ေဗ်ာက္အိုး၊ မီး႐ႉး မီးပန္း မေရာင္း ရ၊ မပစ္ေဖာက္ရ

0
27

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္သူ မ်ား အထိတ္တလန္႔ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဗ်ာက္အိုး၊ မီး႐ႉး မီးပန္း ႏွင့္ ႐ႉးဒိုင္း မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ပစ္ ေဖာက္ျခင္း မလုပ္ရန္ ဩဂုတ္လ ကုန္ ပိုင္းတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

လုံၿခဳံေရး၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္း သာယာ ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား အထိတ္တလန္႔ မျဖစ္ ေစရန္ ႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဒသဆိုင္ရာ တည္ၿမဲအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး က ဆိုသည္။

“ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ၊ စည္ပင္၊ ရဲေတြကိုလည္း သတင္းေပးဖို႔ ေျပာထားတယ္”ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉး ဦးလင္းသန္႔က ေျပာသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ကုန္စုံဆိုင္၊ စတိုးဆိုင္ႏွင့္ ေဈးမ်ားတြင္ မေရာင္းခ်ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ခိုင္းထားေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ အရာရွိက ဆိုသည္။

ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ယင္းအမိန္႔ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက အျမင့္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လအထိ က်ခံရႏိုင္သည္။
သီတင္းကၽြတ္ကာလတြင္ အထက္ ပါ အမိန္႔အား ပုံမွန္ထုတ္ျပန္ ေလ့ရွိၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ သက္ေရာက္မႈ အားနည္း သည္။