မြန္တြင္ အခြန္ေၾကြးက်န္သူစာရင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားဆံုး

0
505
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာ၊ ဓာတ္ပုံ - i1os.com

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေမ ၁၇

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အခြန္ေၾကြးက်န္သူအမ်ားစုသည္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရထံမွ သိရသည္။

၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ ေပးသြင္းရန္ က်န္သူ ထိပ္တန္း လုပ္ငန္းရွင္ ၂၀ ဦးအနက္ ဟုိတယ္ လုပ္ငန္းရွင္ ၆ ဦး၊ ပုဂၢလိက ေဆးခန္း လုပ္ငန္းရွင္ ၃ ဦး၊ ဓာတ္ဆီဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္ ၂ ဦး တို႕အပါအ၀င္ အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း အထက္ပါ ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ ကေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာ၊ ဓာတ္ပုံ - i1os.com
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာ၊ ဓာတ္ပုံ – i1os.com

“ဒီအေၾကြးေတြကို ျပည္နယ္အခြန္႐ုံးက သတိေပးမႈေတြ လုပ္ထားတယ္၊ ျပန္ရေအာင္ေတာ့ ျပန္ေတာင္းရမွာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ့္ လက္ထက္က အခြန္ေၾကြးေတြ မဟုတ္ေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္နာမည္ေတြကိုေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး”ဟု ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

အျမန္ဆံုး ျပန္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္မထားဟု ၎က ေျပာသည္။

ေၾကြးက်န္ ပမာဏမွာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေၾကြးက်န္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀ဏၰေက်ာ္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ ဟိုတယ္ ၂၄ လံုးႏွင့္ တည္ခုိခန္း ၁၅ လံုးရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးလုပ္ငန္းဌာနမွ သိရသည္။