ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မြန္ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ပါတီဝင္မ်ား ႏုတ္ထြက္

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP))ႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (AMDP)တို႔မွ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။
မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းႏိုင္ျခင္း မရေသးသည့္ အေနအထားတြင္ အခ်င္း ခ်င္းၾကား အမုန္းတရားပြား မ်ားေနေသာ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏွစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကကာ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ၾကမည္ ဆိုသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ပါေလးက ေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ အဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဆင့္အပါအဝင္ ပါတီဝင္ ၃၆ ဦး ႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ လည္း ဗဟိုေကာ္မတီ ၁ ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ၄ ဦးတို႔ ႏုတ္ထြက္ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
“မြန္ပါတီတစ္ခုတည္း ရွိေစခ်င္ တယ္၊အခုက မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ျပန္႔ က်ဲေနေတာ့ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ အခါ မွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေန တယ္”ဟု ႏိုင္ပါေလးက ေျပာသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ သူမ်ားမွာ ႏိုဝင္ဘာ၂၀ ရက္က ပါတီဗ ဟိုထံ စာေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္အ ခ်ိဳ႕ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း စာကို ပါတီက လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ႏိုင္စိုး ျမင့္က ေျပာသည္။
မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါ တီဘက္ကမူ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္သည္ကို ပါတီဗဟိုသို႔ တရားဝင္ စာတင္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ပါတီတြဲဖက္အတြင္း ေရးမႉး ႏိုင္စံတင္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲ ဝန္းက်င္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွ မသိေသးဘူး၊ သူတို႔ (ပါတီဝင္) ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္းစာ ေပးပို႔ထားတာ မရွိေသးဘူး၊စာလည္း မေရာက္ေသးဘူး”ဟု ႏိုင္စံတင္က ဆိုသည္။
မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ႀကိဳး ပမ္းမႈ လက္ေလၽွာ႔လိုက္ၾကသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ပါတီစလုံးမွ ပါတီေပါင္းစည္းေရး လိုလားၾကသည့္ ပါတီဝင္တို႔က သက္ဆိုင္ရာပါတီမွ ႏုတ္ ထြက္လာၾကသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္း မရွိဘဲ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၃ ေနရာဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ေနရာအႏိုင္ရရွိ ထားခဲ့သည္။

မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါ တီကမူ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၃ ေန ရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၄ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၉ ေနရာ အႏိုင္ရ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္ စားလွယ္ ၃၅ ေနရာဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိထားသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

Related Posts