ေမာေတာင္-သဲျဖဴ-ထုံခါ ကတၱရာလမ္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီး

344
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမာေတာင္- သဲျဖဴ-ထုံခါလမ္းအပိုင္းတြင္ ကတၱရာ လမ္းခင္းက်င္းမႈ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ လမ္းစီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းလြင္ထံမွ သိရသည္။

ေမာေတာင္-သဲျဖဴ-ထုံခါ အပိုင္း တြင္ သဲျဖဴမွ ထုံခါေက်း႐ြာအထိ ၁၉ မိုင္ေက်ာ္ႏွင့္ အက်ယ္ ၃၀ ေပေက်ာ္ရွိ ကတၱရာလမ္း လင္းက်င္း ေနၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းလြင္က ေျပာျပသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာေတာင္ၿမိဳ႕ေတာင္ေျခမွ ႏႈန္းပြား(အမွတ္ ၉ ႐ြာ)အထိ ေျမသား လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမွ သိရသည္။
အဆိုပါ ေမာေတာင္-သဲျဖဴ – ထုံခါ လမ္း စုစုေပါင္း ၄၈ မိုင္ေက်ာ္ကို ၿမိတ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဆာင္ ႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အထိ လုပ္ငန္းၿပီးစီး ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွ သိရသည္။