ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးရာတြင္ မေက်နပ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ ကန္႔ကြက္ႏိုင္

ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ေက်နပ္မႈ မရွိပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားထံတြင္ တိုင္ၾကားကန္႔ကြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး ဦးေမာင္ေမာင္ဇင္က ေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲ အဆင့္ ဆင့္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မေက်နပ္လၽွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဥပေဒပါ အရည္အခ်င္း မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံလၽွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း အတည္ျပဳမခန္႔အပ္မီ တိုင္ၾကားကန္႔ ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေမာင္ေမာင္ဇင္က ေျပာသည္။
“မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ စနစ္တက် ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ရင္ေတာ့ မေက်နပ္မႈ ေတြ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယုံၾကည္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲမ်ားကို ရပ္ကြက္^ေက်း႐ြာအုပ္စုအလိုက္ ရက္ သတ္မွတ္ကာ မဲပုံးေထာင္ၿပီး နံနက္ ၈ နာရီမွ ၄ နာရီအတြင္း မဲလာေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ရ မည္ဆိုက သြားေရာက္ ကန္႔ကြက္ၾက မည္မဟုတ္ဘဲ အလြယ္တကူ ကန္႔ကြက္ ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာ တြင္ စီစဥ္ေပးမည္ဆိုပါက ကန္႔ကြက္ လိုသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

“ဒီလူကို ခန္႔ေတာ့မယ္၊ တစ္ပတ္ အတြင္း ဒီစာပုံးမွာ လာထည့္ၿပီး ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွာ ကန္႔ကြက္ခိုင္း တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးေနရာမွာပဲ ကန္႔ကြက္ (စာ)ပုံးတစ္ပုံး ထားေပးသင့္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း၌ လက္ရွိ တြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေန ကာ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးလ်က္ ရွိသည္။

Related Posts