စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းအရည္အေသြး စိစစ္ပါ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ရွိ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း ခဲ့သည္။


တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳေငြ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္တို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမွန္သမၽွကို လုပ္ေဆာင္ဆဲ ကာလႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကာလတို႔တြင္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္ တိုင္းအစိုးရ ကို တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ပုေလာ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁  မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္း က အထက္ပါအဆိုကို တင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 
” ကုမၸဏီအမ်ားစုဟာ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ ခ်က္အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္႐ြက္ မႈမရွိဘဲ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ေရွ႕႐ႈလုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္မင္းက လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ယခင္အစိုးရ၏ ငါးႏွစ္တာ သက္ တမ္းတာကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည့္ လမ္း၊ တံတား အေဆာက္အအုံ အမ်ားစုသည္ သတ္မွတ္အရည္အေသြး စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ မေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကာလအနည္းငယ္အတြင္း ပ်က္စီး ယိုယြင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

 
ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းစိစစ္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပေျပာဆို သည္။
ထိုေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ သည့္ ပညာရွင္မ်ား တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရး အဖြဲ႕ မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေျမျပင္လုပ္ငန္းခြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အဆိုကို ဦးေက်ာ္မင္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။
၎၏ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ၍ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာတြင္ ကန္႔ ကြက္သူမရွိသျဖင့္ အဆိုကိုလက္ခံေဆြး ေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။