ေဝဖန္ မခံႏိုင္တဲ့အခါ

တစ္ေယာက္ေယာက္က ေဝဖန္ ေထာက္ျပတဲ့အခါ ဘယ္လိုခံစားရပါ သလဲ။
ဘယ္ေလာက္ တည္ၿငိမ္တဲ့သူ ျဖစ္ ပါေစ၊ ရင္ထဲစပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းေတာ့ ျဖစ္သြား မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အေတာ္တည္ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ တုံ႔ျပန္တတ္သူေတြ ေတာင္ ေဝဖန္သူကို ျပန္ၿပဳံးျပတဲ့အၿပဳံးက အေရာင္ႏြမ္းႏြမ္း။

သေဘာက ကိုယ့္ကို တစ္ေယာက္ ေယာက္က ေဝဖန္တဲ့အခါ နာက်င္ခံစား ရတာ ဓမၼတာပါပဲ။
ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြား ေရးသမား ျဖစ္ျဖစ္၊ တက္ႂကြ လႈပ္ရွား သူ ျဖစ္ျဖစ္၊ အႏုပညာသမားျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူမဆို ေဝဖန္မႈနဲ႔ မကင္းပါဘူး။ ယုတ္စြအဆုံး မိသားစုထဲမွာေတာင္ မိသားစုဝင္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေဝဖန္ေထာက္ျပတတ္ၾက တာကိုး။

ကိုယ္တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရတဲ့ နယ္ပယ္၊ ကိုယ္စားျပဳရမႈ က်ယ္ျပန္႔ ေလေလ၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရတဲ့သူ ဦးေရမ်ားေလေလ ေဝဖန္မႈနဲ႔ ႀကဳံရ ေလေလပါပဲ။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းသူ တိုင္းသား၊ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားေတြရဲ႕ အေရးအရာ ကိစၥ မ်ားကို တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ ၾကရတဲ့သူ ေတြဆိုရင္ေတာ့ ဆိုဖြယ္ရာမရွိ။
ဥပမာ တနသၤာရီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုရင္ တိုင္းရဲ႕ လူဦးေရ ၁၄ သိန္းေက်ာ္အတြက္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံထားရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အနည္းဆုံးအေနနဲ႔ ၁၄ သိန္း ေက်ာ္ေသာသူမ်ားရဲ႕ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈနဲ႔ ႀကဳံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အနည္းဆုံးလို႔ သုံးလဲဆိုရင္ အျခားတိုင္း နဲ႔ ျပည္နယ္က ျပည္သူေတြကလည္း ေဝဖန္ဦးမွာကိုး။
ထားေတာ့ ဒါက ေဝဖန္ခံရႏိုင္ ေခ်ကို တြက္ဆတာ။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ က်င္လည္ေနသူေတြကို ေလ့လာမိ သေလာက္ ေဝဖန္မႈကိုခံႏိုင္သူ အေတာ္ ရွားပါတယ္။ ေကာင္းမြန္စြာ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ သူေတြကိုလည္း အေတာ္ေတြ႕ရခဲတယ္။
အဲလို ဆတ္ဆတ္ထိမခံတဲ့ စိတ္ေန သေဘာထားက ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈကို အားအျဖစ္ ေျပာင္းရမယ့္၊ လူထုနဲ႔အစိုးရ ၾကား၊ လူထုနဲ႔လႊတ္ေတာ္ၾကား အထိန္း အေထ ျပဳမႈရွိရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔လားလားမၽွ မအပ္စပ္ ျဖစ္ေနပါ တယ္။
ဒီလို ေဝဖန္မခံႏိုင္မႈက အေျပာင္း အလဲကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ကိစၥအတြက္ ႀကီးစြာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အေျဖရမွျဖစ္မယ့္ ကိစၥပါ။
ဆိုေတာ့ ဘယ္လို တုံ႔ျပန္မလဲ။ ေဝဖန္မႈေတြကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မလဲ။

အႏွစ္ကိုရွာပါ
ေဝဖန္မႈအမ်ားစုဟာ အနည္းဆုံး ေတာ့ အေျခအေနမွန္ နည္းနည္းပါတတ္ ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြ ကို ေဝဖန္ေထာက္ျပလို႔ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပဲ ဘာေတြက အမွန္ျဖစ္ၿပီး ဘာေတြကို ကိုယ့္ဘ၀အေျပာင္းအလဲ အတြက္၊ ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္အတြက္ အသုံး ျပဳလို႔ရမလဲဆိုတာ ေတြးဖို႔ ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
ေဝဖန္ခံရသူ အမ်ားစုက အခါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဝဖန္ခ်က္ထက္ ေဝဖန္သူရဲ႕ ေလသံ၊ ဟန္နဲ႔ စိတ္ခံ စားခ်က္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး တုံ႔ျပန္ တတ္ပါတယ္။ လူေတြက ေျပာဟန္ ဆိုဟန္၊ လုပ္ဟန္၊ ကိုင္ဟန္ မ်ိဳးစုံ ရွိတဲ့အတြက္ အဲဒါေတြကိုသာ အေျခခံၿပီး တုံ႔ျပန္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္က အ႐ူး လုံးလုံး ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီအေပၚ မွာ ခံစားရင္းနဲ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပသူရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကို မျမင္ႏိုင္ မခံစားႏိုင္ေတာ့။

