ နည္းနည္း ျဖစ္ တာနဲ႔ ထားဝယ္ေဆး႐ုံကို သြားေနရ ေတာ့ မလိုအပ္ဘဲ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားေနတာေတြ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္လာေအာင္ ေပါ့”ဟု ဦးေလးျမင့္က ဆိုသည္။

ယင္းေဆး႐ုံတြင္ ေဆး႐ုံအုပ္ အပါအဝင္ ဆရာဝန္ ၅ ဦး၊ အထက္တန္း သူနာျပဳ ၇ ဦး၊ သူနာျပဳ ၁၀ ဦးႏွင့္ စာေရး၊ ဓာတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္၊ ေဆးဘက္ ကၽြမ္းက်င္ စသည့္ အျခားဝန္ထမ္း ၂၂ ဦး စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း အင္အား ၄၅ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Related Posts