ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခတြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား အေရးေပၚလိုအပ္

အမႈိက္ျပႆနာကို ကိုယ္ထူကိုယ္ ထ ေျဖရွင္းေနရသည့္ ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခ၏ ကမ္းနဖူးတစ္ေလၽွာက္ ထားရွိရန္ အမႈိက္ပုံးမ်ား အေရးေပၚ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ သန္႔ရွင္း သာယာလွပေရး ႏွင့္ စည္ကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေလး ဝင္းက ေျပာသည္။
ေကာ္မတီမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဝယ္ယူခ်ထားခဲ့ေသာ သံပီပါႏွင့္ ပလပ္စတစ္ အမႈိက္ပုံးမ်ားမွာ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္း တက် အမႈိက္ပစ္လိုသည့္ ဧည့္သည္မ်ား က အမႈိက္မ်ားကို အမႈိက္ပုံးနေဘးတြင္ ထားသြားေနရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ ေနေၾကာင္း ဦးေလးဝင္းက ဆိုသည္။

“အေကာင္းတိုင္းက်န္တဲ့ အမႈိက္ ပုံးက မရွိသေလာက္ပဲ။ အစိုးရက အမႈိက္ပုံး ခ်ထားေပး၊ ေပ်ာက္တာပ်က္ တာ ေကာ္မတီက ျပန္ဝယ္ထည့္ဆိုတာမ်ိဳး ေမၽွာ္လင့္မိတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
လိုအပ္သည့္ အမႈိက္ပုံးအတြက္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ ပလပ္စတစ္ဆိုင္မ်ားတြင္ လိုက္လံစုံစမ္းခဲ့ေသာ္လည္း သင့္ေတာ္ သည့္ အမႈိက္ပုံးမ်ား မေတြ႕သည့္အျပင္ ဝယ္ျဖည့္ရန္အတြက္လည္း ေကာ္မတီမွ ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မဝယ္ျဖစ္ေသးေၾကာင္း ဦးေလးဝင္းက ေျပာသည္။

ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေဈးဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ား လူမႈေရးအသင္းက ကမ္းေျခေကာ္မတီ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပင္လယ္မွလာသည့္ သဘာ၀အမႈိက္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားကို အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔ နံနက္တိုင္း ေကာက္ယူကာ အမႈိက္ပုံတြင္ စြန္႔ပစ္ လ်က္ရွိသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးႏွင့္ စည္ ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးဟိုပင္ကမူ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခအတြက္ သင့္ေတာ္ သည့္အမႈိက္ပုံးမ်ားရရွိရန္ စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ဟု ဆိုသည္။

“ႀကိဳးစားေပးမယ္၊ ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕လုပ္ရပ္က တို႔ေဒသရဲ႕ဂုဏ္ပဲ၊ ပီတိျဖစ္တယ္” ဟု ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။
တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခ သန္႔ရွင္းသာယာ လွပေရးႏွင့္ စည္ကမ္းထိန္းသိန္းေရး ေကာ္မတီအား ၂၀၁၇ ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းက အမႈိက္ကား တစ္စီး ေပးအပ္ဖူးသည္။

Related Posts