ဥပေဒ မလိုက္နာသျဖင့္သတၱဳ ကုမၸဏီႏွစ္ခု ယာယီရပ္ရမည္

ဟိႏၵား သတၱဳတြင္း တစ္ေနရာ ဓာတ္ပုံ - ရဲထြဋ္
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ဥပေဒ မလိုက္နာသျဖင့္ထားဝယ္ ေဒသအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေနသည့္ျမန္ မာပြန္ပီပက္ႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း သတၱဳကုမၸဏီႏွစ္ခုကို ယာယီရပ္နားထားရန္ အစိုးရက ၫြန္ၾကား လိုက္သည္။

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအမွတ္၂ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက ဇြန္လကုန္တြင္ ညြန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာပြန္ပီပက္မွာ ဟိႏၵား  သတၱဳလုပ္ကြက္တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ ေနသည့္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အေရွ႕တိုင္း ကုမၸဏီမွာ ဘ၀ပင္ သတၱဳလုပ္ကြက္တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ ေနသည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္ သည္။

ဟိႏၵား သတၱဳတြင္း တစ္ေနရာ  ဓာတ္ပုံ - ရဲထြဋ္
ဟိႏၵား သတၱဳတြင္း တစ္ေနရာ၊ ဓာတ္ပုံ – ရဲထြဋ္

သတၱဳတြင္း ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာမႈ အားနည္းသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားထားသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေမလအကုန္အၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာပြန္ပီပက္ႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းကုမၸဏီ ႏွစ္ခုအစိုးရက ေမလလယ္က သတိေပး စာေပး ပို႔ခဲ့ဖူး သည္။

ယင္းေနာက္ တိုင္းသယံဇာတ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ သတၱဳ လုပ္ ကြက္စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ဇြန္လ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံသြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ၿပီးစီးေအာင္ မလုပ္ ေဆာင္ထားသျဖင့္ ယာယီရပ္ နားရန္ ၫႊန္ၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ား ကိုကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရးအတြက္စနစ္ တက်ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာလုပ္ငန္း လည္ပတ္ရန္ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုကိုၫႊန္ ၾကားခဲ့သည္။

“အခ်ိန္ကာလ ကေတာ့သူတို႔ အေပၚမူတည္တယ္။ ျမန္ျမန္လုပ္ရင္ ေတာ့ ျမန္ျမန္ျပန္ရမွာေပါ့”ဟု တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိန္းေရး ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

သတၱဳ လုပ္ကြက္မ်ားကိုထပ္မံကြင္း ဆင္းစစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ၿပီးစနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းျပန္လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာ သည္။

လုပ္ငန္း ရပ္နားထားသည့္ ကာလ အတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလစာေပးရန္ကို မူကုမၸဏီႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

“လုပ္ငန္း နားထားတာ ၁၄ရက္ ေလာက္ရွိၿပီ။ ျပန္ေတာ့ျပန္လည္မယ္ေျပာ တယ္”ဟု ျမန္မာပြန္ပီပက္ ကုမၸဏီမွ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း အနီးရွိ ေျမာင္းၿပိဳ ေက်း႐ြာေဒသခံတစ္ဦး ကေျပာသည္။

အမွတ္၂ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး႐ုံးမွ ျမန္မာပြန္ ပီပက္ႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုကိုဇြန္ လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စာပို႔ၫႊန္ၾကားခဲ့ သည္။