ဆင္ဖမ္းမယ္ .. က်ားဖမ္းမယ္

0
491

တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝး သုံးသပ္ခ်က္
တိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ တတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္အထိ ၄ ရက္ ဆက္တိုက္ က်င္းပခဲ့သည္။


ယခုအစည္းအေဝးသည္ လႊတ္ေတာ္ သစ္ သက္တမ္း ၁၀ လ အတြင္း က်င္းပ သည့္ အေမးအေျဖပါေသာ ၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္း လႊတ္ေတာ္၏ လက္ရွိစေကးအရဆိုလၽွင္ ပထမႏွစ္၏ ေနာက္ဆုံးအစည္းအေဝး လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ ယင္းသည္ ” ျပည္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႕ ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္ကေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ” ဟုေႂကြး ေၾကာ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏အသံ ၁ ႏွစ္ ၂ ႀကိမ္သာ ထင္ဟပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပပါသည္။အစည္းအေဝးရက္ ဆက္ရန္ရွိေသး သည္ ဆို၏။ မည္သည့္ေန႔ဟု မေၾက ညာေသး။ သို႔ေသာ္ က်င္းပၿပီးေသာ အစည္းအေဝး ၄ ရက္တာကို ေထာင့္႐ႈကာ ယခုအစည္းအေဝး၏ အထြာကို ဆဝါး ႏိုင္ပါၿပီ..။
တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အသံမထြက္
အစည္းအေဝး အဖြင့္တြင္ တိုင္းအစိုး ရအဖြဲ႕၏ မိန္႔ခြန္း မၾကားရ။
ပုံမွန္ အစည္းအေဝးတိုင္း တိုင္းဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းေျပာေလ့ ရွိပါသည္။ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သည္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ၊ ေရွ႕ဆက္မည့္လမ္းကို ရွင္းျပသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ (ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အခါ အားေလ်ာ္စြာ မိန္႔ခြန္းေႁခြတတ္ပါသည္)။ လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားေသာ ယင္း မိန္႔ခြန္းသည္ပင္ တိုင္းသူတိုင္းသားမ်ား အား အစီရင္ခံေသာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တရားဝင္ တင္ျပေသာ အစိုးရမွ တိုင္းတြင္းသားမ်ား အား ေျပာၾကားစကား မဟုတ္တုံေလာ။
ယခုအစည္းအေဝး၏ ပထမႏွစ္ ရက္ကို တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မတက္ႏိုင္။ ေနျပည္ေတာ္ အစည္းအေဝး အေရးႀကီး ပုံရ၏။ နားလည္ ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားအား အစိုးရ အဖြဲ႕ကိုယ္စား ဝန္ႀကီး တစ္ပါး ပါးမွ တင္ျပေျပာၾကား၍ မရပါေလာ..။ ခုေတာ့ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မရွိက မေျပာရဲမဆိုရဲ ျဖစ္၏ေလာ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ မွီခိုလြန္းေန၏ေလာ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကပဲ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ခ်ဳပ္ထား လြန္းေလ၏ေလာ မသဲကြဲေတာ့..။

စာဖတ္ပြဲေလာ အစည္းအေဝးေလာ
လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ေမာင့္က်က္သေရေခါင္းေပါင္းကိုယ္စီႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေျပာေလ့ ေျပာထမရွိေသာ ဗမာစကားကို ပီပီသသ ေျပာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကိဳေရးလာသည့္ စာသား မ်ား မလြဲေခ်ာ္သြားေစရန္ အားထုတ္ရင္း အစည္းအေဝးက စာဖတ္ပြဲႀကီး ျဖစ္ သြားသည္။ ၾကာေသာ္ အစည္းအေဝးက အသက္မပါေတာ့။ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္။ တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ေဖ့ဘုတ္ေပ့ခ္်၊ ဖိုးသီးခ်ိဳလိုင္း တို႔မွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈကို အခ်ိန္ေပး ၾကည့္သူ မဆိုထား၊ အစည္းအေဝးခန္းမ အတြင္း လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားပင္ တစ္ေန႔ ထက္တစ္ေန႔ ပါးပါးသြားသည္။
စာဖတ္သည့္လႊတ္ေတာ္မွ စကား ေျပာေသာလႊတ္ေတာ္သို႔ တစ္ဆင့္တက္ ေစခ်င္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အားရ ပါးရ ရွိေစခ်င္သည္။

လႊတ္ေတာ္ၾကယ္ပြင့္မ်ား ေဈးေပါဆဲ
အစည္းအေဝး ၄ ရက္တြင္ ေမးခြန္း ၃၈ ခု ေမးျမန္း ေျဖၾကားၾကသည္။ ေမးခြန္း ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန္႔မွာ လမ္းေဖာက္ တံတားေဆာက္၊ ဝန္ထမ္းေတာင္း စသည့္ ေဒသ၏ ႐ုပ္ဝတၳဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမး ခြန္းမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ။ ယခင္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၏ စံခ်ိန္ကို မခ်ိဳးေသး။
တခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ထဲ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးမည့္အစား ၾကယ္ပြင့္ မျပေမးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးထံ တိုက္႐ိုက္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ယခင္လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝး သုံးသပ္ခ်က္တြင္ လည္း ေရးခဲ့ဖူးပါၿပီ။
ယင္းအစား တိုင္းတစ္ခုလုံး အက်ိဳး သက္ေရာက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူဝါဒ မ်ားအား ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ၾကျခင္းျဖင့္ ၁ ႏွစ္တြင္ ၂ ႀကိမ္သာ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္၏အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးရွိရွိ အသုံး ခ်ေစခ်င္ပါေတာ့သည္။

 
ယခု အခင္းအက်င္းက ေမးခြန္း တစ္ခု ေမးခ်င္စဖြယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ႐ုံးခန္းတြင္ တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရသည္မွာ အဆင္မေခ်ာလွသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲ အခ်ိန္ဖဲ့ ထထေမးရ သည္ေလာ..။

ေမးခြန္းအမ်ားစု အေျဖမဲ့
လႊတ္ေတာ္ထဲ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး မ်ား၏ ေျဖဆိုမႈမ်ား၌ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေမးခြန္း ၆ ခုခန္႔သာ လုပ္ေပးပါမည္ဟု ေျဖႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေမးခြန္း ၂၀ ခန္႔မွာ မလုပ္ ေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေျဖခဲ့သည္။ က်န္ ေမးခြန္းမ်ားကို  ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပ ေပးမည္၊ သက္ဆိုင္ သူမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း ေပးပါမည္ဟုသာ ေျဖဆိုႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆက္စပ္ ထပ္ဆင့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထုံးစံအတိုင္း စာျဖင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးပါမည္ဟု ေျဖခဲ့ေလသည္။
ယင္းအေျဖမ်ားက ယခုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၏ ေအာင္ျမင္မႈေပတံတစ္ခု မဟုတ္တုံေလာ..။

ထမင္းေကၽြးပါဆိုမွ
ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားမွာ အရင္အစည္းအေဝးထက္ အရည္အေသြး တက္မလာ။ ဌာနကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အဆင့္က မေက်ာ္။
” —႐ြာတြင္ —-ေလးတစ္ခု လုပ္ေပးရန္ ရွိ မရွိ ” ေမးမိလၽွင္ ယင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ “—ဌာနက —ခုႏွစ္မ်ား တြင္က်ပ္သန္းေပါင္း —- ဖိုး လုပ္ေပး ခဲ့ၿပီးေၾကာင္း”၊ “—ေတြကိုလည္း —ေနရာေတြမွာလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရွိပါေၾကာင္း” စသျဖင့္ ရင္ျပည့္ဖြယ္ ေငြေၾကးမ်ား၊ အိပ္ငိုက္ဖြယ္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားျဖင့္ ရွည္လ်ားေထြျပားစြာ အရင္ ေျဖၾကား၏။ ၿပီးမွ “လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မရွိေသးပါေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာ ေျဖ ၾကား”ဟူ၏။
ခက္ေခ်၏။ ဗိုက္ဆာသျဖင့္ ထမင္း ေတာင္းသူကို ဝက္သားလက္သီးဆုပ္ ေလာက္ျဖင့္ ထမင္းရည္ေခ်ာင္းစီး လႉခဲ့ ဖူးသည္မ်ား၊ ဆန္ေဈး ဆီေဈးမ်ား၊ ယခု လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ားကို တစ္နပ္စာခန္႔ ထိုင္ေျပာၿပီးမွ မေကၽြးႏိုင္ေသးဟု ေျပာ သကဲ့သို႔ ရွိခ်ိန္သည္။ေနာက္ဆိုလၽွင္ ေမးခြန္း၏ အႏွစ္ကို တိုက္႐ိုက္ေျဖၾကားကာ ေဒတာအခ်က္ အလက္မ်ားကို လိုအပ္သူမ်ားအား စာျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားကို ခ်ဳံ႕ေစလိုပါသည္။ ေခါက္႐ိုးေတြ ေျဖေစ ခ်င္သည္။

