ထားဝယ္တြင္ ဝါးပရိေဘာဂ စန္းထ

0
263

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဝါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားသည့္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစကာ ဝယ္ယူသူမ်ားလာၿပီး အေရာင္းသြက္လာေၾကာင္း ဝါးပရိေဘာဂ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်သူအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။ဝါးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို စတင္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ တစ္လလၽွင္ ပရိေဘာဂပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္ ၈ ခုခန္႔သာ ေရာင္းခဲ့ရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၂၀ခုခန္႔အထိ ေရာင္း ခ်ခဲ့ လာရေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕သစ္ ၄ လမ္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကိုေအာင္သန္း ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝါးကုတင္၊ စားေသာက္ဆိုင္သုံး ဝါးတဲ၊ ဝါးဗီ႐ို၊ ဝါးဆက္တီထိုင္ခုံမ်ား အစရွိသည့္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္ ၂၀ ခန္႔ကို ျပဳလုပ္ေရာင္း ခ်ေနၿပီး ပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္ အေပၚ မူတည္ကာ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃ သိန္း ဝန္းက်င္အထိ ေပါက္ေဈး ရွိသည္။ထို႔အျပင္ ဝါးကို အဓိကအသုံးျပဳ တည္ေဆာက္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္ခန္း၊ ဘန္ဂလိုမ်ားကိုလည္း အထူးေအာ္ဒါလက္ခံ ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

” ဒီႏွစ္က မိတ္မ်ားလာေတာ့ လူသိမ်ား လာၿပီး ေရာင္းအား လည္းေကာင္းလာ တယ္” ဟု ကိုေအာင္သန္းဦးက ေျပာသည္။
အဆိုပါ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားအ နက္ စားေသာက္ဆိုင္သုံး ဝါးတဲမ်ားကို ပိုမိုဝယ္ယူၾကေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို ဝါးပိုး ဝါး ႏွင့္ အျခား ဝါးလုံး အေသးမ်ားျဖင့္ ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ကာ ထားဝယ္ ေဒသထြက္ ဝါးကို ဝယ္ယူအသုံးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ယခင္ႏွစ္ကတစ္လလၽွင္ က်ပ္ ၃ သိန္းဖိုးခန္႔သာ ေရာင္းခ်ရၿပီး လက္ရွိ တြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ဝယ္ယူမႈပိုမ်ား လာေၾကာင္း ၾကက္စားျပင္ရပ္ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ေနသူ ကိုစိုင္းစိုးေအာင္က ဆိုသည္။
” ဆိုင္ခန္းဖြင့္ၿပီး ေရာင္းဖို႔ေတာ့ မွန္းထားတယ္၊ ေငြေၾကးအေျခအေန အရမတတ္ႏိုင္ေသးဘူး” ဟု ကိုစိုင္းစိုးေအာင္ က ေျပာသည္။

ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းအျပင္ အိမ္အတြင္း ဝါးျဖင့္ အလွဆင္ျခင္း၊ ဝါးအသုံးျပဳကာ စား ေသာက္ဆိုင္မ်ား ေဆာက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထားဝယ္ေဒသတြင္ ဝါးပရိေဘာဂ ျပဳလုပ္သူ ၃ဦးထက္မနည္းရွိၿပီး အမ်ား စုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သင္ယူလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို ထားသည့္ေနရာႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ အေပၚ မူ တည္ကာ ၃ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔အထိ ေရရွည္အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။