AIDS လူနာအသစ္အမ်ားစု ျပည္ပမွ ျပန္လာသူမ်ားျဖစ္

0
317

ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ (AIDS) ျဖစ္ပြားကာ လာေရာက္ေဆးကုသသည့္ လူနာအသစ္အမ်ားစုမွာ ျပည္ပမွ ျပန္ လာသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေဆးကု ဌာနမ်ားထံမွ သိရသည္။


အစိုးရဌာနတြင္ လာကုေနသူ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း တစ္လလၽွင္ လူနာအသစ္ ၅ ဦးခန္႔ရွိေနသည္။ ယင္း တို႔အမ်ားစုမွာျပည္ပမွ ျပန္လာသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသည့္ ေရာဂါရွင္အမ်ားစုမွာ ေရာဂါကၽြမ္းသည့္ အေျခအေန ေရာက္မွသာ လာေရာက္ ကုသၾကေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ခုခံ က်၊ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ကဆိုသည္။

 
” လူနာ အသစ္ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း က ေတာ့ ပုံမွန္ပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ အေျခအေန ဆိုးလာၿပီးဆိုမွ ေနရပ္ကို ျပန္လာၾကတာ မ်ားတယ္”  ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ခုခံက်၊ ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္ တာေက်ာ္တင့္ထြန္း ကေျပာသည္။
နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ဆြစ္ဇာလန္(ထားဝယ္စီမံကိန္း) တြင္ ဗႈီS ေရာဂါ လာေရာက္ကုသမႈမွာ တစ္လလၽွင္ လူနာအသစ္ ၂၅ ဦးခန္႔ ရွိ ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (ျပည္ပ) မ်ားျဖစ္ေနသည္။

 
ခုခံက်၊ကာလသားေရာဂါ တိုက္ ဖ်က္ေရးဌာနႏွင့္ နယ္စည္းမထား ဆရာ ဝန္မ်ားအဖြဲ႕ဆြစ္ဇလန္ (ထားဝယ္ စီမံ ကိန္း) စာရင္းမ်ားအရ တစ္လလၽွင္ လူ နာအသစ္ ၃၀ ဦးခန္႔ လာေရာက္ကုသ ေနသည္။HIV ေရာဂါပိုးရွိ၊ မရွိ ေစာေစာ စစ္ၿပီး ေစာေစာကုသမွသာ ေနာက္ဆက္ တြဲျဖစ္လာမည့္ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ ဆြစ္ဇလန္(ထားဝယ္ စီမံကိန္း)မွ ေဒါက္တာ သိမ့္သီတာစိုး ကဆိုသည္။

 
” လူနာအမ်ားစုကအေျခအေန ဆိုးတဲ့အခ်ိန္မွ လာၾကတယ္” ဟု ေဒါက္တာသိမ့္သီတာစိုးက ေျပာသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး ခုခံက်၊ ကာလ သားတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနတြင္ ကုသေပး ေနသည့္ လူနာမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလအထိ ၂၃၈၂ ဦးရွိသည္။  နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႕ဆြစ္ဇလန္ (ထားဝယ္စီမံကိန္း)က ကုသေပးေနသည့္ လူနာ ၂၄၀၀ ဦးခန္႔ ရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာန စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။