ထားဝယ္လူမ်ိဳးသည္ သီးျခားရွိေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ထုတ္ျပန္

ေျမေပၚေျမေအာက္ အေထာက္ အထားႏွင့္ စာေပအေထာက္အထား မ်ားအရ ထားဝယ္လူမ်ိဳးသည္ သမိုင္း ေၾကာင္း ခိုင္မာေသာ ေရွးက်သည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္စကား၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈတို႔ သီးျခားရွိေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္သည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ထားဝယ္အမ်ိဳးသား ညီ လာခံတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾက ညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားတြင္ လူမ်ိဳးအမည္ေနရာ၌ လူမ်ိဳးအမည္မွန္ ျဖစ္ေသာ “ထားဝယ္”ဟု ေဖာ္ျပေပးရန္ ကိုလည္း အေလးအနက္ေတာင္းဆို ေၾကာင္း ညီလာခံတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ထားဝယ္လူမ်ိဳးကို ဗမာလူမ်ိဳးစု ၉ မ်ိဳးထဲတြင္ ထည့္သြင္း ခံထားရၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား တြင္လည္း လူမ်ိဳးေနရာတြင္ “ဗမာ”ဟု ေရးသားရသည္။
“ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု၊ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကို ေပးပို႔သြားမယ္”ဟု ညီလာ ခံသတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိသူ ဦးတင့္လြင္ (ထားဝယ္လူမ်ိဳးစုစည္းမႈေကာ္မတီ၏ ၫွိႏႈိင္းေရးမႉး)က ေျပာသည္။
ထားဝယ္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ ၁၉ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ပိတ္ပြဲသို႔ ရဟန္းရွင္လူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ညီလာခံက်င္းပ သူမ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ညီလာခံတြင္ ထားဝယ္အမ်ိဳးသား ေန႔၊ ထားဝယ္အမ်ိဳးသားအလံ၊ တံဆိပ္ တို႔ကို အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ထားဝယ္လူမ်ိဳးသမိုင္းစာတမ္း ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ထားဝယ္ဘာသာစကား။ထားဝယ္စာေပ၊ ထားဝယ္႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဆြးေႏြး ျခင္း၊ ထားဝယ္လူမ်ိဳး႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပရန္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ညီလာခံအား ထားဝယ္လူမ်ိဳးမ်ား ပိုမို စုစည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒ ရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရာတြင္ ထားဝယ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ပါဝင္ထည့္သြင္း ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာသည္။
ယခုညီလာခံကို ေဒသအသီးသီးမွ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပါတီ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံ ထားဝယ္ လူမ်ိဳးအေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ထားဝယ္လူမ်ိဳးစုစည္းမႈေကာ္မတီက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Related Posts