ဘ၀ေမ့ေနၾကျပီလား

0
325

လူတိုင္းတြင္ အတိတ္ရွိသည္။ အ တိတ္ဘ၀အေၾကာင္းကို မသိလၽွင္သာ ေနမည္ မိမိ၏ အတိတ္အေၾကာင္းကိုေတာ့ အားလုံး သိၾကသည္။ ဦးေႏွာက္ ထိခိုက္ မိ၍ အတိတ္ေမ့သြားသူမ်ားမွလြဲၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ကိုယ့္အတိတ္ အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က မိမိဘ၀၏ ခါးသီးလွသည့္ အတိတ္အေၾကာင္းကို မသိခ်င္ေတာ့ သျဖင့္တမင္တကာ ေမ့ေဖ်ာက္ဖို႔ ႀကိဳးစား ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ အတိတ္ကိုေမ့ ေဖ်ာက္ရန္ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္လာလၽွင္ေတာ့ ျပန္ေပၚလာရ စၿမဲပင္။

တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ ဘ၀တစ္ ဆစ္ခ်ိဳးၿပီး လက္ရွိထက္ ျမင့္မားေသာ ဘ၀အေျခအေနတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိ ခ်ိန္တြင္ အတိတ္ကို ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ၾကသည္။ ဤသည္ကိုပင္လၽွင္ ဘ၀ေမ့ သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဘ၀ ေမ့ေနသူမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္း က်င္တြင္ ေတြ႕ဖူးၾကေပမည္။ ဘ၀ေမ့သူ မ်ားကို အမ်ားက ႐ြံမုန္းၾကသည္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ဘ၀ေမ့ေန ၾကသည္ဟု အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ အာဏာရပါတီ NLD ဗဟို အတြင္းေရးမႉး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ဆရာျမတ္ခိုင္၏ သီးသန္႔အင္တာ ဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ဘ၀ေမ့ေနသည္ဟူေသာ စကားရပ္၏အဓိပၸာယ္ကို ဦးဝင္းထိန္ အား ေမးခဲ့သည္။ ဦးဝင္းထိန္က ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို သင္တန္းေပးခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထိုသင္တန္းတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားမွာ အလုပ္မႀကိဳးစားၾကသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ဘ၀ေမ့ သည္ဆိုရာတြင္ ထိုထက္ပိုေသာ အျခား အဓိပၸာယ္မ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္ ေသးသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဘ၀ေမ့ေနသည္ဟု ေျပာႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရမွာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုသည္မွာ အလြန္မ်ားေသာ ပမာဏ ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘ၀ေမ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ရွိေနျခင္းကပင္ မ်ားေနေပ ၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားကို ႐ြံမုန္းၾက၍၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္လိုၾက၍၊ အရပ္သား အစိုးရတစ္ရပ္ကို ျမင္ေတြ႕ လိုၾက၍ NLD ကို ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိေအာင္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာစကား အတိုင္း လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကို ၾကည့္ ၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ြးခ်ယ္စရာ သိပ္မရွိေသာေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း အျမင္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မမွား ခဲ့သကဲ့သို႔ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားလည္း မမွားခဲ့ပါ။
သို႔ေသာ္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ သိပ္မကိုက္လွ။
လက္ရွိNLD အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို အားမနာ တမ္း ေဝဖန္ရမည္ဆိုလၽွင္ အားရဖြယ္ မရွိ။ အားေကာင္းေမာင္းသန္ အေန အထားမ်ိဳး မျဖစ္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေရးကို အေလးထားလြန္း၍ လား။ မူဝါဒအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ မ်ား ရွိေန၍ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည့္သူမ်ားကပဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းလြန္း၍လား ဆိုသည္ကို ေဝခြဲမရ။

