၂၀၁၆ တနသၤာရီ ေဟာကိန္း

0
352

၂၀၁၅ ခုႏွစ္သည္ ေမၽွာ္လင့္ ခ်က္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး နံရံေပၚမွ ဆင္းသြားခဲ့ၿပီ။
ေဆာင္းမပီမႈသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ား နည္းတူပင္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္သစ္အား လက္ ဆင့္ကမ္းမည္။
တနသၤာရီ ဘိုးဘိုးႀကီးသည္ ေဒါင္းယာဥ္ပ်ံကို စီးၿပီး ေရစတစ္ဖက္၊ မီးမႈတ္တစ္ဖက္ႏွင့္ အထက္တည့္တည့္ အရပ္မွ ဆင္းအံ့။

ႏိုင္ငံေရး
ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ျမင့္တက္လာေသာ္ လည္း စနစ္တက် အားေကာင္းေမာင္းသန္ ပါဝင္ႏိုင္မႈ အားနည္းအံ့။
အႏိုင္ရ ပါတီအမတ္မ်ား ပါတီ စည္းေဘာင္ႏွင့္ မိမိဆႏၵၾကား ဗ်ာမ်ားအံ့။
မဲဆႏၵပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားမႈႏွင့္အညီ အစိုးရသစ္သည္ ဖိအား အလြန္မ်ားမည္။ ေရကုန္ေရခန္း ျပင္ဆင္ရမည္။ မတူးကြဲျပားမႈမ်ား ေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈမ်ားအား လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ရ ကိုင္ရ ခက္အံ့။ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႏွင့္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားအံ့။

tanintharyi_baydin
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားလႈပ္ရွားမႈ ၿငိမ္သက္ ၿပီး အစိုးရသစ္၊ လႊတ္ေတာ္သစ္အား ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အေနအထားတြင္သာ ရွိအံ့။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အစိုးရမ်ား ရက္ ၁၀၀ ဟန္နီးမြန္းကာလ ရေလ့ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ အသစ္စက္စက္ အစိုးရအတြက္ ဟန္းနီးမြန္းကာလကား ထို႔ထက္ ရွည္ လတၱံ။

စီးပြားေရး
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အညီ ဟန္ခ်က္ က်က်လုပ္ႏိုင္မႈ အားနည္းမည္။ မိ႐ိုး ဖလား ေတြးပုံ လုပ္ပုံမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳး အျမတ္ ရသင့္သေလာက္ ရမည္ မဟုတ္။
ထိုင္းအပါအဝင္နယ္ျခား စီးပြားေရး သမားမ်ား၏ အသာစီးယူမႈကို ယခင္ ႏွစ္မ်ားနည္းတူ ခံရမည္။ အသက္ငင္ ေနေသာ ထားဝယ္စီမံကိန္း ျပန္ထ လာမည္။ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား စန္းပြင့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္းခရီးစဥ္မ်ား လူႀကိဳက္ မ်ားအံ့။
တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ယူသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစြန္႔ဦး လုပ္သူမ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ ဆက္တိုက္ျဖစ္မည္။ ကၽြန္းလုပြဲမ်ား ျဖစ္မည္။ သယံဇာတ လုပြဲ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ေရခ်ိဳသည္လည္း ေနာက္ထပ္သားေကာင္ ျဖစ္လာမည္။
ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားမည္။ လၽွပ္စစ္ အသုံး အေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ သို႔ေသာ္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းကာ ေဝးကာေနေနဦးမည္။
ေရသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥ ေနၿမဲအတိုင္းရွိၿပီး တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ငါးဖမ္းသူမ်ား ထိခိုက္ နစ္နာမႈ ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္မည္။
ပညာေရး
ပညာေရး အသိုင္းအဝန္းတြင္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရလာသည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားအား ေကာင္းစြာ အသုံးခ် မည့္သူ ေပၚဦးမည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရင္း ပညာ ရွာမွီးလိုသူမ်ား ဒီပလိုမာ သင္တန္း ကဲ့သို႔ေသာ အတႏ္ုးမ်ား တက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ကိုသာ လွမ္းအားကိုးၿမဲ အားကိုး ေနရအံ့။
ျပင္ပေလ့လာမႈအတြက္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပပါ ယခင္ထက္ မ်ားအံ့။
ပညာေရး အသိုင္းအဝန္း တစ္ခုလုံး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အနာဂတ္ေပ်ာက္မႈ သည္ ထင္သေလာက္ ဦးေမာ့လာဦး မည္မဟုတ္။ သိုးေဆာင္းဘာသာစကား အျပင္ နီပြန္၊ ဆဝါဒီတို႔လည္း ထပ္မံ အေရးပါလာဦးမည္။
အစိုးရ အေဟာင္းအသစ္ အေျပာင္း အလဲၾကားတြင္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ေအာင္ခ်က္မွာ ရင္ခုန္စရာ ျဖစ္အံ့။
လူမႈေရး
တယ္လီဖုန္း၏ ဖမ္းစားမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ခံရအံ့။
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ စကား သံမ်ား တိတ္အံ့။ ယင္းအစား ရီေဝေဝ ညေနခင္းမ်ားတြင္ စကားသံမ်ား ပိုက်ယ္ေလာင္လာလတၱံ၊ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ မ်ား၏ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို နက္နက္နဲနဲ သိသူနည္းၿပီး လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႕သေလာက္ျဖင့္ ေက်နပ္ အဟုတ္ ထင္သူမ်ားအံ့။
ေဖ့စ္ဘုတ္၊ ဘိုင္ဘာေၾကာင့္ အဆင္ အျခင္မဲ့ အခ်စ္ ဇာတ္လမ္းအသစ္မ်ားစြာ ေပၚအံ့။
ခ်စ္သူမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြ မ်ား နီးလ်က္ႏွင့္ ေဝးအံ့။ လူမႈကြန္ရက္မွ တဆင့္ ျပန္႔ႏွံ႔သည့္ ေကာလာဟလ မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္အံ့။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ေလယာဥ္ႀကီး ေျပးလမ္းေပၚမွ စပ်ံ ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း လိုက္ပါ ပ်ံတက္မည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။အခြင့္ အလမ္းတံခါးမ်ား ပိုအပြင့္ တြင္ တိုက္ေလႏွင့္အတူ ဝင္လာမည့္ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားကို စီမံေရးစံခ်ိန္မီ လူစြမ္းေကာင္းမ်ား ပိုလိုလာမည့္ ႏွစ္ လည္းျဖစ္သည္။ပိုမိုျမန္လာမည့္ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ ရပ္ေနသူမ်ား၊ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ မျဖည့္ ႏိုင္ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းမ်ား၊ အသင္းပင္း အဖြဲ႕မ်ား ရပ္က်န္၊ လြမ္းက်န္ရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။တနသၤာရီ ဘိုးဘိုးႀကီးသည္ ေဒါင္းယာဥ္ပ်ံကို စီးၿပီး ေရစတစ္ဖက္၊ မီးမႈတ္တစ္ဖက္ႏွင့္ အထက္တည့္တည့္ အရပ္မွဆင္းကို ဆင္းလာေတာ့မည္။