မြန္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အိမ္ေထာင္စု ၂၀၀ ေက်ာ္ကို အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ထုတ္ေပးမည္

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ထုတ္ေပးရမည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမား အိမ္ေထာင္စု ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ သည္ဟု အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာန မြန္ျပည္နယ္ ဦးစီးမႉး ႐ုံးမွ သိရသည္။


ျပည္နယ္အတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၉၀၀၀ နီးပါးရွိသည့္အနက္ ၂၄၀ ခန္႔ကိုသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ထုတ္ေပးမည္ဟု ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး႐ုံမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာသည္။
ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ အတြင္း ၆ လမွ ၃ ႏွစ္အထိ ေနထိုင္ သူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ အညီ ေနထိုင္ၿပီး ျပစ္မႈမရွိသူ၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းထုတ္ယူရန္ ဆႏၵ လည္းရွိၿပီး အခ်က္အလက္လည္း မွန္ ကန္မႈရွိသူကို ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။