မြန္ ကၽြဲေကာသီး ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္ဝင္ေရး စအားထုတ္

မြန္ျပည္နယ္ထြက္ ကၽြဲေကာသီးမ်ား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္ဝင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ သီး၀လံ၊ ပန္းမန္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ စိုက္ပ်ိဳးတင္ပို႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း (မြန္ျပည္နယ္)ထံမွ သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္နယ္ထြက္ ကၽြဲေကာသီးမ်ားသည္ ပို႔ကုန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ အရည္ အေသြး မရွိသည့္အတြက္ ေဈးကြက္ မရျဖစ္ေနသည္ဟု အထက္ပါ အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအးသန္းက ေျပာသည္။

“နိုင္ငံျခားက ဒီက အသီးေတြရဲ႕ အရသာကိုေတာ့ ႀကိဳက္တယ္၊ အျမင္ က်ေတာ့ မလွဘူး၊ မလွတဲ့အတြက္ ေဈးကြက္မရဘူး”ဟု ဦးေအးသန္းက ဆိုသည္။
လက္ရွိတြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ အဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခု၏ အကူအညီျဖင့္ ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ကၽြဲေကာသီးစိုက္ ေတာင္သူ မ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပး ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၀ခု ႏွစ္တြင္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ လ်ာထား သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

“အပင္ဘယ္လိုျပဳျပင္ရမလဲ၊ ေျမ ဩဇာ ထည့္ပုံထည့္နည္း၊ အပင္ပိုးက်ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ သင္တန္းက ေန ေျပာျပတယ္။ အဲနည္းအတိုင္းကို ျပန္လုပ္ ျပန္ျပဳျပင္မယ္ဆိုရင္ အပင္ပ်က္ ႏႈန္းအသီးပ်က္ႏႈန္းေတြ နည္းမွာေပါ့ေနာ္ အႀကီးတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိတာေပါ့”ဟု ေမာ္လၿမိဳင္မွ ကၽြဲေကာသီးၿခံပိုင္ရွင္ ေဒၚ က်င္သန္းက ေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကၽြဲေကာသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးဧက ၄၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး တစ္ဧက လၽွင္ ကၽြဲေကာသီးအပင္ ၁၀၀ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ ကာ အပင္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္တြင္ အသီး စသီးသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ စိုက္ပ်ိဳးတင္ ပို႔ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း (မြန္ျပည္နယ္)ထံမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ထြက္ ကၽြဲေကာသီးမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔လည္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Related Posts