” မ႐ိုက္ရ” ဟုဆိုေသာ္…..

0
328

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ကာယိ ေျႏၵပ်က္ျပားေစမည့္ ဆုံးမမႈမ်ိဳး မျပဳ လုပ္ရန္ႏွင့္ လက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းမျပဳရန္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန က ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီး သီးရွိ ပညာေရးၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား အားလုံးသို႔ စက္တင္ဘာ လ ၂၄ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ ျခင္းမွာ စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကူးတို႔ဆိပ္႐ြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ စာမရသည့္ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ ပိုင္းဗလာျဖင့္ လက္ပိုက္ကာ မတ္တပ္ ရပ္ခိုင္း၍ ဆရာမက အျပစ္ေပးေနသည့္ ဓာတ္ပုံေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံသြားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳးကို အရင္ အစိုးရလက္ထက္တည္းက ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ထိုစဥ္က မႏၲေလးဘက္တြင္ ဆရာမ တစ္ဦးက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို အေနာက္မွ ႐ိုက္လိုက္မိရာ အေရွ႕တြင္ ရွိေသာ တုတ္ျဖင့္ မ်က္လုံးကို မေတာ္တဆ ထိုးမိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းသား ၏ မ်က္လုံးကြယ္ခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ဆုံးမရာတြင္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း မျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ မ်ိဳး မျဖစ္ခဲ့လၽွင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားကို မ႐ိုက္ရန္အတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးဖြယ္ ရွိမရွိဆိုသည္မွာ စဥ္း စားစရာပင္။

႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္းကို အားမေပး သည့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ထိုၫႊန္ၾကား ခ်က္ ထြက္လာေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့သည့္ ဆရာမႏွစ္ဦးကိုပင္ ႀကံဖန္၍ ေက်းဇူး တင္ရမလို ျဖစ္ေနသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဤၫႊန္ၾကား ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံအား ေပးေပမည္။႐ိုက္သင့္၊ မ႐ိုက္သင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဆရာဆရာမမ်ားအၾကားတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိဘမ်ားအၾကားတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း အျမင္ကြဲျပားလ်က္ရွိ သည္။ ခံယူခ်က္သည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ။
ငယ္စဥ္ကတည္းက ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမ ျခင္းႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ ဆုံးမျခင္းကို ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ သာမန္ ကိစၥတစ္ခုကဲ့သို႔ သေဘာထားသည့္ ဆရာ၊ မိဘမ်ားသည္ သတၱမတန္း သင္႐ိုးတြင္ပါေသာ “ႏွမ္းခိုး၍ စားေသာ မင္းသား ” သင္႐ိုးကို ကိုးကား၍ ႐ိုက္ သင့္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲသည္။ ငယ္စဥ္က ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမခဲ့၍သာ ေနာင္ တြင္ ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု တထစ္ခ် ယုံၾကည္ၾကသည္။

မေကာင္းသည့္ အက်င့္တစ္ခုကို ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမ႐ုံျဖင့္ ေပ်ာက္သြားသည္ ဆိုျခင္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္မႈ မရွိႏိုင္ ပါ။ လူတစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမနည္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္နည္း သက္သက္ျဖင့္ အလုပ္ မျဖစ္။အမွားအမွန္၊ အေကာင္းအဆိုးကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္သည့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အသိဥာဏ္ရွိရန္သာ အေရးႀကီးသည္။

ငယ္႐ြယ္စဥ္အခ်ိန္တြင္ အေပ်ာ္ သေဘာျဖစ္ေစ၊ မရွိ၍ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါး ပစၥည္းကို ခိုးယူဖူးၾကေပမည္။ သို႔ေသာ္ အ႐ြယ္ေရာက္၍ အသိဥာဏ္ရွိလာေသာ အခါ မေကာင္းမွန္းသိ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမျခင္း ထက္ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ရွင္း ျပဆုံးမ၍ အသိတရားရွိလာေအာင္၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစား တတ္လာေအာင္ လုပ္ ေပးျခင္းကသာ ပို၍မွန္ကန္မႈ ရွိေပမည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ မ႐ိုက္ဘဲ အသိတရားရ လာေအာင္၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစားတတ္လာ ေအာင္ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း။ မ႐ိုက္ရ ဟု ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္႐ုံျဖင့္ ၿပီးသြား သေလာ။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေနာက္တြင္ ယင္းၫြန္ၾကားခ်က္ အသက္ဝင္ေရး ေထာက္ပံ့မည့္ အစီအစဥ္ အတြဲလိုက္ရွိ ပါ၏ေလာ။

