တနသၤာရီၿမိဳ႕တြင္ လမ္းမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ေဈးမေရာင္းရ

0
110

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမ မ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ေဈးမေရာင္း ခ်ရန္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က စာထုတ္တားျမစ္ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးမင္းေဝက ေျပာသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕၏ သုခလမ္းႏွင့္ ေဈးလမ္းရွိ လမ္းေပၚႏွင့္ ေရေျမာင္း ေပၚတို႔တြင္ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ခင္းက်င္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဆိုင္ ၃၅ ဆိုင္အား စာထုတ္ၿပီး တားျမစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေကာ္မတီမွ သိရသည္။”ေရွာင္တခင္ ဝင္စစ္ေဆးလို႔ ေတြ႕ရင္ ႐ုံးေခၚမယ္”ဟု စည္ပင္ေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဦးမင္းေဝက ေျပာသည္။

ေဈးဆိုင္ခန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ ပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္သာ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ကာ လိုက္နာမႈမရွိ ေသာ ေဈးဆိုင္မ်ားအား စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိပါက ႐ုံးသို႔ေခၚယူကာ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ(၅၆)၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)အရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မ တီထံမွ သိရသည္။
ယင္းစည္ပင္ဥပေဒအရ ေငြဒဏ္ သုံးေသာင္းက်ပ္မွ သုံးသိန္းက်ပ္အထိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ ထံမွ သိရသည္။