လက္ရွိ အာဏာရပါတီ NLD ၏ အမာခံ အခ်ိဳ႕ပင္လၽွင္ စိတ္ပ်က္အား ေလ်ာ့ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို ေတြ႕ ေနရသည္။ ၾကားေနလူမ်ား ဆိုလၽွင္သာ၍ ဆိုးေပမည္။
ျပည္သူ႕ဆႏၵမဲမ်ားရယူကာ တိုင္း ျပည္ကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ လက္သမားဆရာ ျဖစ္မည္ဆိုလၽွင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ လက္သမား သုံးပစၥည္းပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ခပ္ညံ့ညံ့ လက္သမားဆရာမ်ားသည္ ပစၥည္းကို အျပစ္ပုံခ်တတ္၏။ မိမိတို႔သည္ အရည္ အခ်င္းရွိသည့္ လက္သမားဆရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသလိုလၽွင္ မိမိတို႔ လုပ္ခြင့္ရသည့္ အေျခအေနအတြင္းမွ အေကာင္းဆုံး အေနအထားတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးျပၾကရေပမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဘဲ ပစၥည္းမေကာင္းေၾကာင္းကိုသာ အျပစ္ပုံခ်ေနၿပီး ေခါင္းေရွာင္ေနမည္ဆို လၽွင္ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ အလားအလာေကာင္းမည္မဟုတ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ားျမင္ ေတြ႕လိုသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား (အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အပါအဝင္)မွာ ျပည္သူအတြက္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ျဖင့္ ေျပာဆိုရဲ လုပ္ကိုင္ရဲေသာသူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားအတြက္ တာဝန္ယူရဲ၊ တာဝန္ခံရဲေသာ စိတ္ရွိသူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အၿမဲတမ္း ႀကံဆေနသူမ်ားကိုသာ ျမင္ ေတြ႕လိုသည္။ မိမိ ထိုင္ခုံလႈပ္မည္စိုး၍ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ မူဝါဒ ကိုင္စြဲထား သူမ်ားကို မျမင္လို၊ မၾကားလိုပါ။ လက္ရွိရထားေသာ ရာထူး စည္းစိမ္မ်ား ကို မက္ေမာတြယ္တာၿပီး ဘ၀ေမ့သြား သူမ်ားကို မျမင္လိုပါ။ ထို႔အျပင္ အျပစ္ ေပးခံရမည္စိုး၍ အမွားကင္းေအာင္ေန ကာ ဘာမၽွစြန္႔စားလိုစိတ္ မရွိေတာ့ေသာ သူမ်ိဳးကိုလည္း မေတြ႕လိုပါ။ ဦးပုည၏ စကားငွားေျပာရမည္ဆိုလၽွင္ တစ္နပ္စား ႀကံေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးကို အလိုမရွိ ပါ။ လက္ရွိ ေခတ္အေနအထားအရဆို လၽွင္ ၅ႏွစ္စား ႀကံသူမ်ားကို အလိုမရွိပါ။

ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကား မၿပီးေသး။ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီးက မွန္းဆရ မလြယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားလို႔သည့္ တစ္ဘို႔ တည္းသမားမ်ား၏ ရန္ကလည္း ရွိေသး သည္ မဟုတ္ပါလား။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္နပ္စားႀကံလိုသူမ်ားကို လုံး၀လုံး၀ အလိုမရွိ။
လက္ရွိတိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ ခြင့္ရေန ၾကသူမ်ား၊ အေ႐ြး ေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ လက္ရွိေရာက္ေနၾကေသာ ေနရာမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ အရည္အခ်င္း တစ္ခု တည္းျဖင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဆိုသည္ကို အစဥ္ႏွလုံးသြင္းထားရေပမည္။

ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမမူသည့္ လုပ္ ရပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ေတာ့မည္ဆိုလၽွင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာအျပင္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးခဲ့၊ ဘ၀ ပ်က္ခဲ့ရသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကိုလည္း ၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ ရွိေရာက္ေနေသာ အေနအထားမွာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈေၾကာင့္ ရရွိ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္။ အေျပာင္းအလဲကို လို ခ်င္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုခ်င္ ေသာ၊ စစ္အာဏာရွင္၊ လူအာဏာရွင္မ်ား ကို မလိုလားေသာ ျပည္သူအားလုံး၏ စုေပါင္းႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ကို မေမ့သင့္။

ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ လက္ရွိယူ ထားရေသာ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရး တို႔၏ တန္ဖိုးကိုသိရန္ လိုသည္။
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက သူတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝ အားကိုးယုံ ၾကည္စိတ္ျဖင့္ မိမိတို႔ကို အပ္ႏွင္းထား သည္ကို သိေနရေပမည္။ မိမိ၏ပါတီ အတြင္းတြင္လည္း ကိုယ္ထက္ မသာ သည့္တိုင္ ကိုယ့္ေလာက္ အရည္အခ်င္း ရွိသူ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္ကို လည္း သိရေပမည္။ မိမိအတြက္ သူတို႔ ၏အခြင့္အေရးမ်ားကို စေတးၿပီး ဝိုင္းရံ ေပးေနသည္ကို သိထားရေပမည္။

ကၽြန္ေတာ္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျခင္း သည္ စြပ္စြဲေဝဖန္လို၍ မဟုတ္။ သတိ လြတ္၍ ေပါ့ေလ်ာ့ေနမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိအက်ိဳးထက္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳး၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို ပိုမို လိုလားသူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕လို၍ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အနာဂတ္ မ်ိဳး ဆက္မ်ားအတြက္ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ား လိုအပ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘ၀ေမ့ေနသူမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလိုမရွိပါ။