လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဧရိယာပါကၽြန္းတြင္ ေ႐ႊတူးရန္ တိုင္းအစိုးရ သေဘာတူမည္မဟုတ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

လန္ပိ အဏၰဝါ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ဧရိယာပါ ဘိုေလာ့ကၽြန္း(ခ) ခါးျပတ္ ကၽြန္းတြင္ ေ႐ႊတူးေဖာ္မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံလာ ပါက တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ “ခြင့္မျပဳ သင့္” ဟု သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  တနသၤာရီတိုင္း ေဒသ ႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။


ယင္းကၽြန္းသည္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ စူငယ္ဘာလိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စု မႀကဳံဂလက္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ တည္ရွိ သည္။
တေနာ္သရီ ကေညာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွ ခါးျပတ္ကၽြန္းေပၚတြင္ ေ႐ႊရွာ ရန္ သဲစမ္းသပ္တူးေဖာ္ေနသည္ကို ေဒသခံမ်ားက တိုင္ၾကားသျဖင့္ လန္ပိ အဏၰဝါ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး႐ုံးမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၉ ရက္ က လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းခိုင္းထားသည္။
“လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔  ခြင့္ျပဳတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကပဲ ဆုံးျဖတ္ ေပးလို႔ရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ခြင့္မျပဳခင္ တိုင္း ေဒသႀကီးကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းတယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာ တႏွင့္သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး အေနနဲ႔ကေတာ့ ခြင့္ျပဳဖို႔ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ လုံး၀ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။
လန္ပိအမ်ိဳးသား အဏၰဝါ ဥယ်ာဥ္ ဧရိယာသည္ သဘာ၀ပ်က္စီးႏိုင္သည့္ မည္သည့္စီးပြားေရးမၽွ လုပ္ခြင့္မရွိဘဲ ကန္႔သတ္ ဧရိယာထဲတြင္ တူးေဖာ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ပါက  ေတာ႐ိုင္း တိရိစၧာန္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ-(၃၅၊၃၆)အရ တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္ဟု လန္ပိ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွ သိရသည္။
လန္ပိအမ်ိဳးသား အဏၰဝါ ဥယ်ာဥ္အား ၁၉၉၆ ဩဂုတ္ လ ၂၀ ရက္ေန႔က သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ေနရာအျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ဧရိယာ ၅၀၅၂၉ ဧကရွိကာ ယခုေ႐ႊရွာရန္ သဲတူးေနသည့္ေနရာမ်ားသည္ အဆိုပါ ဧရိယာထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္။