တိုင္းအတြင္း အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း အလုပ္ရွင္ -အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္( EC ) ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ လုပ္ငန္း စက္႐ုံအလုပ္ ႐ုံမ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။


၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇူလိုင္လ အထိ  စက္႐ုံ ၁၅၀ ရွိသည့္အနက္ စက္႐ုံ ၈၁ ႐ုံတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းလုပ္ ငန္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား က်န္ရွိေနေသး ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉးက ဆိုသည္။
” ငါးဖမ္းေလွ တခ်ိဳ႕မွာ EC  စာခ်ဳပ္ ရွိေပမယ့္ အမ်ားစုက မရွိၾကေသးဘူး”  ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးဟန္ ဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။
နဃ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမွန္းမသိ ေသးသည့္ အလုပ္သမားမ်ားရွိေနသကဲ့ သို႔ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္ အဝ မေပးခ်င္သည့္အတြက္ မခ်ဳပ္ဆို ခ်င္သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားလည္း ရွိေန ေသးေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ အလုပ္ သမားအေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူ ဦးၫြန္႔ႏွင္းက ဆိုသည္။
” သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြအေနနဲ႔ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံတိုင္းကို ၾကပ္ၾကပ္ မတ္မတ္ လိုက္စစ္ေပးဖို႔ လိုေနေသး တယ္” ဟု ဦးၫြန္႔ႏွင္းက ေျပာသည္။အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္သမား ၅ ဦး ႏွင့္ အထက္ရွိပါက အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (EC) ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ကာ အလုပ္သမားအား အလုပ္ခန္႔ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း (အစမ္းခန္႔ ကာလမပါ) EC စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ သိရသည္။
အလုပ္သမား ဥပေဒအရ အလုပ္ သမား ၁၅ ဦးႏွင့္အထက္ရွိသည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးလုပ္ခ လစာ ျဖစ္သည့္ တစ္ရက္လၽွင္ ေငြက်ပ္ ၃၆၀၀ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ သိရသည္။သတ္မွတ္ကာလအတြင္း EC  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အလုပ္ရွင္အား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္း က်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္၆လ(သို႔)ေငြဒဏ္၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လုံးကို ျဖစ္ေစခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဥပေဒအရ သိရသည္။