တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမၽွတမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ခြဲေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တနသၤာရီ – ပထမဆုံး ဒီအဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚလာပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပ ေပးပါ။
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး – ဒီအဖြဲ႕ခြဲကို အမိန္႔အမွတ္ ၁၂/ ၂၀၁၇ ၊ ၂၀၁၇ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေရးအဖြဲ႕ခြဲကို ဖြဲ႕လိုက္တယ္။ အဓိက က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တရားမၽွတ ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ေနရာမွာ လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ကေနတာဝန္ေပးတာ။ တကယ္တမ္း အစ္ကိုတို႔ လက္ထဲကို အမိန္႔စာေရာက္ လာတာက ဇူလိုင္လမွ။ အမိန္႔ထြက္ တာက ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က။ အမိန္႔ အမွတ္ ၁၂ / ၂၀၁၇ ေနျပည္ေတာ္က ထုတ္တာ။ အစ္ကိုတို႔ လက္ထဲကို ဇူလိုင္လမွ ေရာက္လာတာ။

တနသၤာရီ – ဘယ္လို ရည္႐ြယ္ ခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီအဖြဲ႕ခြဲကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ ပါလဲ။
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး – ေျပာထားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထဲမွာ ႏွစ္ခုပါတယ္။
တစ္ခုက တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔၊ တစ္ခုက တရားမၽွတေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ အစ္ကိုတို႔ နားလည္တယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လည္းဆိုေတာ့ လုပ္ရမယ့္ကိစၥရပ္ က ႏွစ္ခုရွိမယ္။ တစ္ခုက တရားဥပေဒ စိုးမိုးဖို႔ျဖစ္မယ္။ တစ္ခုက တရားမၽွတ ေအာင္လုပ္ဖို႔ ျဖစ္မယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုစလုံး ကို ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရမွာ အခက္အခဲ ေလးေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္။

အစ္ကိုတို႔အဖြဲ႕ကို ဘယ္လိုေတြ ဖြဲ႕လဲဆိုေတာ့ အဓိကက အရပ္သားက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မယ္။ က်န္တဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးပါမယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန။ ၿပီး ေတာ့ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ တရားေရး ဦးစီးမႉး။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တိုင္းဥပေဒအရာရွိပါမယ္။ ဝန္ထမ္း ၄ ေယာက္နဲ႔ အရပ္သား ၄ ေယာက္ေပါ့။ အရပ္သား ၄ ေယာက္ထဲ မွာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ ေယာက္ပါမယ္။ ဒါကအစ္ကိုတို႔ အဖြဲ႕ ဝင္ေတြေပါ့။

တနသၤာရီ – ဒီအဖြဲ႕ခြဲရဲ႕ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေတြကေရာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး – လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြက ဘာေပးထားသလဲဆိုေတာ့ အစ္ကိုတို႔ရဲ႕ TOR (လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္) လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။
အဲဒီအထဲမွာ ဘာေတြပါလဲဆိုေတာ့ “တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဌာနနဲ႔ တရား မၽွတမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ ၫွိ ႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း” ဆိုတာပါ တယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး အေရးႀကီးတာက ဘာလဲ ဆိုေတာ့ “တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔အတူ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ အကူ အညီႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးျခင္းဆိုတာ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Rights (အခြင့္အေရး) ေတြ လုပ္ေနၾကတာလည္း ကိုယ္တို႔နဲ႔ ဆိုင္လာတယ္။ Law (ဥပေဒ)ေတြ လုပ္ေနၾကတာလည္း ကိုယ္တို႔နဲ႔ဆိုင္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ေတြ ဘာလုပ္ေနလဲ ကိုယ္တို႔ သိဖို႔ လိုတယ္။ သူတို႔နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ၾကားမွာ ဥပမာ ပဋိပကၡျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေန မ်ိဳးေတြ ကိုယ္တို႔က ၾကားဝင္ၫွိႏႈိင္း ဖ်န္ေျဖေပးဖို႔လိုတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက (ဃ)။ အဲဒီအခ်က္ က သိပ္အေရးႀကီးတယ္လို႔ ကိုယ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမင္တယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တရားမၽွတမႈ ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရား႐ုံး၊ ဥပေဒ႐ုံးနဲ႔ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား သက္ ဆိုင္ ရာဌာနအႀကီးအကဲက ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ခြဲသို႔ တင္ျပျခင္း၊ ထိုတင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ခြဲက လိုအပ္သလို ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းျခင္းဆိုတာ ပါလာ တယ္။ ဒါသိပ္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဥပေဒမွာ ဖြင့္ထား တဲ့ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုေတာ့ စဥ္းစား ၾကည့္ေလ။ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ သစ္ေတာကလည္း တရားစြဲလို႔ရတယ္။ စည္ပင္ကလည္း တရားစြဲလို႔ရတယ္။ ေနာက္ဆုံးဗ်ာ ဌာနဆိုင္ရာမွန္သမၽွ တရားစြဲလို႔ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းခ်ည္းပဲ ဆိုေတာ့ ကိုယ္တို႔က အဲဒီအဖြဲ႕အစည္း အားလုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီသက္ ဆိုင္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြ၊ ဥပမာ ဥပေဒခ်ိဳး ေဖာက္တယ္။ က်င့္ဝတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခြင့္ရွိတယ္လို႔ မွတ္ယူ တယ္။

