က်ပ္သန္းေျခာက္ေထာင္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုင္းအဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမည္

0
154
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္းေျခာက္ေထာင္ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ(RIC)ကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္က ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)ထံမွ သိရ သည္။
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ယင္းေကာ္မတီတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း(သို႔မဟုတ္) က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၆၀၀၀ အထိ ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လာေလၽွာက္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)တြင္ ေလၽွာက္ ထားရၿပီး ယခုအခါတြင္ အဆိုပါ တိုင္း ေဒသႀကီးေကာ္မတီတြင္ ေလၽွာက္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။
ေလၽွာက္ထားမႈ အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံပါက ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းသူ၊ ေလၽွာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္သူမ်ား ရွိေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တိုင္း ေဒသႀကီးဦးစီးမႉးက ဆိုသည္။

“ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ဒီမွာ လာ ေလၽွာက္ႏိုင္တယ္”ဟု တိုင္းဦးစီးမႉး ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။
တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား လည္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ အတည္ ျပဳမိန္႔ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီး RIC တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက စီးပြားျဖစ္လုပ္ ငန္း စတင္လည္ပတ္ခ်ိန္မွ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ လုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရွယ္ယာ ဝင္ခြင့္ အစရွိသည့္ အက်ိဳးမ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေကာ္မတီ တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေလၽွာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ပိုမို ျမန္ဆန္ လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံေစရန္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမႉးက ဆိုသည္။
“ဘာလုပ္ငန္းပဲလုပ္လုပ္ ေျမႀကီး ေပၚမွာ လုပ္ရတာဆိုေတာ့ အခ်က္ အလက္ျပည့္ဖို႔ဆိုရင္ ပုံစံ ၇ လို ဟာ မ်ိဳး ျမန္ျမန္ထြက္ေအာင္ေျဖေလ်ာ့ဖို႔ လိုတယ္”ဟု တိုင္းကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္း ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသား၆၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသား ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ ျခားသား ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ လုပ္ ငန္း အမ်ိဳးအစား အလိုက္ သတ္မွတ္ထား သည္။
တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိ ထားသည့္ လုပ္ငန္း ၄၂ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ပမာဏေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၉၀၄၆. ၄၄၀ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္း အေရ အတြက္ ၃၈ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၂၈၆. ၃၁၀ ရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကား မႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။