ေဖာင္းေတာေက်း႐ြာက ဘုရားဝတၱကေျမ ျပႆနာ ရွင္းေပးပါ

0
740

ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကံေပါက္ေဒသ ေဖာင္းေတာေက်း႐ြာ၏ အေရွ႕ဘက္ ေတာင္႐ိုးတန္းကေလး ေပၚတြင္ ေရွးလူႀကီးမ်ားမွ ေရွးေဟာင္း ဘုရားေစတီ တစ္ဆူကို ႐ြာသားမ်ား ကိုးကြယ္ႏိုင္ရန္ တည္ထားခဲ့ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေတာင္႐ိုးတန္းကေလး ေပၚတြင္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

၎ေတာင္႐ိုးတန္းကေလးေပၚတြင္ တည္ထားေသာ ေစတီ၏ အေရွ႕ ဘက္ တြင္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမမ်ား ရွိပါသည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ ေမာ္ႀကီးေက်း႐ြာ ရွိပါသည္။ ေျမာက္ ဘက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျမခြန္ေျပစာ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဦးေအာင္လွ အမည္ေပါက္ ဦးပိုင္ အမွတ္ ၅၆၁ ေျမဧရိ ယာ (၂.၇၃) ဧကရွိေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ တစ္ကြက္တည္ရွိၿပီး အေနာက္ဘက္တြင္ ေဖာင္းေတာေက်း႐ြာ တည္ရွိပါသည္။
ေရွးေဟာင္းေစတီတည္ထားေသာ ေတာင္႐ိုးတန္းကေလး၏ အေရွ႕ဘက္ ေအာက္ေျခတြင္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ဥ ယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ေရွးေဟာင္းဘုရားေစတီ တည္ကတည္းက ဘုရားလမ္း၊ ႐ြာလမ္း၊ လူသြားလမ္းဟူ၍ ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ လုပ္အားျဖင့္ လမ္းတစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းလမ္းမွ ဘုရားေစတီ ကိုလည္း သြားႏိုင္ၿပီး ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားကိုလည္း သြားႏိုင္သည့္ အျပင္ အေရးေပၚေန႔ည အခ်ိန္အခါမေ႐ြး ႐ြာသူ^႐ြာသားမ်ား၏ နာဖ်ားေရးအတြက္ အားကိုးအားထား အသုံးျပဳေသာ ပင္မ လမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဘုရားေစတီ တည္ထားစဥ္ ကတည္းက ယခင္လူႀကီးမ်ား ေဖာက္ လုပ္ေပးထားခဲ့ေသာ ဘုရားလမ္း၊ ႐ြာလမ္း၊ လူသြား လမ္း၏ လက္ယာဘက္ တြင္ ယခင္က လူေနအိမ္မ်ားရွိေနပါသည္။ ဘုရားလမ္း၊ ႐ြာလမ္း၊ လူသြားလမ္း၏ လက္ဝဲဘက္တြင္ ယခင္တိုင္ တည္ရွိ ေနေသာ ဦးေအာင္လွ အမည္ ေပါက္ ႏွစ္စဥ္ေျမခြန္ေျပစာ ထမ္းေဆာင္  ေနသည့္ (၂.၇၃) ဧက ဧရိယာရွိ ေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမကြက္ကို ၿခံပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္လွသည္ ေဖာင္းေတာေက်း႐ြာတြင္ ယခုတည္ရွိ ေနေသာ ေဇယ်သီတာ႐ုံ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္အရွင္”သီလဝံသ” အား ဘုရားတည္ရန္အတြက္ ၁၃၇၁ ခုနစ္ နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၁) ရက္ေန႔ တြင္ (၁၂.၁၂.၂၀၀၉) တြင္ ဘုရားဝတၱက ေျမ အျဖစ္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕အား အသိ သက္ေသထားၿပီး လႉဒါန္းထား ေသာ ေျမျဖစ္ပါသည္။
ဘုရာလမ္း၊ ႐ြာလမ္း၊ လူသြားလမ္း ၏ လက္ယာဘက္တြင္ ယခင္ကရွိေန ေသာ လူေနအိမ္ၿခံေျမမ်ားဝယ္ယူ၍ တည္ထားသည့္ အျခားဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိရာ ယင္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ သည့္အခါ ဆရာေတာ္၏ ႐ုပ္ကလာပ္ ေတာ္ကို ဦးေအာင္လွ လႉဒါန္းထားေသာ ဘုရားဝတၱက ေျမကြက္ထဲတြင္ ဝင္ ေရာက္ ဂူသြင္းခဲ့ထားခဲ့သည္။
မျပဳလုပ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တားျမစ္ ေသာ္လည္း လုံး၀ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ယေန႔ ထက္တိုင္ထားရွိ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ ဇရပ္ ၂ ေဆာင္၊ အုတ္ေရကန္ ၁ ခုကိုလည္း ထပ္မံေဆာက္လုပ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေဇယ်သီတာ႐ုံေက်ာင္းမွ ႏွစ္စဥ္ သီတင္းကၽြတ္လဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ဝဂၤဘာ ဘုရား လွည့္လည္ေသာ လမ္းျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္လွ လႉဒါန္းထားေသာ ၂.၇၃ ဧက ေျမထဲမွ ဘုရာလွည့္ လမ္းေၾကာင္း ကိုလည္း အဆိုပါေက်ာင္းမွ ေဂါပက အဖြဲ႕ႏွင့္ တကာ၊ တကာမမ်ား ပါဝင္ၿပီး လမ္းပိတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ဝကၤဘာဘုရားလွည့္လည္ ခြင့္ မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။
အဆိုပါေက်ာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ေဇယ်ာသီ တာ႐ုံ ေက်ာင္းေဂါပကအဖြဲ႕မွ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ မွ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ ပိုင္မ်ားအား တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ား မွလည္း ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မက်ဴးေက်ာ္ရန္ႏွင့္ ဝဂၤဘာ လွည့္လမ္းကိုလည္း ျပန္လည္ဖြင့္  လွစ္ေပးရန္ အမိန္႔စာမ်ားကိုလည္း လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း အမိန္႔စာပါအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္တိုင္ၾကားသည့္အခါတြင္ ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလၽွင္ ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းလၽွင္ ေဂါပက သုံးဦးစီေခၚယူၿပီး ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ သေဘာ တူလက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးၾက ေသာ္လည္း ထူးမျခားနားသာ ျဖစ္ဆဲျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ ေျမျပႆနာ အား ျပတ္ျပတ္သားသား ထိထိ ေရာက္ ေရာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျဖရွင္း ေပးပါ ရန္ အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာ က႑မွ တဆင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါည္။

ေဂါပကအဖြဲ႕
ေဇယ်သီတာ႐ုံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း
ေဖာင္းေတာေက်း႐ြာ၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္။