ေႁမြေတာ္ကၽြန္း စစ္ေဆးေရး စခန္းေရွ႕မျဖတ္သည့္ ေကာ့ေသာင္း-ထိုင္း ကူးပဲ့ခ်ိတ္ေရယာဥ္မ်ားကို ခံဝန္ စထိုးခိုင္း

ေႁမြေတာ္ကၽြန္းစစ္ေဆးေရးစခန္း ေရွ႕မွ မျဖတ္သည့္ ပဲ့ခ်ိတ္ေရယာဥ္မ်ား ကို ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္က စတင္ခံဝန္ ထိုးခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရယာဥ္ငယ္ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ပဲ့ခ်ိတ္ေရ ယာဥ္အားလုံး ေႁမြေတာ္ကၽြန္းစစ္ေဆးေရးစခန္းေရွ႕မွသာ ျဖတ္သန္းသြားရန္ ဒီဇင္ဘာလ၂၈ ရက္က သတိေပးထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ေကာ့ေသာင္းမွ ထိုင္းသို႔ ပဲ့ခ်ိတ္ ျဖင့္သြားသည့္ ခရီးတစ္ေလၽွာက္ ျမန္မာ ဘက္ျခမ္းတြင္ ေႁမြေတာ္ကၽြန္း စစ္ေဆး ေရး စခန္းတစ္ခုအျပင္ ထိုင္းဘက္ျခမ္း တြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ၂ ခုရွိသည္။
“သတိေပးလ်က္နဲ႔ စည္းကမ္း ေဖာက္တဲ့ ပဲ့ခ်ိတ္ ၆စီးကို ကနဦးအေနနဲ႔ ခံဝန္လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းခဲ့တယ္။ ပထမ အႀကိမ္ ခံဝန္တစ္ႀကိမ္ ထိုးခိုင္းမယ္။ ဒဏ္႐ိုက္မယ္။ ခံဝန္ ၃ႀကိမ္ေက်ာ္ရင္ ေတာ့ လ.၀.ကအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး တစ္မ်ိဳး စီစဥ္ရတာေပါ့”ဟု ဦးတင္ဦးက ဆို သည္။
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေႁမြေတာ္ကၽြန္း စစ္ေဆးေရးစခန္းအေရွ႕မွ ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ သတ္မွတ္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပဲ့ခ်ိတ္ေလွမ်ားသည္ ယင္း စစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ သတင္း ပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ေႁမြေတာ္ကၽြန္းေရွ႕က ျဖတ္လည္း ျပႆနာေတာ့ မရွိပါဘူး၊ အေနာက္ ဘက္က ျဖတ္တယ္ဆိုတာက တစ္ခါ တေလ ခရီးသည္ဘက္မွာ တစ္ခုခုမျပည့္ စုံရင္ ေရွာင္ကြင္းၿပီး လာတဲ့သေဘာပါ”ဟု ခံဝန္ထိုး ခဲ့ရသည့္ ပဲ့ခ်ိတ္သမား တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ေကာ့ေသာင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ ပဲ့ခ်ိတ္ ေလွ အစီး ၁၂၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေရယာဥ္ငယ္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းထံမွ သိရသည္။

Related Posts