မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေရးေပၚဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ထပ္မံ က်င္းပ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေရးေပၚဗဟို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ဒီ ဇင္ဘာ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံက်င္းပ လ်က္ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီထံမွ သိရသည္။
ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ ပါတီဗဟို ဌာနခ်ဳပ္၌ စတင္က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ အဆိုပါအေရးေပၚဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြး ေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။

“အေရးေပၚအစည္းအေဝးကNCA လက္မွတ္ထိုးဖို႔ အေရးရယ္၊NCA ထိုးဖို႔ မြန္ျပည္သစ္က့UNFC နဲ႔ တိုင္ပင္သေဘာတူထားခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခ်က္ရယူတာလည္း ျဖစ္တယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့လက အေရးေပၚ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးရဲ႕ အဆက္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္”ဟု အမည္မေဖာ္လို သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး၊ မထိုးေရးႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာခ်မွတ္ရန္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာ (၂၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္ထိ) အေရးေပၚဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ေသး သည္။

Related Posts