ေလာင္းလုံးတြင္ ေက်းလက္ေရရရွိေရး က်ပ္သန္း ေျခာက္ဆယ္နီးပါး အသုံးျပဳမည္

0
99

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေရ ရရွိေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ေျခာက္ဆယ္နီးပါး အသုံး ျပဳရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေက်း လက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ထံမွ သိရသည္။

ေႏြရာသီ ေရရွားပါးသည့္ ေက်း ႐ြာ ၇႐ြာတြင္ ေရတြင္း၊ ေရကန္ အသစ္ မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္မြန္းမံျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္မွ က်ပ္သန္း ၅၀ ႏွင့္ ACE Foundation မွ လႉဒါန္း ေငြ ၉ သန္းေက်ာ္ (၉.၆ သန္း) ခန္႔ အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ယင္း ဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏိုင္ က ေျပာသည္။

“ေရရွားပါးတဲ့ ျပႆနာ ရွစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေလ်ာ့နည္းသြား မယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းႏိုင္က ဆိုသည္။ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ဆင္၊ စခန္းႀကီး၊ ကေျမာႀကီး၊ ကေျမာကင္း၊ ေဝဒီ၊ ကၫုံကၽြန္း၊ ေက်ာက္နီ ေမာ္ေက်း႐ြာ စသည့္ေက်း႐ြာ ၇ ႐ြာတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

လက္ရွိတြင္ အထက္ပါ ေက်း႐ြာ မ်ားတြင္ ေရရရွိရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚထားၿပီး တိုင္းအစိုးရ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စခန္းႀကီးေက်း႐ြာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းတြင္ လက္ရွိေရတြင္းမွာ ေသာက္သုံး မရ ျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေသာက္သုံးေရအတြက္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္း က်င္ရွိ အိမ္မ်ားတြင္ ေရသြားခတ္ေနရ သည္ဟု ယင္းေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္နီဝင္းက ေျပာသည္။” ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ြာမွာ လာလုပ္ေပး မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႐ြာကိုပါ ေရသြယ္လို႔ ရေအာင္ ၫွိႏႈိင္းေပးရင္ ပိုေကာင္းမယ္၊ စာသင္ေက်ာင္းမွာ ေရစင္လုပ္ေပးရင္ လည္း အဆင္ေျပတယ္” ဟု စခန္းႀကီး ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္နီဝင္း က ဆိုသည္။

စခန္းႀကီးေက်း႐ြာ ေရရရွိေရး အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္းတြင္ တြင္းတိမ္(အဝီစိတြင္း)၊ ေရစက္႐ုံႏွင့္ ကြန္ကရစ္ေရကန္ တူးေဖာ္ေဆာက္လုပ္ ရန္ လ်ာထားထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕တိုးတက္ ေရးဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်း႐ြာ အုပ္စု ၁၁၀ ခန္႔ရွိရာ အမ်ားစုသည္ ေရရရွိေရးအတြက္ လက္တူးတြင္း (ေရ တြင္း)မ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။