ေရျဖဴ မီတာခေျပစာကိစၥ ႐ြာ သားမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိလို

0
248
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

က်ပ္ ၃၀၀ တန္ ဂက္စ္လိုင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ျဖန္႔ေဝေနေသာ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ (ဃ)ရပ္ကြက္၏ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ လၽွပ္စစ္မီးသုံးစြဲခ ေျပစာတြင္ ေရးသား ထားသည့္ ေငြေကာက္ခံႏႈန္းထားမ်ား အေပၚ မရွင္းလင္းေၾကာင္း ႐ြာသားမ်ား က ေျပာၾကသည္။

တစ္ယူနစ္က်သင့္ေငြအား ၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ္လည္း ထိန္းသိန္းခ က်ပ္ ၅၀၀ ၊ လမ္းမီး ၇၀၀ + ၁၀၀ ႏွင့္ အျခားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ေရးသားေကာက္ခံသည့္အေပၚ မရွင္း လင္းျခင္းျဖစ္ကာေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ဂက္စ္မီးျဖန္႔ေဝသည့္ ထားဝယ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားစုတြင္ ထိန္းသိမ္း ခမေပးရဘဲ လမ္းမီးခမွာ ပုံမွန္ က်ပ္ ၄၀၀ ႏွင့္ အျခားဟူသည့္ေခါင္းစဥ္မရွိေပ။” လမ္းမီးခလည္း ေဈးႀကီးလြန္း တယ္၊ အေပါင္း တစ္ရာကလည္း ဘာ မွန္းမသိ၊ အျခား ၃၀၀၀ ဆိုတာလည္း ရွင္းျပေစခ်င္တယ္ ” ဟု (ဃ)ရပ္ကြက္ သားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ (ဃ)ရပ္ကြက္၏ မီး လင္းေရးေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူ ကိုကိုမိုးကမူ ၁၀၀ က်ပ္မွာ လမ္းမီးပ်က္ပါက မီးဝယ္ထည့္ရန္ျဖစ္ၿပီး အျခား က်ပ္ ၃၀၀၀ မွာ လမ္းမီးလိုင္းအသစ္တပ္ဆင္ ရန္ အရစ္က်ေကာက္ခံျခင္းဟု ဆိုသည္။လမ္းမီးလိုင္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ တစ္ အိမ္လၽွင္ ၉၀၀၀ က်ပ္ထည့္ဝင္ရန္ ႐ြာ
ႏွင့္သေဘာတူညီမႈရရွိထားၿပီး တစ္လ လၽွင္ ၃၀၀၀ က်ပ္ အရစ္က် ေကာက္ခံ ျခင္းကို အျခားဟုေခါင္းစဥ္ တပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုကိုမိုးက ေျပာသည္။

“ေနာက္လေတြမွာ အျခားေခါင္း စဥ္အစား လမ္းမီးလိုင္းျပင္ဆင္ခလို႔ ေျပာင္းေရးမွာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယခုမူ ယင္းရပ္ကြက္တြင္ အျခား က်ပ္ ၃၀၀၀ အား ထည့္ဝင္သူရွိသလို မထည့္သူမ်ားလည္းရွိၿပီး ရပ္ကြက္တစ္ ဝက္လမ္းမီးျဖတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။(ဃ)ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေျခ ၂၄၀ ခန္႔ရွိ ၿပီး ရပ္ကြက္တြင္းေနထိုင္သူမ်ားက ေကာ္ မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ကြက္ အား ရွင္းျပေစခ်င္ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။

” ရပ္ကြက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္း ျပေစခ်င္တယ္” ဟု အထက္ပါ ရပ္ကြက္ သားက ေျပာသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here