ေဝဖန္သူရဲ႕ ေဒါသ၊ ေျပာေပါက္ ဆိုေပါက္၊ ေဝဖန္သူအေပၚထားတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ သေဘာထားကိုခြာခ်ႏိုင္မွ ေဝဖန္ မႈရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တာကေတာ့ ယုတ္စြ အဆုံးအမွန္ နည္းနည္းပါတဲ့ ေဝဖန္မႈ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေပါ့။
ဆိုရင္ တလြဲ ေဝဖန္ခ်က္ေတြကိုေရာ ဘယ္လို တုံ႔ျပန္မလဲ။

အေကာင္းဆုံးနည္းကေတာ့ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈလိုက္ဖို႔ပါပဲ။ အဲလို တလြဲ ေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈေတြကို ၿပဳံးၿပဳံးေလး နားေထာင္ႏိုင္တာ၊ ဖတ္ႏိုင္တာ၊ အဲလို ေဝဖန္သူကို ၿပဳံးၿပဳံးေလး ၾကည့္ေနႏိုင္တာ ဟာ တကယ့္ စြမ္းအားပါ။ တကယ္လဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီအၿပဳံး က ကိုယ့္ကို တလြဲေဝဖန္သူကို ႐ြံ႕သြား၊ တြန္႔သြားေစပါတယ္။
ဒီလို လစ္လ်ဴ႐ႈဖို႔ဆိုတာကလည္း ေဝဖန္ခ်က္ဟာ အမွန္ဘယ္ႏွက်ပ္ သားေလာက္ပါၿပီး အမွားဘယ္ႏွက်ပ္ သားေလာက္ ပါတယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလို သိရဖို႔ဆိုရင္ စိတ္ေအးေအးထား ႏိုင္ဖို႔၊ ေျမျပင္အေျခအေနကို လက္တံမီ ႏိုင္ဖို႔၊ အေျခအေနအမွန္ကို သုံးသပ္ ႏိုင္ရပါမယ္။
အဲဒါအတြက္က အေပၚမွာေျပာခဲ့ သလိုပဲ ေဝဖန္မႈမွာ အကာအေနနဲ႔ပါ လာေလ့ရွိတဲ့ ေဝဖန္သူရဲ႕ ေဒါသ၊ ေျပာ ေပါက္ဆိုေပါက္ကို ခြာခ်ရမွာ ျဖစ္သလို ေဝဖန္သူအေပၚမွာထားတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ သေဘာထား၊ အစြဲကိုလည္း ခြာပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါမွလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈသင့္တဲ့ ေဝဖန္ ခ်က္ ဟုတ္မဟုတ္ သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ဘ၀ပ်က္ကိန္း
ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ဘ၀ ပ်က္စီးရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ အနက္မွာ ေဝဖန္မႈကို မခံႏိုင္တာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုရင္ အာဏာရွိသူ၊ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိ သူတစ္ေယာက္က ခ်ီးမြမ္းမႈကိုပဲ လိုခ်င္ ၿပီး ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြကို ထြန္႔ထြန္႔ လူး ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာတာက သူ႕ေဘးနားမွာ ကပ္ဖားရပ္ဖား သမား ေတြ၊ အခြင့္အေရးသမားေတြပဲ ရွိေန ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဝဖန္ေထာက္ျပသူေတြကို အနားမွ အကပ္မခံတာကိုး။

အဲလို ျဖစ္႐ုံနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဘ၀က ပ်က္စီးေရာလားလို႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆုံး လိုအပ္ခ်က္က အေျခခံ အခ်က္အလက္ပါ။ ေပးထားခ်က္လို႔ ဆိုပါစို႔။ ေပးထားခ်က္ေတြကို အမွန္ တိုင္းသိရဖို႔ဆိုရင္ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း လက္ခံႏိုင္မႈက အင္မတန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။

အာဏာရွိသူ တစ္ေယာက္က ေဝဖန္တာကို မခံခ်င္ဘူး ခ်ီးမြမ္းတာကိုပဲ ခံခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ သူ႕ဆီကို လွလွပပ ထုပ္ပိုးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ သေဘာထားေတြ၊ အျမင္ေတြပဲ ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ အဲဒါေတြကိုပဲ အေျခခံၿပီး ခ်မိဖို႔က ရာႏႈန္း ျပည့္နီးပါးပါပဲ။

အဲဒါမွာ လူက အသက္ရွင္ ေနေပ မယ့္ ႏိုင္ငံေရးဘ၀ဟာ တျဖည္းျဖည္း ေသေတာ့တာပါပဲ။
ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈဟာ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အသက္ျဖစ္သလို ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ ႏိုင္ငံေရး သမားအတြက္လည္း အသက္ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲသလိုပဲ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ ေဆာင္မႈအတြက္လည္း အသက္ ျဖစ္ပါ တယ္။

မွီျငမ္း -7 Effective Ways to Deal With Criticism, www.lifehack.org

Related Posts