တပ္မေတာ္ကိုယ္စားမ်ား ထက္လာ
ယခုအစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ အဆိုတင္ျခင္း၊ အဆိုမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလာသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အရင္ကဲ့ သို႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲ ဝင္အိပ္ငိုက္ေနၾက မည့္အစား ယခုကဲ့သို႔ အားတက္သေရာ ေဆြးေႏြး လာသည္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ သည္။ စစ္တန္းလ်ား မျပန္ေသးခ်ိန္ အတြင္း တိုင္းျပည္အတြက္လည္း အပို မျဖစ္ေတာ့။ ပို၍ သေဘာက်သည္မွာ ေမးခြန္း၊ အဆိုႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္တိုင္းတြင္ ဓာတ္ပုံ၊ ေျမပုံ၊ စာရင္းဇယား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပ႐ိုဂ်က္တာ မ်ားျဖင့္ ျပသရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ လာၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္တကြ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယင္းရွင္းျပခ်က္ မ်ားကို ေငးေမာၾကည့္ေန ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။)
ယင္းသို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား သည္ မိမိအလုပ္အေပၚ တန္ဖိုးထားျခင္း ကို ျပသႏိုင္သည့္အျပင္ အဆုံးအျဖတ္ေပး မည့္သူမ်ားကို သက္ေသအေထာက္ အထားျဖင့္ မျငင္းႏိုင္ေအာင္ ခ်ည္ႏိုင္ တုပ္ႏိုင္သည္။
အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ား ကိုလည္း မိမိေဆြးေႏြးခ်က္ထဲ စိတ္ႏွစ္ ေနရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။)

ေဟာကိန္းတစ္ခု ထုတ္ပါမည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ တစ္ခုတည္းမွ ႀကီးစိုးေနေသာ တနသၤာရီ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း အစြမ္းျပလာေပလိမ့္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံ တို႔ ဒီထက္ပို အားထုတ္ႀကိဳး စားၾကရန္ လိုေလၿပီ။

ကဲ.. ဆင္ဖမ္းမယ္၊ က်ားဖမ္းမယ္
အစည္းအေဝး ၄ ရက္တြင္ အဆို ၄ ခု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၃ ခု ေအာင္ ျမင္ကာ တစ္ခုကို အဆိုရွင္၏ ဆႏၵအရ မွတ္တမ္းတင္ လိုက္သည္။ယင္းထဲတြင္ အံ့ဩဖြယ္ရာ အဆို တစ္ခု ေအာင္ျမင္သည္။ ယင္းအဆိုတြင္ ေတာဆင္မ်ား၊ က်ားမ်ား ဖမ္းကာ ကၽြန္း တစ္ခုတြင္ လႊတ္မည္ဟု ပါေသာေၾကာင့္ ”  ဆင္ဖမ္းမယ္ က်ားဖမ္းမယ္ ”  အဆိုဟု သမုတ္ပါသည္။အဆိုအက်ဥ္းမွာ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ လန္ပိ(Lanbi)ကၽြန္းႀကီး စန္းပြင့္ လာေစရန္ ကၽြန္းေပၚတြင္ ခရီးသြား လမ္းေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားမ်ား ညအိပ္ပါက ေတာေကာင္ မ်ားရန္မွ ကင္းေစရန္ ေရေပၚဘန္ဂလို မ်ား ေဆာက္ေပးျခင္း၊ တပ္စခန္း(သို႔) ရဲစခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ တာဝန္ခ်ထား ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

