ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခတြင္ HIV/AIDS အခမဲ့ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးေပး

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ က်ေရာက္ သည့္ ကမၻာ့ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ ေရာဂါ(HIV/AIDS) တိုက္ဖ်က္ ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမဲ့ ေသြးေဖာက္ စစ္ေဆးျခင္းကို ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အနာဂတ္အလင္းေရာင္အဖြဲ႕၊ နယ္ စည္းမထားဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ ႀကီးခင္ အဖြဲ႕တို႔က ေသြးေဖာက္စစ္ေဆး ခန္း သုံးခန္းဖြင့္ကာ စစ္ေဆးေပးခဲ့ ေၾကာင္း အနာဂတ္ အလင္းေရာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ေသြးေဖာက္ စစ္ေဆးေပးတာ လုပ္လာတာကေတာ့ ဒီႏွစ္ပါဆို သုံးႏွစ္ ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ထြန္း က ဆိုသည္။
ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖင့္ လူထုအတြင္း ခုခံအား က်ဆင္းမႈ ဆိုင္ရာက်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိလာႏိုင္ျခင္း၊ ယင္း ေရာဂါ ကူးစက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ျခင္း၊ ေရာဂါကူးစက္ ခံရသူမ်ားကို ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ကင္းေဝးလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အခမဲ့ ေသြးေဖာက္ စစ္ေဆးျခင္း အျပင္ ခုခံအား က်ဆင္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ဓာတ္ပုံျပခန္းမ်ား ျပသျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီစဥ္မ်ား၊ (HIV/AIDS) ဆိုင္ရာ အေမးအေျဖ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ လက္ကမ္း စာေစာင္ႏွင့္ ကြန္ဒုံးမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။
ယင္းပြဲကို အနာဂါတ္အလင္းေရာင္ အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ကာ က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဒသအတြင္း (HIV/AIDS) ကူးစက္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Related Posts