၁) စိတ္ေနသေဘာထားကိစၥ
႐ိုက္ျခင္း၊ မ႐ိုက္ျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပင္ကို စိတ္ေန သေဘာထား၊ စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ လည္း မွီတည္ေနႏိုင္သည္။ အေနေအး၍ စိတ္သေဘာထားႏူးညံ့ေသာ ဆရာဆ ရာမမ်ားမွာ ႐ိုက္ဖို႔ မဆိုထားဘိ စကား ကိုပင္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း မေျပာၾက ေပ။ စိတ္တို၊ စိတ္ဆတ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာမူ ႐ိုက္လိုက္၊ ပုတ္လိုက္ ရမွ ေနသာထိုင္သာ ရွိၾကသည္။

ဤသို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ အစုံစုံ ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ရွိသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို မ႐ိုက္ရဟူသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ စိတ္ေန သေဘာ ထားေျပာင္းေရး သက္ဆိုင္ရာက မည္မၽွ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားထားပါ သနည္း။

၂) လူမႈဘ၀ ဖိအားမ်ား၏ ထြက္ ေပါက္
႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမသည့္ ကိစၥတခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္မွာ စာသင္ခန္း ပင္ပမွ အဆင္မေျပမႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ခ်ဳပ္တည္းထားရေသာ ေဒါသမ်ားကို စာသင္ခန္းတြင္း သယ္လာၿပီး ကေလး မ်ားကို သားေကာင္အျဖစ္ ပစ္မွတ္ထား မိတတ္ၾကသည္မ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ ဆရာဆရာမမ်ားတြင္ လူမႈဘ၀ ဖိအား မ်ား တတ္ႏိုင္သမၽွ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ႐ိုက္ႏွက္ မဆုံးမရ ဟူသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေပသည္။ ” အိမ္က ထြက္လာကတည္းက ႐ိုက္ခ်င္ေနတာ” ဟူသည့္ ဆရာဆရာမ မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာက ယင္းအတြက္ မည္မၽွေလးအနက္ထား စဥ္းစားထားပါ သနည္း။

၃) သက္ဝင္ယုံၾကည္ေနမႈ
အထက္တြင္ ေျပာခဲ့သလိုပင္ ႐ိုက္ ၿပီးဆုံးမျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ မိဘမ်ားၾကားတြင္ ယုံၾကည္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ ” အိုးေကာင္းလိုလၽွင္ နာနာ ႐ိုက္ရမည္” ဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳး လက္ရွိ ျမန္မာ့လူအဖြဲ႕အစည္းတြင္ မည္မၽွအထိ စိမ့္ဝင္ ေနသနည္း။ မ႐ိုက္ လၽွင္ အလုပ္မျဖစ္ဟု ယုံၾကည္ေနသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားကို မည္သို႔ နားလည္ ေအာင္ ေျပာျပစည္း႐ုံးမည္နည္း။
ယင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာက မည္ သို႔ စဥ္းစားထားပါသနည္း။

၄) မ႐ိုက္ဘဲ ကိုင္တြယ္နည္း
စိတ္ေနသေဘာထားအစုံ၊ မိသားစု အစုံ၊ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ိဳးစုံရွိ သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ ကြဲျပားမႈအလိုက္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္ နည္း။ ေက်ာင္းသားဆိုးမ်ားကို နားဝင္ ေအာင္ ဆုံးမရန္ဆိုသည္မွာ အေျပာ လြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္လွေပသည္။ ယင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာက မည္မၽွ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားထား ပါသနည္း။

ဤသည္မွာ စာေရးသူစဥ္းစားမိသမၽွ ျဖစ္သည္။ တတ္သိသူမ်ား ပိုျမင္၊ ပိုစဥ္း စားမိၾကေပမည္။တိုက္ပြဲတစ္ခု ေအာင္ျမင္ရန္မွာ လက္နက္ ကိရိယာအစုံရွိမွ၊ စစ္ေျမ ပင္အေျခအေနကို ေကာင္းစြာ သေဘာ ေပါက္မွ၊ စစ္ေရးစစ္ရာ ကၽြမ္းက်င္မွ စသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား လိုေပသည္။
ေျပာင္းလိုက္သည့္မူ^ၫႊန္ၾကား ခ်က္တစ္ခု မည္မၽွ အသက္ဝင္သည္မွာ အဆိုပါ မူဝါဒကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အခင္းအက်င္း မည္မၽွေကာင္းသည္ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

အခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေမးခြန္းေမးလို သည္မွာ မ႐ိုက္ရဟူသည့္ ၫြန္ၾကားခ်က္ ေနာက္တြင္ ထိုအရာမ်ားရွိပါ၏ေလာ။

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု