ထားဝယ္ကမ္းနားလမ္း စီမံကိန္း ၂၀၁၈ စမည္

ထားဝယ္ျမစ္ကမ္းနဖူးတစ္ေလွ်ာက္ရွိဆိပ္ကမ္းသာလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကို၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္းစတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတိုင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဦးၾကည္လိႈင္ကေျပာၾကားသည္။စီမံကိန္းအားအပိုင္းလိုက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေျမာင္းပုလဲေခ်ာင္းတံတားမွကမ္းနားေဈး(အာဇာနည္လမ္းေထာင့္)အထိေပ၁၄၀ဝအား၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဦးၾကည္လိႈင္ကေျပာသည္။

“ယာယီပံုၾကမ္းေတာ့ရွိၿပီေပါ့၊ၿမိတ္(ကမ္းနားလမ္း)ပံုစံမ်ိဳးပဲေပါ့။၂၀၁၈ထဲမွာေတာ့ျဖစ္(လုပ္ငန္းစတင္)ႏိုင္မယ္”ဟုဝန္ႀကီးဦးၾကည္လိႈင္ကေျပာသည္။လက္ရွိတြင္တိုင္းစည္ပင္မွလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အစီရင္ခံစာေရးဆြဲေနေၾကာင္းဝန္ႀကီးကေျပာသည္။စီမံကိန္းတြင္လက္ရွိဆိပ္ကမ္းသာလမ္း(၁၈ေပအက်ယ္)အား၃၆ေပအက်ယ္ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ျမစ္ကမ္းေက်ာက္စီနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ကမ္းနဖူးလက္ရန္းႏွင့္၆ေပအက်ယ္လူသြားပလက္ေဖာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ပါဝင္ရန္လ်ာထားေရးဆြဲကာတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပထားေၾကာင္းတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကေျပာသည္။

ကမ္းနဖူးႏွင့္လူသြားပလက္ေဖာင္း၊ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းၾကားကြက္လပ္ေျမေနရာအားအေျပာင္ရွင္းေျမဖို႔ကာအမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာအျဖစ္ခ်န္ထားႏိုင္ေရးလ်ာထားေၾကာင္းၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကေျပာသည္။ယင္းဆိပ္ကမ္းသာလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္စီမံကိန္းအားကြ်မ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာတို႔၏ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းထားဝယ္ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးျဖစ္သူဦးထြန္းၾကည္ကေျပာသည္။

“ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းတယ္၊တျဖည္းျဖည္းလုပ္သြားမယ့္သေဘာေပါ့၊အဓိကကေတာ့ဒီဇိုင္းေကာင္းဖို႔လိုတယ္၊ၿပီးရင္က်ဴစီQuality
Control)အတိုင္းမွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ဖို႔လိုတယ္”ဟုဦးထြန္းၾကည္ကေျပာသည္။

Related Posts