႐ုပ္ထုတို႔ အလြန္

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

လူတို႔သည္ ႐ုပ္ထုမ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ ၾကသည္။ အႏုပညာတစ္ရပ္ရပ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမိုင္း ေၾကာင္းတစ္ခုခုကို ေဖာ္ၫႊန္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ထူး သို႔မဟုတ္ အစု အဖြဲ႕တစ္ခုခု၏ ေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ့တသဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ထုလုပ္ၾကသည္။
ထိုသို႔ ထုလုပ္ၾကသည္မွာ ယခုမွ မဟုတ္ပါ။ ေကာက္ယူရရွိေသာ သမိုင္းမွတ္ တမ္းအခ်ိဳ႕အရ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသုံးေသာင္းမွ ေလးေသာင္းကတည္းက လူတို႔ ႐ုပ္ထုစတင္ထုလုပ္ေနၾကၿပီဟုဆိုသည္။

ယခုပြင့္လင္းလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ယခင္က အကန္႔အသတ္ ျဖင့္သာ ထုလုပ္ထားရွိခြင့္မရေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႐ုပ္ထုမ်ား ထုလုပ္ထားရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ထားဝယ္ေဒသတြင္လည္း ျမန္မာ့လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ ထားဝယ္သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မႉးႀကီဗထူး၏ ႐ုပ္ထုကို ေမြးရပ္ေျမ ေလးသြန္းခံ႐ြာတြင္ မၾကာေသးမီက စိုက္ထူလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ေကာင္းေသာ၊ မြန္ေသာ၊ ျမတ္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထုလုပ္စိုက္ထူ ဂုဏ္ျပဳမႈ မွန္သမၽွသည္ လုပ္ရပ္မွန္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ထုထုလိုက္႐ုံျဖင့္ မၿပီးဘဲ ထုလုပ္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အစဥ္အဆက္ မေမ့ရန္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေမြးျမဴႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ သြားရန္ လိုအပ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ထုကို အဘယ္ေၾကာင့္ထုသည္၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးဗထူး ႐ုပ္ထုကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထုသည္။ ထိုထိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကိုလည္း မေမ့အပ္ေၾကာင္းႏႈိးေဆာ္လိုရင္းျဖစ္သည္။
ထိုသိုမဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံေရး နတ္႐ုပ္မ်ားသာ ျဖစ္လာလိမ့္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုရင္းျဖစ္သည္။