ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပုံတင္ ရက္ထပ္တိုး

0
155

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ အုန္းေတာလမ္း ဆုံ အနီးရွိ ပန္းေရာင္းသည့္ ေနအိမ္တြင္ ပန္းလာဝယ္သည့္ ဆ႒မတန္းေက်ာင္း သားတစ္ဦးကို အဆိုပါေနအိမ္ေန စိတ္ မမွန္သူတစ္ဦးက သစ္သားတုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။

အစိုးရဘ႑ာေငြျဖင့္ တနသၤာရီ တိုင္းအတြင္း တည္ေဆာက္မည့္လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ တင္ဒါဆြဲမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံ တင္ရန္ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ထပ္တိုး ေပးထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးထံမွ သိရသည္။လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါဆြဲမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က ေမလကုန္အၿပီး မွတ္ပုံတင္ၾက ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေမလ ကုန္အထိ တည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီ ၁၆၀ သာ မွတ္ပုံတင္ေသးသည့္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္ တိုးေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ဆိုသည္။
မွတ္ပုံတင္ရမည့္ရက္ကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္အထိ ရက္ထပ္တိုးေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

” တင္ဒါေခၚတဲ့အခ်ိန္ မွတ္ပုံတင္ ထားတာမရွိရင္ မေပးေတာ့မွာမို႔ သူတို႔ နစ္နာမွာစိုးလို႔ ရက္တိုးေပးလိုက္တာ” ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာသည္။ေမလ ၃၁ ရက္ ေန႔လယ္ အခ်ိန္ ထိ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္လႊာ ၂၈၃ ေစာင္ လာထုတ္ထားၾကၿပီး ေစာင္ေရ ၁၆၀ သာျပန္တင္ၾကေသးေၾကာင္း တိုင္းအစိုး ရအဖြဲ႕႐ုံးထံမွ သိရသည္။

တင္ဒါဆြဲမည့္ ကုမၸဏီအေရ အတြက္၊ ကုမၸဏီခြဲမ်ားကို စိစစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ထပ္မံၿပီး မွတ္ပုံတင္ ခိုင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တိုင္းအတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ပတြင္ အေျခစိုက္ သည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း မွတ္ပုံတင္ ႏိုင္ၿပီး ၃ ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးထံမွ သိရသည္။