 
အဆို၏ ထူးျခားမႈမွာ ဘုတ္ျပင္း တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဆီအုန္းေတာ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနသည့္ ေတာဆင္႐ိုင္း မ်ား၊ တနသၤာရီ႐ိုးမတစ္လႊားရွိ က်ားမ်ား အား ထိုင္းဘက္ျခမ္းသို႔ ဝင္မသြားေစရန္ ယင္းကၽြန္းေပၚသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာ ခ်ထားေပးေရး အဆိုရွင္က ေတာင္းဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။(ယင္းကၽြန္းေပၚတြင္ လည္း ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ရွိသည္ဟု အဆိုရွင္က ပုံႏွင့္တကြ ျပသည္။)
ေထာက္ခံသူက ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးက ၎ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကို ရွင္း လင္း တင္ျပသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ဆႏၵခံ ယူသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာ တူေၾကာင္း ေျဖၾကသည္။ ” ကန္႔ကြက္ မယ့္သူ ရွိပါသလား”  ေမးေသာ္ မည္သူ မၽွ မေျဖ။

 
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယင္း ” ဆင္ ဖမ္းမယ္ က်ားဖမ္းမယ္အဆို”  အား အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။
သို႔ေၾကာင့္ အဆိုတြင္ ပါရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရေတာ့ မည္။ အတည္ျပဳခ်က္အရ ကၽြန္းေပၚတြင္ လမ္းေဖာက္ရေတာ့မည္။ ေရေပၚ ဘန္ဂ လိုမ်ား တည္ေဆာက္ရေတာ့မည္။ ေနာက္ဆုံး ႐ိုးမတစ္လႊားမွ ဆင္မ်ား က်ားမ်ားဖမ္းကာ ကၽြန္းေပၚ လာလႊတ္ ရေတာ့မည္။ျဖစ္ႏိုင္၏ေလာ..။

 
လန္ပိကၽြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ိဳးသား အဏၰဝါ ဥယ်ာဥ္ (Marine National Park )အျဖစ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ထား သည္။ ယင္းအျပင္ အာဆီယံ အေမြ အႏွစ္ ဥယ်ာဥ္အျဖစ္လည္း၂၀၁၃ခုႏွစ္က ပူပူ ေႏြးေႏြး သတ္မွတ္ထားေလသည္။ယင္းသို႔ေသာ အာဆီယံအဆင့္၊ ႏိုင္ ငံေတာ္အဆင့္မ်ိဳးတုံးေတာ့မည့္ သတၱဝါ မ်ားစြာ စုေဝးရာကၽြန္းတစ္ခုေပၚ လမ္း ေဖာက္မည္၊ ဆင္မ်ား က်ားမ်ား သယ္ လာမည္ဆိုသျဖင့္ အံ့ဩဘနန္း ျဖစ္ရ သည္။

 
စတုရန္းမိုင္(၇၉. ၀၄)မိုင္(၅၀၆၁၇ ဧက) က်ယ္ဝန္းကာ ေတာင္ေျမာက္ အရွည္မိုင္(၃၀)၊ အေရွ႕အနာက္ အက်ယ္ ဆုံး(၇)မိုင္ခန္႔ရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း ယင္းဆင္မ်ား၊ က်ားမ်ား အသက္ရွင္ေန ထိုင္ရန္၊ ဆင္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္းမပ်က္စီး ရန္ မည္သို႔ကာကြယ္မည္နည္း။ ခက္ေခ် ၿပီ..။

 
အဏၰဝါေဗဒဆိုင္ရာ အပင္မ်ား အျဖစ္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း(၂၅၂)မ်ိဳးအား မွတ္တမ္းထင္ထားရွိေသာ ကၽြန္းေပၚသို႔ မၾကာမီေတာဆင္မ်ား က်ားမ်ား အမွန္ပင္ ေရာက္လာေတာ့ မည္ေလာ..။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုကို မည္သို႔ရွင္းမည္ နည္း။
တိုင္းလႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းသား မ်ားအား ရင္ခုန္ေစရန္ အေတာ္ပင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေပေတာ့သည္။