အဲဒီလို လုပ္တဲ့အခါမွာ ဒါေပမယ့္ ခက္တာက အဲဒီလို လုပ္လို႔ မရဘူးျဖစ္ ေနတယ္။ အဲဒီအေနအထားမ်ိဳး ကိုယ္တို႔ ႀကဳံလိုက္ရတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး သြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘာလဲဆိုေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို စပ္စုတာလား ဆိုတဲ့ သံသယနဲ႔ ေမးခြန္းေတြ၊ အစိုးရ လုပ္ငန္းကို စပ္စုေနတယ္ဆိုတဲ့ အထင္ အျမင္လြဲမွားမႈေတြ၊ ကိုယ္တို႔ႀကဳံလာရတဲ့ အခါက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးလုပ္ရ ကိုင္ရၾကပ္သြားတယ္ဆိုတဲ့အပိုင္း မ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္တို႔ အေနနဲ႔က ေပးထားတဲ့ Torကို တိတိ က်က် လိုက္နာ ထမ္းေဆာင္တာေလ။ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ တရားစြဲအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားဆိုေတာ့ တရားစြဲလို႔ရတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းမွန္သမၽွက ကိုယ္တို႔နဲ႔ဆိုင္တယ္။

ေနာက္တစ္ခု ကိုယ္တို႔အျမင္ ေပါ့ေလ။ ေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (င) မွာက်ေတာ့ “တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခက္အခဲမ်ား သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ ျခင္း၊ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သုံးသပ္ျခင္း”မွာ ပါလာျပန္ၿပီ။ အဲဒီ ေတာ့ အဲဒီတရားစီရင္ေရးတို႔ ဘာတို႔၊ ရဲေတြအေၾကာင္း ကိုယ္တို႔ သိဖို႔လို တယ္၊ ဒါနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြသိဖို႔ လို တယ္။ တရားမက်င့္ထုံးေတြ သိဖို႔ လိုတယ္။ တရားသူႀကီးရဲ႕ က်င့္ဝတ္ေတြ သိဖို႔ လိုတယ္။ ေရွ႕ေနရဲ႕ က်င့္ဝတ္ေတြ သိဖို႔ လိုတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကလည္း ပါေတာ့ သူတို႔ ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာ ကိုယ္တို႔ သိဖို႔လိုတယ္။

ဥပမာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနက ပုဂၢိဳလ္အႀကီး အကဲက အမွန္တိုင္းသာ မေျဖဘူး၊ ေခၚလို႔ မရဘူးဆိုရင္ ကိုယ္တို႔က ျပႆနာ ရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ကို မသိဘူး။ ျပႆနာရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ကို မသိဘူးဆိုရင္ ကိုယ္တို႔က ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲရွိတယ္။ ဒါဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေနတာ မဟုတ္ ဘူး။ တစ္ခုေတာ့ ကိုယ္တို႔ ရဲရဲႀကီး ဝန္ခံဖို႔ လိုတယ္။ ဘာကိုလဲ ဆိုေတာ့ အမ်ား ေျပာေနက်ေပါ့ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိရဘူးဆိုတဲ့မူကို တိတိ က်က် လိုက္နာဖို႔လိုမယ္။ တိတိ က်က်လက္ခံဖို႔လိုမယ္။ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုေျပာမလဲ နင္တို႔က ငါတို႔ဌာနကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာ ဆိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ ေတြ တိုင္ၾကားတဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြထဲမွာ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးရဲ႕ ဥပေဒမလိုက္ နာမႈပဲ ေျပာေျပာ၊ ဥပေဒက လုပ္ေပးလို႔ ရရဲ႕သားနဲ႔ မလုပ္ေပးဘဲနဲ႔ အေၾကာင္း တစ္စုံ တစ္ခုခုေၾကာင့္ခ်န္လွပ္ထား ရင္ကိုပဲ ျပည္သူေတြက အခက္အခဲျဖစ္ ေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ခုနကလိုေပါ့ ဒီေပါင္း စပ္ၫွိ ႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းကိုလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ အစိုးရက ေသေသခ်ာခ်ာနဲ႔ အားေပးဖို႔ လိုတယ္ ကိုယ္တို႔ကို။ အစိုးရ မပါရင္ ကိုယ္တို႔က လုပ္ရကိုင္ရ အခက္ အခဲ ရွိတာေပါ့။ ဥပမာ – ရဲနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြ ကိုယ္တို႔ ေျပာရ မယ့္ဟာေတြ နယ္လုံကို အကူ အညီ ေတာင္းတာမ်ိဳးရွိတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတာ့ မေကာင္းဘူး ေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမွာ ေပးထားခ်က္အရ ႏိုင္ငံသား တိုင္းမွာ ကူညီဖို႔တာဝန္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္က တာဝန္ေပးထားလို႔ ကိုယ္ တို႔က ကူညီတာကို ကူညီတယ္လို႔ေတာ့ ႐ိုး႐ိုး သားသားေလး ျမင္ေစခ်င္တယ္။

တနသၤာရီ – ၾကားျဖတ္အေနနဲ႔ တစ္ခုေမးခ်င္တာက ဒီအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕တဲ့ အခါမွာ ဘယ္သူက Endorsement (အတည္ျပဳ ေထာက္ခံ) ေပးတာပါလဲ။
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး – ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က လာတယ္ဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က Endor-semen ေပးတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေ႐ြး ခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ သေဘာ ထားနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္တယ္။
တနသၤာရီ – ဒီလိုမ်ိဳး ဖြဲ႕ထားတဲ့ အဖြဲ႕က ဒီလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိတယ္။ ခုနက ေျပာတဲ့ လုပ္လို႔မရတဲ့ အခက္ အခဲေတြ ရွိတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အခက္ အခဲေတြ ေျပလည္ဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္သူ ေတြက ဘာေတြ လိုအပ္ေနတာလဲ။

ဘာေတြက လိုအပ္ေနလဲဆိုေတာ့ ႐ိုး႐ိုးေလးပဲ ေျပာမယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြက ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္တို႔အဖြဲ႕ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုတယ္။ ကူညီပံ့ပိုးေပးတဲ့အျပင္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ပဲ လိုတယ္။ ဥပမာ- လြယ္လြယ္ေလးပဲ။ အဓိကက ဒီတရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနရယ္၊ ဒီေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ရယ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပါတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရယ္၊ လႊတ္ ေတာ္ရယ္ ၃ ခုညီညာေနဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။

ဥပမာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၫႊန္ၾကားတဲ့ အတိုင္း လိုက္မလုပ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ရွိတယ္။ ဒါက အခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံးမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥ။ အဲလိုဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေတြက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကို လွမ္း အေၾကာင္းၾကားလိုက္။ ကၽြန္မက ဘယ္ ဌာနကို ဘယ္လိုၫႊန္ၾကားခဲ့တယ္။ ဘာ ေတြၫႊန္ၾကားခဲ့တယ္။ ေနာက္က တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕က လိုက္စစ္။ ဥပမာ ဥပေဒအရ Conflict(ပဋိပကၡ) ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကို ေတြ႕ရွိလာတဲ့အခါ က်ေတာ့ ဥပမာ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ ဃသၫ္ူငခအ ေတြျဖစ္တယ္။ ေျမယာ ဥပေဒမွာပဲၾကည့္၊ သစ္ေတာက ေျမသိမ္းႏိုင္ခြင့္နဲ႔ သစ္ေတာဥပေဒက တစ္မ်ိဳး၊ ေျမစာရင္းမွာရွိတဲ့ ေျမယာ ဥပေဒက တစ္မ်ိဳးဆိုေတာ့ Law of Conflict (ဥပေဒအခ်င္းခ်င္း မညီ ၫြတ္တာ)ေတြ ျဖစ္တာရွိတယ္။ အဲဒါ ေတြမ်ိဳး Conflict ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမ်ိဳးဆိုရင္ ကိုယ္တို႔က လႊတ္ ေတာ္ကိုတင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီဥပေဒဟာ ျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့ ေလ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥဆိုတာ အက်ယ္ ႀကီး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန အက်ဥ္း ေထာင္အထိ ပါေနတဲ့ကိစၥ။ ဒါေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။

