မြန္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပညာေရးဝန္ထမ္း ၈ ဦး ထုတ္ပယ္ခံရ

မြန္ျပည္နယ္တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းတာဝန္ပ်က္ကြက္ မႈျဖင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္း ၈ ဦးကို တာ ဝန္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။
တာဝန္မွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ပညာေရး အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားမွာ ေရးၿမိဳ႕နယ္မွ ၂ ဦး၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွ ၂ ဦး၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ဦး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ဦး၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ဦးႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ဦး တို႔ ျဖစ္သည္။

“ထုတ္ပယ္ခံရတဲ့ ပညာေရးဝန္ ထမ္းရွစ္ဦးက လုပ္ငန္းခြင္မွာ မရွိၾက ဘူး။ ပညာေရးမႉး႐ုံးက စာနဲ႔ သုံးႀကိမ္ သတိေပးမႈ လုပ္တယ္၊ ေခၚယူေဆြးေႏြး မႈလုပ္တယ္၊ အေၾကာင္းမျပန္ဘူး၊ အေၾကာင္းမျပန္ေတာ့ တာဝန္မွ ထုတ္ပယ္ ခဲ့တယ္”ဟု မြန္ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
တာဝန္ပ်က္ကြက္သည့္ ဝန္ထမ္း ၈ ဦးကို မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံးမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ပယ္သည့္ ဝန္ထမ္းရွိ သလို ေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ လိုက္သည့္ ဝန္ထမ္းလည္းရွိေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ဆက္ေျပာ သည္။

ယင္းျပင္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည့္ ဝန္ ထမ္းအခ်ိဳ႕တို႔ကိုလည္း စာျဖင့္ သတိေပး ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးမႉးထံ ေခၚယူသတိေပး ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း ပညာ ေရးမႉး႐ုံးမွ သိရသည္။
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ယခုပညာသင္ ႏွစ္ ဩဂုတ္လထိ ပညာေရးဝန္ထမ္း ၈၄၀ ဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း၊ ထိုအနက္ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္း ၈၅ ဦးကို ပညာ ေရးဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ NLD အစိုးရ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူထားသည့္ ဌာနမ်ားအနက္ ပညာေရးဌာနသည္ အ မ်ားဆုံးအျဖစ္ ၁၄ မႈရွိေၾကာင္း ဒုတိယ အႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစဥ္းအေဝးက်င္းပခဲ့စဥ္က မြန္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားထား ခဲ့သည္။

Related Posts