ခုနက လိုမ်ိဳးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခိုင္း ထားခဲ့တယ္။ ကိုယ္တို႔က လိုက္စစ္ တယ္။ လုပ္ျခင္းမလုပ္ျခင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆီ ျပန္အစီရင္ခံမယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကို အစီရင္ခံမယ္။ တစ္ဖက္ ကလည္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံမယ္ဆိုရင္ အခု အစိုးရအခက္ေတြ႕ေနတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားကို ေကာင္းေကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကိုယ္တို႔အေနနဲ႔ ယုံ ၾကည္တယ္။ လက္ရွိက ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ျပည္သူေတြ တရားဥပေဒနဲ႔ ရင္ဆိုင္ တဲ့အခါတိုင္း ႐ႈံးေနတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥ။

တရားစီရင္ေရးစနစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းဖို႔လိုတယ္။ ဂ်ဴရီစနစ္ (တရား သူႀကီးမ်ား အဖြဲ႕လိုက္စစ္ေဆးဆုံး ျဖတ္သည့္ စနစ္)ကို ေျပာင္းရင္ေျပာင္း၊ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ တရားေရးဝန္ႀကီး ရွိဖို႔လိုလာၿပီ။ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ထိန္း ေက်ာင္းဖို႔က မလြယ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ တရားစီရင္ေရးကို တရားသူ ႀကီး တစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲမွာ စုၿပဳံ ထားတာ မ်ိဳးထက္ ဂ်ဴရီအဖြဲ႕နဲ႔ တရား စီရင္ေရးမ်ိဳးကို လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ လြယ္ကူမယ္။ တရားေရး ဝန္ႀကီးထားသင့္တယ္လို႔ ကိုယ္တို႔အေန နဲ႔ ျမင္တယ္။ ဘယ္သူကိုမွ ေစာ္ကား ၿပီးေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ တရားေရးက ပိုက္ဆံအေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္လို႔ ျပည္သူေတြက ယုံၾကည္ေနတုန္းပဲ။

အဲဒီေတာ့ တရားရင္ဆိုင္တဲ့ အခါ မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခုရွိတယ္။ တစ္ခုက တရားဥပေဒ နားမလည္လို႔ ဆိုတာ သိရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ တို႔က သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒ သင္တန္း ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ေပးလည္း ေပးေန တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လူထုအေျချပဳ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဒါလုပ္ဖို႔လို တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီယႏၲရား ထိန္းဖို႔အတြက္ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ အသံကိုလည္း ေသေသ ခ်ာခ်ာ နားေထာင္ဖို႔ လိုတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ လုပ္ၿပီးပါၿပီဆိုတာနဲ႔မလုံ ေလာက္ဘူး။ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ စစ္ေဆးဖို႔လည္း လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လုပ္ၿပီးၿပီ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ၿပီးၿပီလို႔ အစီရင္ခံစာ ေပၚမွာလုပ္ေနရင္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးက ထိေရာက္မွာ မဟုတ္ ဘူး။ ဥပေဒေတြကို သင္တန္းေပးရမွာ ျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြကို လည္း သူတို႔ရဲ႕ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ေတြကို မလိုက္နာရင္ ျပတ္ျပတ္သား သား အေရးယူဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဆင္ ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ၫွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ဖို႔ဆိုရင္ အေၾကာင္းအရင္းမွန္ေတြကို တိတိက်က် ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိမွ ရမယ္။

တိတိက်က်သိဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြကို ဖိတ္ေခၚတဲ့ အခါမွာ အစိုးရကလည္း အားေပးအား ေျမႇာက္လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔မွာ ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ခုနက လုပ္ပိုင္ခြင့္(ဃ)မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာထား ၿပီးၿပီ။ ခုနကတည္းက ပါၿပီးသား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အစိုးရရဲ႕ တတိယအင္အားစုျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းေတြ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားကို မထိန္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ ဒီၾကားထဲမွာ ခံေနရဦး မွာပဲ။

တနသၤာရီ – လက္ရွိ ခန္႔အပ္ စာရတဲ့ အခ်ိန္ ကစၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ ျဖစ္လဲ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။